La UPF va crear el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a captar recursos externs, per donar un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general crear vincles estables entre la UPF i les empreses o les institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

 • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
 • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
 • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
 • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en els àmbits següents:

 • Projectes

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Beques Comunitat UPF: un instrument de la Universitat que permet disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment de matricular-se, d’aportacions dels alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

Projectes de recerca: són una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament, o per la destinació dels resultats; i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, ja que afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o tenen interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.

 • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

 • Reconeixements

Des d’aquesta àrea del programa, agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses, i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.

S'hi recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment, entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com la “Llista d’honor de donants”, que aplega els noms dels patrocinadors corporatius de la Universitat Pompeu Fabra.

 • Càtedres d'empresa

Un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

 • Més informació

Un apartat d’informació útil per a les  persones físiques/jurídiques interessades a col·laborar amb la UPF: s'hi detallen els diferents tipus de col·laboracions (mecenatge, patrocini), models de documents (contractes i convenis), legislació vigent, i els principis ètics de la UPF per acceptar donacions filantròpiques.

També s’hi expliquen els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.

Convenis de patrocini i mecenatge tramitats

Durant l’any 2022, s’han gestionat a la UPF convenis de col·laboració que recullen aportacions corporatives provinents d’empreses privades i/o d'institucions sense ànim de lucre per un import de 2.762.667 euros, 8 contractes publicitaris per un import de 51.625,00 euros i 14 contractes de donació per un import de 302.748,11 euros. Aquests resultats obtinguts són, en gran mesura, fruit de la iniciativa, l'esforç i la col·laboració de tota la comunitat universitària (professors, investigadors i responsables dels diferents àmbits de coneixement i serveis de la Universitat). 

També s’han formalitzat cinc nous convenis de càtedra d’empresa, el primer amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Càtedra UPF de City Managementi; el segon amb el Grup TECNOCASA, la Càtedra TECNOCASA-UPF sobre el Mercat de l'Habitatge; el tercer amb l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, la Càtedra API-UPF d’Innovació Immobiliària com a motor del canvi socioeconòmic; el quart amb diverses empreses i institucions del sector de la comunicació, la Càtedra UPF Futurs de la Comunicació, i un cinquè amb l'Institut Català del Sòl (INCASOL), la Càtedra INCASOL-UPF d'Anàlisi de Dades.

Convenis de col·laboració signats amb empreses privades i institucions sense ànim de lucre

AGÈNCIA DE L'HABITATGE
AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA (AIC)
APCE.CAT
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PREMSA GRATUÏTA
ASSOCIACIÓ CLUSTER AUDIOVISUAL CATALUNYA
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, SA
CALAMO EDUCACIÓN, SL
COL. D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA (COAPI)
COLORADO ZONE
CORONEL GOLD, SLU
DE-CIX
DUSK
EUGIN
FRACTUS, SA
FUNDACIÓ EURECAT
FUNDACIÓ PALARQ (x5)
FUNDACIÓ PRIVADA VILACASAS
FUNDACIÓ ZOO BARCELONA
GALAXY MEDICAL
IMHAB
LAYERS OF REALITY
LINGUASERVE
LUCY SOFTWARE
OPTICA UNIVERSITÀRIA
PARTAL MARESMA ASSOCIATS
SANTANDER
TECNOCASA

Contractes de patrocini signats amb empreses privades i institucions

HINES
LIV STUDENTS
MEDLUMICS
MICAMPUS LIVING, SLU
RESIDENCIA REINA DE LA PAU
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SA
WEB SCIENCE TRUST
WEB4GOOD

Contractes de donació

ASSOCIACIÓ "POMPEUFARRA"
Barba Talo, Xavier
ETHEREUM FOUNDATION (x2)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR DECISION MAKING (EADM)
FLASHBOTS, Ltd.
FUNDACIÓ CIENCIA Y TECNOLOGIA (FECYT)
FUNDACIÓ IMPULSA'T
ISEBTT
PAN AFRICAN SANCTUARY ALLIANCE (PASA)
PROTOCOL LABS, Inc  (x3
Wing, Rita

Càtedres d'empresa

Noves càtedres d'empresa

Càtedra UPF de City Management

La UPF i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) van crear la Càtedra UPF de City Management, una càtedra d’empresa vinculada al sector de la gestió i la governança de les ciutats i que vol potenciar noves fórmules de management, participació i ús de la tecnologia responsables. Té com a objectiu principal fomentar l’anàlisi, la recerca, la modelització i la transferència i difusió de coneixements en aquests àmbits. Situada al campus de la Ciutadella, vinculada al Departament de Ciències Polítiques i Socials i dirigida per Jordi Joly, professor d’aquest departament.

La nova càtedra es va formalitzar amb la signatura d’un conveni de col·laboració, per part d’Oriol Amat, rector de la UPF, i Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre, en el decurs d'un acte que va tenir lloc el 21 de juny, al migdia, a l’edifici Mercè (Rectorat) de la Universitat. Altres assistents a l’acte han estat Daniel Serra, delegat del rector per a la coordinació de les càtedres d’empresa i director del Departament d’Economia i Empresa; Jordi Joly, el qual exercirà les funcions de director de la càtedra; Joana Ortega, secretària general de l’ACM, i els membres de la càtedra Marta Pascal, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, i Alexander Heichlinger.

El conveni de col·laboració té una durada de tres anys (prorrogables), durant els quals l’ACM i la UPF promouran en l’àmbit de la recerca, entre d’altres, la definició i el desenvolupament de projectes conjunts; l’execució d’informes, treballs i anàlisis; o la realització de tesis doctorals conjuntes. Pel que fa a la transferència de coneixement, es preveu organitzar sessions de treball conjuntes entre professionals i experts en la matèria, industrialitzar els resultats de recerca obtinguts en línies comercials, o fer jornades d’exposició i divulgació. Finalment, en l’àmbit de formació estan previstos plans de pràctiques en empresa per a estudiants, la creació de beques predoctorals i postdoctorals o la cooperació en el disseny d’assignatures en els plans de formació impactats per la càtedra. D’altra banda, està previst que la càtedra compti amb la participació de l’Ajuntament de Trondheim (Noruega), sobretot en tot allò que faci referència a la gestió i l'execució estratègica interna d’un ajuntament.

L’element disruptiu del projecte és la seva ambició per tal de potenciar instruments i iniciatives que permetin vincular cada cop més els ciutadans en la participació i la presa de decisions, i treballar perquè els ciutadans s’adonin de com és d’important que ningú eludeixi l’assumpció de responsabilitats sobre els recursos que són de tots.

Càtedra TECNOCASA-UPF sobre el Mercat de l'Habitatge

El Grup TECNOCASA i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han creat aquesta càtedra d'empresa vinculada al sector immobiliari per analitzar en profunditat el dinamisme del mercat immobiliari i financer a Espanya. La càtedra TECNOCASA - UPF d'Anàlisi del Mercat de l'Habitatge té com a objectiu fomentar la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de l'anàlisi científica del mercat immobiliari. A l'acte de la firma, celebrat el 6 de juliol del 2022 al campus de la Ciutadella de la UPF, a Barcelona, ​​van participar Oriol Amat i Salas, rector de la UPF; Paolo Boarini, conseller delegat del Grup TECNOCASA España; Eulàlia de Nadal, vicerectora de Transferència de Coneixement de la UPF; Lázaro Cubero, director d'Anàlisi del Grup, i José García Montalvo, catedràtic d'Economia de la UPF i director de la nova càtedra.

En el decurs de l'acte, el rector Oriol Amat va afirmar que “aquesta col·laboració encarna l'essència d'una càtedra d'empresa en una universitat centrada en la recerca, com és la UPF. La informació generada per les empreses al servei de la investigació per millorar la comprensió del sistema econòmic, l'eficàcia de l'acció pública i, en definitiva, la qualitat de vida dels ciutadans”.

D'altra banda, José García Montalvo va assegurar que “aquesta càtedra és la culminació de gairebé dues dècades de col·laboració entre el Grup TECNOCASA i la UPF. L'any 2004 es va fer el primer estudi semestral i, des de llavors, l'informe TECNOCASA-UPF ha estat un referent per fer el seguiment del mercat immobiliari residencial en un context de manca d'estadístiques fiables sobre el sector. Més enllà de l'anàlisi conjuntural del sector, les dades recopilades pel Grup TECNOCASA han servit per fer una investigació de frontera que ha permès descobrir processos no descrits amb anterioritat (que posteriorment han estat confirmats per institucions com el Banc d'Espanya) i ha rebut premis científics.

Els principals aspectes en què se centrarà la càtedra, que tindrà una durada mínima de tres anys i que posarà a disposició del públic i de les institucions públiques i privades els resultats de la seva anàlisi, són els següents: analitzar l'evolució del preu de l'habitatge (compravenda i lloguer), el finançament de la compra d'habitatge, els indicadors de demanda al mercat immobiliari espanyol, i l'activitat immobiliària al mercat espanyol en diferents nivells geogràfics (comunitat autònoma, província i població). Altres treballs que farà la càtedra seran l'elaboració semestral d'un índex de preus de l'habitatge i una sèrie històrica dels indicadors bàsics del mercat immobiliari i hipotecari a partir de les dades analitzades als informes semestrals ja existents i de futurs estudis, i un anàlisi homogènia i comparativa entre els diferents nivells geogràfics, per detectar les zones amb més i menys activitat immobiliària i la seva evolució en el temps. La Càtedra TECNOCASA - UPF d'Anàlisi del Mercat de l'Habitatge, vinculada al Departament d'Economia i Empresa de la UPF, també estableix una dotació econòmica anual dedicada a premis per a estudiants de la Universitat.

Càtedra API-UPF d’Innovació Immobiliària com a Motor del Canvi Socioeconòmic

El Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra va acollir el 13 de juliol del 2022 l’acte de signatura de la creació de la càtedra API-UPF d’Innovació Immobiliària com a motor del canvi socioeconòmic”, per tal de fomentar la docència, la recerca i la difusió de coneixement en aquest àmbit, a partir d’activitats de recerca, transferència de coneixement i formació. El conveni de col·laboració empresarial entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona va ser signat, en representació de les tres institucions, per Oriol Amat, rector de la UPF; Vicenç Hernández, president de l’AIC, i Gerard Duelo, president del Col·legi. També van assistir a l’acte de signatura del conveni, que tindrà una durada de tres anys, Daniel Serra, delegat del rector per a les càtedres d’empresa; Ernest Solé Udina, professor del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i de la UPF-BSM i director de la càtedra API-UPF, i els professors de la Universitat Josep Ferrer i Josep M. Raya, directors de les càtedres UPF d’Estudis d’Habitatge i APCE-UPF d’Habitatge i Futur, respectivament.

La càtedra API - UPF d’Innovació Immobiliària, que quedarà vinculada al Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, portarà a terme activitats de recerca, de transferència de coneixement i de formació. En l’àmbit de la recerca, cal destacar la definició i el desenvolupament de línies de recerca i tesis doctorals conjuntes entre les institucions signants; la cooperació per obtenir projectes de recerca i la divulgació i promoció de les activitats en el marc de la càtedra. L’apartat de transferència de coneixement inclou la transferència entre àrees de recerca i l’explotació industrial; la industrialització de resultats d’investigació en línies comercials, l'organització de jornades d’exposició i la divulgació i les publicacions sobre àmbits de recerca de la càtedra. Finalment, dins de les activitats de formació, es convocaran beques predoctorals i postdoctorals, així com premis a projectes de fi de carrera i altres concursos; es desenvoluparan plans de pràctiques en empresa, i les institucions cooperaran en el disseny i la impartició d’assignatures en els plans de formació impactats per la càtedra.

Per poder portar a terme amb èxit totes aquestes activitats, la UPF aportarà personal docent i investigador qualificat, infraestructura cientificotècnica i administrativa i, si escau, mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que es puguin fer. De la seva banda, l'AIC i el Col·legi faran una aportació econòmica anual per finançar les activitats de la càtedra, que es dotarà d’una comissió mixta per fer el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni.

La càtedra API-UPF d’Innovació Immobiliària se centrarà a estudiar i definir innovació en el sector immobiliari tant en models de negoci, com de necessitats d’habitatges, locals o immobles del tercer sector, per entendre les necessitats del mercat; fomentarà i defensarà els drets del ciutadans a l’hora d'accedir a un habitatge o gestionar un habitatge com actiu, i farà recerca sobre les necessitats en noves maneres de viure, de comerciar o noves activitats logístiques, i sobre com el món immobiliari s’ha d’adaptar a aquestes necessitats.

Altres objectius que perseguirà seran contribuir a la millora tecnològica dels serveis i les funcions que els agents Immobiliaris presten a la ciutadania; impulsar i estudiar noves tecnologies que donin més transparència al sector; generar punts de trobada entre empreses innovadores i tradicionals per ajudar a modificar models de negoci adaptats a les noves necessitats de la societat, o aprofitar el coneixement dels agents immobiliaris en els hàbits de compravenda d’habitatge i les seves implicacions econòmiques, psicològiques i sociològiques per conèixer millor tendències d’hàbits de vida i consum.

Càtedra UPF Futurs de la Comunicació

El campus del Poblenou de la UPF va acollir el 20 de juliol del 2022 l’acte de presentació de la càtedra UPF Futurs de la Comunicació, impulsada pel Departament i la Facultat de Comunicació de la Universitat. La càtedra té com a principal objectiu sumar esforços entre els diferents actors del sector comunicatiu per fomentar la recerca col·lectiva en aquest àmbit i poder entendre els escenaris possibles i probables, en benefici de tota la societat. L’acte, que va tenir lloc a la sala La Nau, va comptar amb la participació d’Oriol Amat, rector de la UPF; Eulàlia de Nadal, vicerectora de Transferència de Coneixement, i Jordi Balló, director del Departament de Comunicació i director de la càtedra, que han pronunciat sengles parlaments. Hi va estar present el degà de la Facultat de Comunicació de la UPF, Carles Pont, així com altres professors del Departament de Comunicació de la Universitat.

També van assistir a l’acte i van intervenir representants de les catorze empreses i institucions del món de la comunicació (excepte de tres de les entitats) que formen part de la càtedra: Betevé, Grup Havas (Dioni Mata, directora de recerca), Lavínia (Antoni Esteve, president), Mediapro (M. Carmen Fernández, directora d’innovació i nous negocis), Vilaweb (Assumpció Maresma, editora), diari ARA (Esther Vera, directora), Filmin, Broadcaster (Noemí Cuní, directora), Clúster Audiovisual (Miquel Rutllant, president), Xarxa Audiovisual Local (Joan Catà, periodista), Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (Ramon Grau, president), Eurecat (Xavier Cubeles, consultor tecnològic), Cugat Mèdia i Layers of Reality (Jordi Sellas, director).

L’acte, en què va quedar palès que la càtedra restarà oberta a la col·laboració de les companyies, institucions i professionals (d’empreses, universitats i centres de recerca) que comparteixin la idea que conjuntament es pot ampliar el coneixement de les transformacions en curs,  s’ha clausurat amb una breu conversa amb Amadeu Altafaj, director d’ALICE, agència dedicada a la producció i la distribució de mitjans de radiodifusió amb seu a Brussel·les, i Sofie Hvited, senior adviser sobre mitjans al Copenhagen Institute for Future Studies.

Per una banda, la càtedra impulsa una línia estratègica de recerca basada en els 'Future studies', i aquesta recerca es fa en contacte estret amb les empreses associades, que participen en les directrius sobre els vectors prioritaris que s'han d'explorar en cada sector representat. Els resultats seran integrats per les empreses i al mateix temps esdevindrà un coneixement adquirit pel conjunt de la societat i dels sectors implicats. Segons Jordi Balló, “aquesta línia col·laborativa i bidireccional defineix la posició del Departament de Comunicació de la UPF en totes les iniciatives que emprenem respecte a la transferència de coneixement. I no ho fem con actitud retòrica, sinó amb resultats tangibles.” De manera permanent i contínua, la càtedra partirà de la disciplina de la prospectiva i dels horitzons que es perfilen o s'entreveuen en tots els processos de la comunicació social (creació, producció, edició, comercialització, distribució, aprovisionament tecnològic, etc.) per fer els seus estudis i recerques. I ho farà en tots els formats i amb una visió àmplia dels serveis, que transcendeixi la tradicional concepció dels mitjans de comunicació.

Té la voluntat d’ avançar en el foment de la recerca sobre els models econòmics que han de sostenir els serveis de comunicació, i sobre l’apropiació de la innovació tecnològica en la producció, en la distribució i ús d’aquests serveis; fomentar el debat entre professionals sobre els futurs de la comunicació i ajudar les universitats i centres d’ensenyament a revisar els models formatius dels professionals del futur, per tal que els estudiants estiguin ben preparats. Altres qüestions que centraran l’atenció de la càtedra seran com les millores de la connectivitat afectaran a la producció, distribució i ús dels mitjans i serveis de comunicació; com poden evolucionar els mètodes i les tècniques de mesura de l’ús dels mitjans i serveis de comunicació; què sabem dels canvis en els patrons de comportament comunicatiu de la població i de la seva actitud cap a la incorporació de la innovació tecnològica, o com les noves tecnologies (immersivitat, metavers, IA, robòtica, blockchain, etc.) afectaran els continguts i els seus consums.

La càtedra també vol ser la llavor d’un Centre Europeu de Recerca sobre els Futurs de la Comunicació, que participi en el debat europeu i internacional sobre aquest tema, per estendre la cooperació sobre la temàtica amb empreses i institucions d’altres països i oferir un servei encara més ampli als seus membres. Les catorze empreses fundadores de la càtedra s'hi vinculen amb el desig d'explorar els territoris canviants, que és una característica de la contemporaneïtat: “El seu mateix funcionament transversal d'I+D entre el pensament que es crea a la universitat i el que es crea en els sectors públics i privats esdevé un model de futur. Una de les primeres accions de futur és encarar el coneixement de manera integral i diversa, sense definir camps previs, amb actitud col.laborativa”, conclou el director de la càtedra, Jordi Balló.

Càtedra INCASÒL-UPF d'Anàlisi de Dades

L’INCASÒL i la Universitat Pompeu Fabra han creat la càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades, que té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en aquest àmbit. Està plantejada com un espai obert i de reflexió permanent per desenvolupar eines que permetin aprofitar a fons la digitalització i les dades que l’INCASÒL genera per la seva pròpia activitat, de les quals és dipositària per les fiances dels contractes dels arrendaments urbans. La seva creació es fa vormalitzar en el decurs d’un acte de signatura, que va tenir lloc el 28 d’octubre del 2022, al Rectorat de la Universitat. El conveni de creació de la càtedra va ser signat, en representació d’ambdues institucions, per Mercè Conesa, directora de l’INCASÒL, i Oriol Amat, rector de la UPF.

Van estat presents a l’acte, per part de la UPF, Miquel Oliver, catedràtic d’Enginyeria Telemàtica del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i director de la càtedra, i Vladimir Estivill, director del DTIC. Per part de l’INCASÒL, hi ha assistit Pere Serra, president del Consell d’Innovació.

El conveni de creació de la càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades, amb seu a la UPF i vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat, tindrà una vigència fins a la finalització del curs lectiu 2024-2025. Entre les activitats de recerca que preveu, hi ha el desenvolupament de línies d’investigació, l’impuls de tesis doctorals, l'obtenció de recursos o encàrrecs de projectes de recerca i la divulgació de les activitats organitzades. En l’apartat de transferència de coneixement, hi destaquen la transferència entre les àrees de recerca i l’explotació industrial, l’organització de jornades, la industrialització de resultats d’investigació en línies comercials o l’impuls de publicacions. Finalment, l’àmbit de formació, preveu beques pre- i postdoctorals, plans de pràctiques en empresa, disseny d’assignatures vinculades a l’àmbit de la càtedra, o premis per a projectes de fi de carrera. La Universitat contribuirà amb personal docent i investigador qualificat i amb infraestructura científico-tècnica i administrativa per poder portar a terme les activitats previstes, mentre que l’INCASÒL es compromet a fer, durant cada curs lectiu de vigència del conveni, una aportació econòmica. Una comissió mixta, formada per representants d’ambdues entitats, proposarà les activitats que s'han de desenvolupar i el calendari d’execució, algunes de les quals ja estan definides.

El pla de treball per al curs 2022-2023 preveu tres projectes de gestió de dades:

 • Mercat de CO2 a partir del patrimoni natural i d’actuacions en biodiversitat de l’INCASÒL. L’Institut ha acumulat un patrimoni important en finques forestals durant els darrers anys. També disposa de finques agrícoles i de pastura. Tots aquests actius poden ajudar a la compensació de les emissions de CO2 realitzades per l’INCASÒL o per altres institucions. El projecte proposarà explorar, a partir d’estudis interns de l’Institut, la participació en el mercat global de CO2 posant en valor tots aquests actius. L’ús de tecnologies blockchain esdevé clau per poder garantir i certificar el funcionament d’aquest mercat a escala global.
 • INCASÒL Open Data: disseny i estratègia d’un model de dades obertes per a l’Institut. El volum de dades que gestiona l’INCASÒL és molt alt, i moltes tenen un gran valor de cara a conèixer millor les possibles actuacions en matèria d’habitatge, gestió del sòl o la gestió del patrimoni natural. El projecte de dades obertes de l’Institut ha de permetre definir un posicionament i una estratègia per seguir durant els pròxims anys en relació amb la informació que gestiona en els seus àmbits d’actuació.
 • Tractament legal i ètic de les dades de l’INCASÒL. Aquest volum de dades tan ampli i divers que gestiona l’INCASÒL obliga a tenir especial cura de les dades que continguin informació confidencial, que permetin identificar persones o que recullin informació privada. El projecte de tractament legal i ètic de les dades de l’Institut, d’acord amb les necessitats i obligacions imposades pel pla de transparència de les administracions públiques, té com a objectiu classificar-les en funció de la seva sensibilitat de cara al seu tractament intern o extern a l’INCASÒL.

Càtedres d'empresa

Renovacions

Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local

El 14 de juny del 2022, a l’edifici Tànger del campus del Poblenou de la UPF va tenir lloc l’acte de presentació de les noves línies estratègiques de col·laboració entre Barcelona Activa i la UPF, amb les quals es renovava la càtedra Barcelona-UPF en Política Econòmica Local  (PEL) per al període 2022-2024, amb l'objectiu de continuar i donar impuls a la seva tasca, que fins ara ha donat uns resultats fructífers.

La càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local, nascuda el 2017 com un instrument de promoció de la recerca, el debat i la transferència de coneixement sobre models de desenvolupament econòmic local més sostenibles i inclusius, aposta per esdevenir un referent per a l’àmbit metropolità en matèria d’alineament de les polítiques públiques de millora de l’ocupació i de l’ocupabilitat amb l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana.

L’acte va estar presidit per Raquel Gil Eiroá, comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral de l’Ajuntament de Barcelona, i Oriol Amat, rector de la UPF. Hi van assistir David Sancho, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i director acadèmic de la càtedra, i Félix Ortega, director general de Barcelona Activa, a més d’altres persones vinculades a la càtedra i a ambdues institucions.

La presentació de les noves línies estratègiques de la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local (PEL) va anar a càrrec del professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF David Sancho, director acadèmic de la càtedra PEL, i Félix Ortega, director general de Barcelona Activa. Alguns dels temes clau que s'han de considerar els pròxims anys són la creació d’ocupació de qualitat, en àmbits com ara la disminució de l’excés de temporalitat, salaris, millora de les condicions laborals, formació, conciliació i usos de temps, etc.; la focalització en els sectors estratègics de desenvolupament econòmic de la ciutat, com per exemple els sectors digital i tecnològic, salut i biotecnologia, cultura i indústries creatives, reinvenció del turisme, manufactura i tecnologia. Un altre aspecte important que preveu la càtedra és el foment de la digitalització, amb la introducció de les TIC a les PIME, formació de les persones treballadores i directives, optimització de processos, teletreball i la introducció de la cultura digital.

La part final de l’acte va consistir en la conferència “Precarietat laboral, desigualtat i salut: del coneixement a la política”, a càrrec de Joan Benach, catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut GREDS-EMCONET de la Universitat i codirector del Johns Hopkins University-UPF Public Policy Center.

NODE UPF. Setmana de la Transferència de Coneixement

Primera edició (novembre del 2022)

Reconeixement a les càtedres d'empresa

Per posar en valor i donar a conèixer la UPF com a universitat altament compromesa amb l’entorn social i econòmic, que posa el seu potencial de recerca i de talent al servei del desenvolupament i el creixement econòmic del país, la Universitat ha organitzat aquest any la primera edició de NODE UPF, una setmana durant la qual es concentraran un conjunt d’activitats de transferència i d’apropament a empreses, institucions públiques i entitats del tercer sector.

UPFund - Patrocini i Mecenatge també va participar en la programació d'activitats d'aquesta primera edició, mitjançant l'organització d'una taula rodona per posar en valor i reconèixer la importància de les càtedres d'empresa, que va tenir lloc el 8 de novembre del 2022. La sessió, que va estar conduïda per Mònica Terribas, professora del Departament de Comunicació, va comptar amb una representació del món empresarial que van poder conversar sobre la importància de les càtedres en el marc de les relacions universitat-empresa.

Els ponents d'aquesta taula rodona van ser:

 • Santiago Costelo, director adjunt d’IDEOGRAMA. Càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia

 • Vicenç Hernández, president de l’ASSOCIACIÓ D’AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA i alumni UPF. Càtedra API-UPF d’Innovació Immobiliària

 • Julián Vinué, Digital Innovation Manager de TELEFÓNICA. Càtedra Cognitive IoT

 • Lidia Martín Pereda, General Manager Almirall Iberia, de LABORATORIS ALMIRALL. Càtedra de Gestió de les Innovacions en Polítiques Farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut

 • Dulcinea Meijide, directora de desenvolupament sostenible i equitat d’AGBAR. Càtedra de Comunicació Institucional i Desenvolupament Sostenible