(ÒRGANS UNIPERSONALS FINS AL 6 DE MARÇ DEL 2023)

Rector

Oriol Amat i Salas

Vicerectorat adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat 

Pablo Pareja Alcaraz

Vicerectorat adjunt al rector i d'Organització i Grup UPF

David Sancho Royo

Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

Ester Oliveras Sobrevias

Vicerectorat d'Internacionalització

Antonio Luna Garcia

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

Sergi Torner Castells

Vicerectorat de Recerca

Enric Vallduví Botet

Vicerectorat de Transferència del Coneixement

Eulàlia de Nadal Clanchet

Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació 

José Manuel Jiménez Morales

Comissionat per a la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) i per a l'Estratègia de la UPF

Carles Ramió Matas

Comissionada de Política Lingüística

Mireia Trenchs Parera

Comissionat per al Benestar Planetari

Josep Lluís Martí Màrmol

Comissionat de Política Científica

José García Montalvo

Comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa

Davinia Hernández-Leo

Comissionada per al Projecte EDvolució

Maria Pilar Medina Bravo

Secretari general

Pere Torra Pla

Presidenta del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius

Gerent

Josep Oriol Escardíbul Ferrà

Síndica de Greuges de la UPF

Caterina Garcia Segura

Cap del Gabinet 

Eulàlia Solé Tomàs

Directora de la Unitat d'Igualtat

Rosa Cerarols Ramírez

Directora de Programes Internacionals

Maria Morràs Ruiz-Falcó

Directora de l'Escola de Doctorat

Núria Sebastián Gallés

Delegada d'Estudiants

Clara Isabel Velasco Rico

Delegada de Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats

Helena Ramalhinho Dias Lourenço

Coordinació acadèmica del programa EUTOPIA MORE

Carmen Pérez Vidal

Sotscoordinador de les PAU

Àngel Javier Gil Estallo

(ÒRGANS UNIPERSONALS A PARTIR DEL 6 DE MARÇ DEL 2023)

Rectora

Eulàlia de Nadal Clanchet

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador

Pablo Pareja Alcaraz

Vicerectorat de Planificació Acadèmica i Estudiants

Sergi Torner Castells

Vicerectorat de Recerca 

Cristina Pujadas Corbi

Vicerectorat de Transferència del Coneixement

Vanesa Daza Fernández

Vicerectorat d'Internacionalització 

Helena Ramalhinho Dias Lourenço

Vicerectorat de Cultura i Comunicació

Raquel Bouso Garcia

Vicerectorat de Compromís Social i Responsabilitat 

Eva Pujadas Capdevila

Comissionat de Política Científica

José García Montalvo

Comissionat del projecte de Benestar Planetari

Josep Lluís Martí Màrmol

Comissionat de Política Lingüística

Marcel Mauri de los Ríos

Comissionat del Grup UPF

Carles Ramió Matas

Secretari general

Enric Vallduví Botet

Presidenta del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius

Gerent

Josep Oriol Escardíbul Ferrà

Síndica de Greuges de la UPF

Caterina Garcia Segura

Cap del Gabinet 

Eulàlia Solé Tomàs

Directora de la Unitat d'Igualtat

Maria José Gonzalez Lopez (a partir de l'1 d'octubre del 2023) - Rosa Cerarols Ramírez (fins l'1 d'octubre del 2023)

Director de Programes Internacionals

Josep Ibañez Muñoz

Director de l'Escola de Doctorat

David Comas Martínez

Delegat d'Estudiants

Roger Cuartielles Saura

Delegat de Qualitat

Jorge Alberto Luengo Sánchez

Delegada de Programes Transversals

Ester Oliveras Sobrevias

Delegada del programa EUTOPIA MORE

Carmen Pérez Vidal

Delegat de Mobilitat Internacional

Josep Capdeferro Pla

Sotscoordinador de les PAU

Àngel Javier Gil Estallo