(setembre 2023)

Barcelona School of Management

Director:
José M. Martínez Sierra


Centre Universitari Tecnocampus

Directora:
Elisa Sayrol Clols


Escola Superior de Comerç Internacional

Director:
Albert Carreras de Odriozola


Escola Superior d'Infermeria del Mar 

Directora:
Esther Insa Calderón


BIST Dolors Aleu Graduate Center

Director:
Eduard Vallory i Subirà