Des de l’àrea de Compromís Social, es continua treballant perquè la Universitat Pompeu Fabra sigui una universitat d’escala humana sensible al nostre entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món per poder esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible tal com especifica un dels eixos transversals del Pla Estratègic (2016-2025).

Aquest inici de curs va coincidir amb la creació de La Benvinguda, el programa d’acollida als estudiants de nou ingrés. Una setmana per descobrir la UPF mentre els estudiants fan activitats acadèmiques, socials i d'oci.

Concretament, UPF Igualtat hi va participar amb l’objectiu de donar a conèixer l’existència de la Unitat d’Igualtat i del Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; així com les activitats de sensibilització que es fan cada trimestre.   

D’altra banda, s’han ampliat el nombre d’entitats amb les quals fer voluntariat, i actualment la UPF té conveni amb 18 entitats socials en temàtiques tan variades que van des d’acompanyament i mentoria fins a menjador social, passant pel voluntariat ambiental (com a novetat, enguany s’ha signat un conveni amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d’Animals Marins - CRAM).

Després de més de dos anys d’aturada per la covid-19, les campanyes de donació de sang han tornat al campus, i el 31 de maig se'n va fer una al campus de la Ciutadella, en què van participar més de 50 persones.