En l’àmbit de la promoció de la salut, l’activitat de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut (OPRLiPS) s’ha centrat a assumir, per part de la seva direcció, la representació institucional associada a la pertinença a xarxes i les activitats que se'n deriven; així com la posada en marxa de dues activitats pròpies: dues edicions del curs Prevenció i Promoció de la Salut Mental a la UPF i l’acció En forma amb UPF Saludable.

L’activitat assumida associada a la pertinença a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (xarxa uscat) s’ha centrat a treballar en la convocatòria dels premis als millors treballs de fi de grau i màster en promoció de la salut; en les opcions existents per assolir la personalitat jurídica pròpia i els avantatges i desavantatges de cadascuna; en l’explotació de l'enquesta sobre la salut i els hàbits d’estil de vida de les persones que formen part de la comunitat universitària; en el programa d’activitats de la II Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya, i en un repte de crowdfunding social a favor de la Marató de TV3.

L’activitat assumida associada a la pertinença al Grup de Treball d'Universitats Saludables de la Comissió Sectorial sobre Sostenibilitat de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE Sostenibilitat-GTUS) s’ha centrat a treballar en el contingut de tres documents de consens, en col·laboració amb la Xarxa Espanyola d’Universitats Promotores de Salut (REUPS), que van ser aprovats pel Plenari de la Sectorial, sobre dispensa d’alcohol, prevenció de la violència sexual i gestió de residus a les festes universitàries, consum d’alcohol i addiccions comportamentals.

L’activitat assumida associada a la pertinença a la Xarxa Espanyola d’Universitats Promotores de Salut (REUPS) s’ha centrat a treballar en tres documents de consens per a la seva tramitació i aprovació en el marc del Grup de Treball d'Universitats Saludables (GTUS) de (CRUE Sostenibilitat), sobre la importància de fomentar el benestar emocional a les universitats, els campus sense fum i, en especial, l’acreditació d’universitats promotores de salut. També s’ha assumit una vocalia al Comitè Científic organitzador del II Congrés d’Universitats Promotores de Salut (IICUPS). I s’ha commemorat, el 7 d’octubre, el Dia de les Universitats Saludables.