La iniciativa de Benestar Planetari a la UPF

A finals del 2017, Jaume Casals, rector de la UPF, va anunciar la voluntat de la Universitat de promoure una acció transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en el camp del Benestar Planetari amb la finalitat de proporcionar a la institució una visió compromesa amb els grans reptes de la societat global del segle XXI i, al mateix temps, generar energies transformadores entre la mateixa Universitat i l'entorn urbà en el qual es troba, la ciutat de Barcelona.

La proposta va néixer amb l'objectiu principal de contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes.

La iniciativa pel Benestar Planetari va connectar també amb els objectius de desenvolupament sostenible (Sustainable Development Goals, SDG), una iniciativa de les Nacions Unides que pretén aconseguir millores globals en 17 àmbits que inclouen: pobresa, fam, salut, educació, escalfament global, igualtat de gènere, aigua, sanejament, energia, urbanització, medi ambient i justícia social.

El Centre d'Estudis en Benestar Planetari de la UPF, creat el 2022, té l'objectiu d'estructurar la iniciativa UPF pel Benestar Planetari, creant les capacitats i les sinergies necessàries dins i fora de la Universitat per desenvolupar amb èxit la iniciativa. El Centre d'Estudis s'estructura en 3 àmbits: educació, recerca i relacions internes i externes. En aquests àmbits s'estan desenvolupant una sèrie de programes i eines sobre el Benestar Planetari per a tots els estudiants de la Universitat, promovent la recerca inter- i transdisciplinària entre els diferents departaments de la UPF i amb altres institucions, i visibilitzant el paper pioner de la UPF en la promoció del Benestar Planetari dins de la comunitat universitària i també a escala local, nacional i internacional.

A més, el Centre accelera el compromís de la UPF amb els ODS i la seva transformació institucional per respondre eficaçment als reptes globals, apostant pel diàleg entre diferents disciplines com a clau per impulsar el canvi soci ambiental cap a un futur més sostenible i equitatiu.
 

Principals actuacions

En aquest marc i en aquest curs acadèmic, la Universitat està duent a terme diverses iniciatives en els àmbits de l’educació, la recerca i la disseminació,  entre les quals destaquen:
 

En l’àmbit educatiu
 

 • Creació del MOOC en Benestar Planetari
  El MOOC en Benestar Planetari, compost per cinc mòduls, es desenvolupa amb l’objectiu de proporcionar un coneixement introductori sobre els conceptes fonamentals, els desafiaments i les solucions relacionades amb el benestar del planeta i la sostenibilitat. S’ha completat la prova pilot al juliol del 2023 per tal d’incorporar el MOOC a l'oferta docent de totes les facultats de la UPF.
   
 • Llançament del mínor en Benestar Planetari
  A l’octubre del 2022 s'ha ofert el mínor en Benestar Planetari, destinat a estudiants de centres integrats de la UPF i titulats de la UPF inscrits al programa UPF Alumni. El mínor neix amb l’objectiu de contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, i a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes.
   
 • Continuació del màster interuniversitari en Salut Planetària (UOC-ISGlobal-UPF)
  Màster oficial interuniversitari coordinat per la UOC i amb la participació de la UPF i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que s’imparteix des de l’any 2021. La UPF participa directament en la codirecció del màster, és responsable de 3 assignatures i està representada en el comitè acadèmic.
   
 • Creació del màster en Gestió de la Sostenibilitat entre ESCI-UPF i BSM-UPF
  La primera edició va ser oferta el setembre del 2022. Està coordinat entre ESCI-UPF i BSM-UPF i compta amb la participació d'ESCI-UPF i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic.
   

En l’àmbit de la recerca
 

 • Organització de seminaris mensuals en Benestar Planetari
  Aquests seminaris s’ofereixen amb una periodicitat regular i estan orientats a promoure col·laboracions interdisciplinàries i interdepartamentals. Els seminaris estan impartits per investigadors i investigadores de la UPF i també externs (gener-juny 2023).
   
 • Avaluació del rendiment del finançament dedicat a accions de Benestar Planetari durant els anys 2019-2021
  Actualment s’està revisant el grau de compliment de les quatre convocatòries, i se'n difondran els resultats assolits. (juliol 2023) 
   
 • Incorporació de personal investigador en Benestar Planetari
  Durant el 2022-2023 s’han incorporat diverses posicions de recerca en Benestar Planetari: una investigadora postdoctoral en Benestar Planetari i dues posicions tenure-track en Benestar Planetari.
   
 • Col·laboracions estratègiques en Benestar Planetari entre el Centre i els departaments de la UPF
  S’ha consolidat la col·laboració establerta amb el Departament de Tecnologies de l'Informació i les Comunicacions (DTIC) en incloure el Benestar Planetari entre les línies estratègiques del seu programa María de Maeztu (MdM). El Centre està obert a la col·laboració amb d’altres departaments (juny 2023).
   

En l’àmbit de la disseminació i les relacions internes i externes
 

 • (In)Corporate Sustainability Conference - esdeveniment enfocat al turisme sostenible (octubre del 2022).
   
 • El món rural, clau per a un planeta sostenible - 2022 Amb ulls UPF (novembre del 2022). El dimarts 29 de novembre es va celebrar una taula rodona que analitzava la importància del desenvolupament del món rural, centrat en tres eixos principals: el rol d'una pagesia jove i forta, el necessari repoblament del món rural i el potencial de l'emprenedoria en el món rural. 
   
 • Urban Spaces And Mosquitoes On A Changing Planet (març del 2023). Aquesta conferència va reunir acadèmics, professionals i responsables polítics per compartir i intercanviar les seves experiències relacionades amb els mosquits i les malalties transmeses pels mosquits, en relació amb les característiques naturals, construïdes i socials dels entorns urbans.
   
 • Jornades Visions d’un Món Desigual (abril del 2023).  Les jornades Visions d’un Món Desigual es van organitzar amb l’objectiu de mostrar els contrapunts entre els llocs i les persones que habitem el planeta, des de l’òptica dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 
   
 • Policrisi climàtica - 2023 Amb ulls UPF  (maig del 2023). L’objectiu de la sessió va ser debatre sobre com l'emergència climàtica està esdevenint un problema global per al nostre planeta, abocant-lo a una crisi multidimensional (ambiental, social, econòmica, sanitària i política) i de quina manera podem treballar per al Benestar Planetari.
   
 • Promoting post-graduate education in Planetary Health in Europe (maig del 2023). El seminari va ser coorganitzat des del Centre d’Estudis en Benestar Planetari (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Aliança per la Salut Planetària a Europa. El seu objectiu principal era reunir diverses actors de les diferents institucions acadèmiques d'Europa per presentar els seus nous desenvolupaments en salut planetària en l'educació de postgrau.
   
 • Voices from African Drylands: current research in African Archaeology and Heritage (maig del 2023). En el marc de l'ERC Starting Grant RAINDROPS es va organitzar aquest taller dedicat a les investigacions més recents sobre l'arqueologia i el patrimoni africà.
   
 • Green and circular economies: The role higher education plays in encouraging a structural paradigm shift, Global Sustainable Development Congress (The Times Higher Education, Saudi Arabia) (maig-juny del 2023).
   
 • Recent Advances on Stable Isotope Analysis on Modern and Archaeological Plant Remains (juny del 2023). En el marc de l'ERC Starting Grant RAINDROPS es va organitzar aquest taller participatiu dedicat a la recerca recent sobre l'anàlisi d'isòtops estables aplicat a les restes botàniques. 

   

Altres activitats relacionades

 • Posada en marxa del nou Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024, amb la voluntat de sistematitzar i d'agrupar totes les accions de la Universitat en matèria de sostenibilitat, el Pla s’articula entorn de deu eixos temàtics, cadascun dels quals inclou una diagnosi i una proposta d’actuació. El Pla es va impulsar a través de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, en el context de la iniciativa Benestar Planetari, i es va completar a partir d’un procés participatiu.
   

Projecte Mercat del Peix

El projecte de l'Antic Mercat del Peix, promogut pel Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), consisteix en la creació d'un nou complex de recerca i innovació, centrat en biomedicina, biodiversitat i benestar planetari. 

Se situarà en els terrenys pròxims al Parc de la Ciutadella, on fins fa pocs anys hi havia el mercat central de peix de Barcelona. 

El projecte de l'Antic Mercat del Peix impulsarà recerca i innovació interdisciplinàries en els camps de la biomedicina, la biologia, l'economia, les ciències polítiques i socials, el dret, les humanitats o la tecnologia; reforçarà el ventall d'institucions ja presents en la zona de la Ciutadella, i farà possible una unificació d'objectius compromesos amb les importants i urgents necessitats del Planeta. 

El projecte de l'Antic Mercat del Peix és la primera acció visible de la iniciativa La Ciutadella del Coneixement. Aquesta iniciativa científica, cultural i urbanística pretén convertir l'entorn del Parc de la Ciutadella, en el centre de Barcelona, en un node de coneixement urbà de referència al sud d'Europa. 

Aquesta intervenció és un dels projectes de transformació urbana més importants que s'han de desenvolupar a Barcelona en els pròxims anys, ja que preveu la permeabilitat del perímetre del Parc de la Ciutadella, reutilitzar algun dels edificis històrics allí situats, repensar el Zoològic de Barcelona com un centre d'estudi i conservació de la diversitat biològica i oferir un accés obert i directe al mar. 

La iniciativa La Ciutadella del Coneixement està promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya, i la participació de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Pasqual Maragall (FPM) i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). 

En el Mercat del Peix, la UPF situarà el seu Institut d'Estudis Avançats en Benestar Planetari, que es convertirà en un punt de trobada de grups de recerca i innovació nacionals i internacionals que desenvoluparan projectes de col·laboració interdisciplinària en diferents àmbits com, per exemple, salut planetària, salut i equitat social, ciència urbana, intel·ligència artificial i ciència de dades, pèrdua i conservació de biodiversitat, sistemes complexos, economia i governança del canvi climàtic, o dret i governança globals.

Per a més informació, les actuacions urbanístiques del projecte es recullen en l’apartat "Campus" d'aquesta memòria.