El 2022 ha estat, per a la UPF, un any de resultats extraordinaris en la captació i l'atracció de fons per a la recerca i la transferència. S'ha assolit la xifra rècord en el finançament global de 56,7 milions d’euros, un augment considerable respecte al 2021 (36,9 milions) i a la dinàmica dels anys previs (al voltant de 42 milions anuals). Aquesta xifra s’explica, entre d’altres motius, per la resolució a principis d’any de les primeres convocatòries del nou programa marc europeu, l’Horizon Europe.

El finançament obtingut augmenta fins als 59,7 milions d'euros si es tenen en compte els ajuts del personal docent i investigador de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM, IRB i ISGlobal).