Presidenta

Laia de Nadal Clanchet, rectora.

Vocals

Josep Oriol Escardíbul Ferra, gerent.

Membres del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius, Milagros Pérez Oliva i Jordi Marín Puigpelat.

Vicerectors

Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Personal Docent i Investigador; Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants; Cristina Pujades Corbi, vicerectora de Recerca; Vanesa Daza Fernández, vicerectora de Transfèrencia del Coneixement; Helena Ramalhinho Dias Lourenço, vicerectora d'Internacionalització; Raquel Bouso Garcia, vicerectora de Cultura i Comunicació, i Eva Pujadas Capdevila, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat.

Membres elegits per i entre els degans i directors de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Ana Maria Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Ana Delgado Hervás, degana de la Facultat d'Humanitats; Walter Alfredo Garcia-Fontes Badanian, degà de la Facultat d'Economia i Empresa; Joan Ramon Masclans Enviz, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Oscar Camara Rey, director de l'Escola d'Enginyeria; Abel Escribà Folch, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació, i Carme Bach Martorell, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Directors de departament 

Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Jorge Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida; Albert García Balañà, director del Departament d'Humanitats; Jordi Balló Fantova, director del Departament de Comunicació; Daniel Serra de la Figuera, director en funcions del Departament d'Economia i Empresa; Angel José Rodrigo Hernández, director del Departament de Dret; Vladimir Estivill Castro, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i Francisco Javier Arregui Moreno, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvado, Berta Alsina Español, Javier Astudillo Ruiz, Maria Luisa Iglesias Vila, Louise Elizabeth McNally Seifert, Maria Pilar Medina Bravo, Pere Notó Brullas, Gema Piella Fenoy i Mireia Trenchs Parera.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Vicente Ortun Rubio i Lorena Ramírez Ludeña.

Resta de professorat i personal investigador en formació

Vacant

Estudiants de grau

Àxel Broch Masana, Martiño Neira Cervera, Eduard Pla Farriol i Martina Roig Puigdevall.

Estudiants de màster universitari i doctorat

Laura Herrerias Castro.

Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Pau Solà Ysuar.

Hi assisteixen com a convidats

Josep Capdeferro Pla, delegat de Mobilitat Internacional; Rosa Cerarols Ramírez, directora de la Unitat d'Igualtat; David Comas Martínez, director de l'Escola de Doctorat; Roger Cuartielles Saura, delegat d'Estudiants; Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Alex Garcia Dominguez, representant del Comitè d'Empresa (PTGAS); José García Montalvo, comissionat de Política Científica; Àngel Javier Gil Estallo, sotscoordinador de les PAU; Margarida Gual Perelló, representant del Consell Social; Josep Ibáñez Muñoz, director de Programes Internacionals; Jorge Alberto Luengo Sánchez, delegat de Qualitat; Josep Lluís Martí Màrmol, comissionat del Projecte de Benestar Planetari; Marcel Mauri de los Ríos, comissionat de Política Lingüística; Baldomero Oliva Miguel, representant del Comitè d'Empresa (PDI); Ester Oliveras Sobrevias, delegada de Programes Transversals; Carmen Pérez VIdal, delegada del Programa Eutopia More; Carles Ramió Matas, comissionat del Grup UPF; Carles Ruiz Riera, representant de la JPAS; Eulàlia Solé Tomàs, cap del Gabinet del Rector i Gerard Vall-Llovera, responsable de l'Àmbit de Comunicació de l'UCPI.

Secretari

Enric Vallduví Botet, secretari general. 

Reunions

S'han fet 6 reunions, els dies 26 d'octubre i 14 de desembre del 2022, i els dies 15 de febrer, 26 d'abril, 7 de juny i 19 de juliol del 2023.

 

Principals acords

Comissions

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es designa el professor Rafael Pous Andrés vocal de la Junta Electoral, en representació del professorat, en substitució del professor Angel José Rodrigo Hernández.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es designa el professor John Palmer, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocal de la Comissió de Reconeixement de crèdits acadèmics, en substitució del professor Abel Escribà Folch.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es designa la professora Maria Luisa Sorli Redo, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució del professor Antoni Ferrer Monreal.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual es designa el professor Domingo Ródenas de Moya, del Departament d'Humanitats, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Stephen Jacobson.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual es designa la professora Nuria Boada Centeno, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la professora Cristina López Rodríguez.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual es designa el professor Jordi Balló Fantova, del Departament de la Comunicació, vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució del professor Jordi Garcia-Ojalvo.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual es designa el senyor Marcel Arbós López, de la Facultat d'Economia i Empresa, vocal de la Junta Electoral, en representació dels estudiants.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual es designa el professor Lorenzo Pasquali, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió de Polítiques d'Igualtat, en substitució de la professora Gema Revuelta de la Poza.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual es designa els professors Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, professor del Departament de Dret; Carla Lancelotti, professora del Departament d'Humanitats; Gemma Boleda Torrent, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Marta Reynal Querol, professora del Departament d'Economia i Empresa; Ralph Gregor Andrzejak, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i Ruth Rodríguez Martínez, professora del Departament de Comunicació, vocals de la Comissió de Recerca, en substitució dels professors Verònica Benet Martínez, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Carles Feixa Pàmpols, professor del Departament de Comunicació; José García Montalvo, professor del Departament d'Economia i Empresa; María Libertad González Luna, professora del Departament d'Economia i Empresa; Coloma Ballester Nicolau, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Purificación Muñoz Cánoves, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida; Josep Quer Villanueva, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Joan Pau Rubiés Mirabet, professor del Departament d'Humanitats; Alejandro Sáiz Arnáiz, professor del Departament de Dret, i Maria Serena Olsaretti, professora del Departament de Dret.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual es designa el professor David Comas Martínez, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió de Reclamacions, en substitució de la professora Laia de Nadal Clanchet.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual es designa la professora Berta Alsina Español, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució de la professora Maria Pilar Medina Bravo.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual es designa la Sra. Laura Herrerías Castro i el Sr. Martiño Neira Cervera, representants dels estudiants del Consell de Govern en la Comissió d'Ordenació Acadèmica.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual es designa la professora Núria Sebastián Gallés, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Coloma Ballester Nicolau.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 pel qual es designa el professor Pere Gifra Adroher, del Departament d'Humanitats, vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució del professor Eduard Cairol Carabi.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 pel qual es designa la professora Rosa Milà Rafel, del Departament de Dret, vocal de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució de la professora Clara Isabel Velasco Rico.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aprova suprimir la Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT) i la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI).

Distincions

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual es concedeix el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Vandana Shiva, llicenciada en Física, màster en Filosofia de la Ciència i doctora en Filosofia, per la seva contribució acadèmica i impuls de campanyes de mobilització en camps diversos.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel s'acorda concedir el Guardó d'Honor de la UPF al professor Oriol Amat Salas.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'acorda concedir la Medalla de la UPF a diversos càrrecs acadèmics.

Docència

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova la proposta d'implantació del programa d'estudis propis Ecotopia, en el marc del projecte EUTOPIA, a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF per al curs 2023-2024.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova la normativa de la guia docent i del pla d'aprenentatge de l'assignatura en els ensenyaments de grau i de màster.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova la modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i de màster universitari.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aprova el Pla de Foment per als màsters universitaris 2023.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova la modificació del nom de la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis que es dirà Normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis de Grau i la modificació de l'apartat 3 de l'article 3 de la Normativa.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova la Normativa dels ensenyaments propis de la Universitat Pompeu Fabra.

Economia

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2021.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2023.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2023 de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual aquest òrgan pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2022.

Ensenyaments

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per al curs 2023-2024.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aproven les places d'ensenyament de grau, de màster universitari i de doctorat de la UPF i dels seus centres adscrits del curs 2023-2024.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova la programació universitària de titulacions oficials per al curs 2024-2025.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova la modificació de places de diversos graus i màsters universitaris.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova la modificació de places de diversos graus i màsters universitaris.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per al curs 2023-2024.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la modificació de l'oferta de places per al curs 2023-2024 del grau en Medicina.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per al curs 2023-2024.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per al curs 2024-2025.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova la proposta d’implantació del Programa d’estudis propis Ecotopia, en el marc del projecte EUTOPIA, a l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF per al curs 2023-2024. 

Estructura acadèmica 

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, de creació de les unitats de coordinació acadèmica (UCA) i se'n modifica la disposició addicional.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es modifica l'article 27 del Reglament del Departament d'Humanitats.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova posar fi al procés de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida per la creació d’una Facultat de Medicina, aprovat per acord del Consell de Governde 15 de desembre del 2021.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova la modificació de la denominació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida per " Facultat de Medicina i Ciències de la Vida".

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova la modificació de l Reglament del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

 

Estudiants

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la modificació de les bases del programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 pel qual s'aprova la modificació de les bases del programa de beques progrés-UPF per a estudiants de grau i de màster de la UPF aixi com el canvi de nomenclatura per "Programa de beques Santander-UPF ajut econòmic".

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aproven les bases del programa d'ajuts a les pràctiques acadèmiques externes no remunerades per als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Normativa

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova prorrogar el Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena pel termini necessari per dur a terme l'avaluació del Segon Pla d'Igualtat i l'elaboració del Tercer Pla d'Igualtat Isabel de Villena, que en cap cas hauria de superar un any.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aproven les bases del premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aproven les Normes de convivència de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aprova el Pla d'actuació 2022-2026 per informar i formar en matèria de seguretat i salut en el treball així com diversos protocols de prevenció de riscos laborals.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aproven les bases dels premis Sant Jordi.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova el Protocol per actuar davant de conductes de violència psicològica en el treball.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova el nou Protocol per gestionar els danys per a la salut i els incidents, i es deroga l'anterior.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del projecte EUTOPIA.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la Política de seguretat de la informació.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la Normativa de control d'accés als sistemes d'informació.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la Normativa de seguretat en els centres de processament de dades.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la Normativa de gestió d'incidències de seguretat TIC.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la Normativa d'ús de dispositius mòbils.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la modificació de les bases del Premi de foment del multilinguisme.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la modificació de l'article 10 de la normativa Programa d'Ensenyament d'idiomes (Idiomes UPF).

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'acorda l'inici de la tramitació de la modificació dels Estatuts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), consorci del qual forma part la UPF.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la derogació de l'acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 de creació del programa d'ajuts (seed funds) per impulsar projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova prorrogar de nou el II Pla d’Igualtat Isabel de Villena, aprovat per acord del Consell de Govern de 4 de juliol de 2018.

Acord del Consell de Govern dde 19 de juliol del 2023 pel qual s'aprova el Reglament del professorat emèrit.

Òrgans de govern

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova el document de retiment de comptes de les actuacions estratègiques de la Universitat desenvolupades durant el curs 2021-2022.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s'aprova la convocatòria d'eleccions al càrrec de rector de la Universitat Pompeu Fabra i el calendari electoral pel qual es regirà.

Personal docent i investigador

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aprova derogar l'acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022 relatiu a la modificació de la Regulació del sistema tenure-track per a la captació i retenció de talent.

Acords del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pels quals s'acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, docència i gestió al professorat.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 en què s'aproven les condicions per les quals s'entén satisfet el requisit d'aceditar l'exercici de la seva activitat principal fora de l'àmbit acadèmic universitari, a efectes dels concursos públics per a la contractació de professorat associat.

Personal d’administració i serveis

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es modifica el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna del personal d'administració i serveis funcionari al servei de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la normativa per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del PAS de la UPF, en desplegament de l'acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les unversitats públiques de Catalunya.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova la creació de la Comissió Permanent de Teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aprova la creació de l'escala auxilar administrativa de suport pel PAS així com l'extinció de l'escala auxiliar administrativa i l'escala auxiliar de serveis.

Recerca

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s’aprova la constitució d'una societat amb proposta de denominació "Nocturna Therapeutics SL", amb la participació de la Universitat per valor del 10% del capital social i amb l'objectiu social de promoure el desenvolupament, la producció i la comercialització d'una nova plataforma innovadora de fàrmacs basat en ARNs circulars.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual s’aproven les bases dels ajuts a accions de recerca sobre Benestar Planetari per a l'any 2022.

Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 pel qual es reconeix el grup de recerca Neurodevelopmental Dynamics (TESI) i la unitat de recerca Technology, Society and Interactions (TIDE).

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022 pel qual s'aproven les bases dels ajuts per a projectes d'innovació per a proves de concepte en el marc del programa UPF INNOValora (2022).

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aproven les bases reguladores del programa anual de beques i ajuts a la recerca de la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aprova el reconeixement dels grups de recerca Grup d'Estudis de Cultura Catalana (GECC) i Grup de Recerca en Gènere i Desigualtats (GRETA). També s'aprova la incorporació d'aquest últim grup de recerca (GRETA) a la Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials.

Acord del Consell de Govern de 12 de febrer del 2023 pel qual s'aproven les bases de les beques de recerca artística per a creadors interessats en l'àmbit de les ciències experimentals i de la salut.

Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2023 pel qual s'aprova reconèixer les categories de personal investigador contractat a càrrec de projectes de recerca mitjançant el contracte d'activitats científico-tècniques.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aprova el Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2023, que es compon de les bases del programa COFRE i programa Fomenta.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aprova la baixa de la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital adscrita al Departament de Comunicació.

Acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023 per qual s'aprova el reconeixement del centre d'estudis UPF en Intel·ligència Natural i Artificial.

Acord del Consell de Govern de 19 de juliol del 2023 pel qual s'aproven les Bases de la cinquena convocatòria d’ajuts a accions de recerca en Benestar Planetari(2023

 

Comissió d'Ordenació Acadèmica (COA)

La Comissió d'Ordenació Acadèmica és una comissió delegada del Consell de Govern que té com a funcions principals 

 • Aprovar els plans d'estudis i totes les modificacions.
 • Modificar l'oferta de places prevista a la programació inicial.
 • Modificar l'oferta de places de programes de doctorat prevista a la programació inicial.
 • Modificar l'accés a un grau des de cicles formatius de grau superior.
 • Aprovar les taules o els procediments d'adaptació d'assignatures de plans en extinció.

Composició

Els membres actuals de la COA són:

President

 • Sergi Torner Castells, vicerector Planificació Acadèmica i d'Estudiants

Vocals 

 • Carles Ramió Matas, comissionat del Grup UPF 
 • Francisco Javier Arregui Moreno, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Jordi Balló Fantova, director del Departament de Comunicació
 • Carme Bach Martorell, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
 • Anna Maria Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret
 • Berta Alsina Español, representant del PDI del Consell de Govern
 • Pau Solà Ysuar, responsable de l'Oficina de Programació i Planificació dels Estudis
 • Laura Herrerías Castro, representant dels estudiants del Consell de Govern
 • Martiño Neira Cervera, representant dels estudiants del Consell de Govern

Secretari

 • Enric Vallduví Botet, secretari general

Nombre de reunions

Durant el curs 2022-2023 la Comissió d'Ordenació Acadèmica s'ha reunit 6 vegades.