(Juliol del 2023)

Vocals

Membres nats

Eulàlia de Nadal Clanchet, Francisco Javier Arregui Moreno, Carme Bach Martorell, Jordi Balló Fantova, Anna Maria Caballé Martorell, Oscar Camara Rey, Ana Delgado Hervas, Oriol Escardíbul Ferrà, Abel Escribà Folch, Anna Espunya Prat, Vladimir Estivill Castro, Alberto Garcia Balaña, Walter Garcia Fontes Badanian, Jordi Garcia Ojalvo, Joan Ramon Masclans Enviz, Carles Pont Sorribes, Angel Rodrigo Hernandez, Daniel Serra de la Figuera, Enric Vallduví Botet.

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Berta Alsina Español, Joaquim Albareda Salvadó, Oriol Amat i Salas, Jose Francisco Aramburu Beltran, Javier Astudillo Ruiz, Veronica Benet Martinez, Nuria Boada Centeno, Francesc d’Assís Calafell Majó, Josep Maria Castellà Lidon, Robert Castelo Valdueza, David Comas Martínez, Joan Josep Maria Costa Carreras, Lluís de Yzaguirre Maura, Mònica Figueras Maz, Albert Font Segura, Pedro Juan Freixa Font, José García Montalvo, Maria Luisa Iglesias Vila, Monika Jimenez Morales, Sergi Jordà Puig, Elena Larrauri Pijoan, Guillem Lopez Casanovas, Carmen Lopez Ferrero, Mercè Lorente Casafont, Alfonso Martinez Vicente, Louise Elizabeth McNally Seifert, Pilar Medina Bravo, Oriol Mir Puig Pelat, Josep Joan Moreso Mateos, Pere Notó Brullas, Eulalia Nualart Dexeus, Miquel Oliver Riera, Manuel Palencia-Lefler Ors, Enric Peig Olivé, Joan Picó Junoy, Gema Piella Fenoy, Rafael Pous Andrés, Antoni Rubi Puig, Elena Rufat Perello, Miguel Salvador Serna, Josep Sandiumenge Farré, Sergi Torner Castells, Mireia Trenchs Parera, Frederic Udina Abello, Maria Isabel Valverde Zaragoza, Pelegrí Viader Canals.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña, Jésica de Armas Adrián, Vicente Ortún Rubio, Meritxell Ferrer Martin, Manuel Garin Boronat.

Resta de professorat i personal investigador en formació

Diego Agustín Rodríguez Chiaradia, Ona Anglada i Pujol, Jordi Calvo Cortés, Santiago Frigola Segimon.

Estudiants

Miquel Amengual Moreno, Joaquim Arroyos Serra, Clara Barriuso Gasulla, Àxel Broch Masana, Pau Miquel Caparrós Ipas, Miquel Casas Alonso, Berta Culla Bravo, Pau Manuel Durán Castillo, Màriam Elkassem Blanco, César Jessé Enríquez Rodríguez, Nicolas Forcadell Bordoy, Mariona Gil Marin, Ferran Gil Molas, Laura Herrerias Castro, Pablo Lucas Badet, Mireia Manuel Salvadó, Marcel Marabelli Puig, Álvaro Martín López, Marc Martínez Romeu, Guillem Mestres Monforte, Martiño Neira Cervera, Ivan Pascual González, Eduard Pla Farriol, Martina Roig Puigdevall, Paula Vázquez Serra, Maria Vila Redon, Pol VIllaverde Cortadellas, Ignasi Vives Requena.

Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

Beatriz Abad Escobar, Aitor Santiago Canal Cases, Cristina Capilla Palacios, Robert Diez Benito, Lydia Garcia Escobosa, Vanessa Jimenez Garcia, Ramón Lopez Iglesias, Ramon Maseda Puga, Olga Monterde Rubiras, Maria Teresa Pagès i Claus, Maria Eulalia Palet Dalmau, Eva Parera Ferrer, Esther Rocabayera Jordan, Pau Solà i Ysuar.

 

Principals acords

Sessió del 14 de novembre del 2022

Acord de 14 de novembre del 2022 pel qual el Claustre aprova l'informe del rector al Claustre.

Sessió del 30 de maig del 2023

Acord de 30 de maig del 2023 pel qual el Claustre escull determinats membres de la Mesa del Claustre.
Acord de 30 de maig del 2023 pel qual el Claustre escull els representants en la Comissió de Convivència de la UPF.