Comunicació

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen de campanyes concretes de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PTGAS i PDI) o externs. El curs 2022-2023 ha estat marcat pel final de la campanya informativa engegada arran de la pandèmia de coronavirus. Per aquest motiu, s’ha deshabilitat l’accés directe des de la home a la web informativa creada ad hoc el març del 2020, i això ha fet que les visites s’hagin reduït un 95% respecte al curs anterior, que han baixat fins a les 1.500. En total, en el període d’activació d’aquesta web (març del 2020-juny del 2023) s’han registrat un total de més de 230.000 visites. 

D’altra banda, i arran del conflicte a Ucraïna, s’ha mantingut la web específica per aglutinar tota la informació al voltant d’aquest tema. En total, ha rebut més de 1.500 visites des de principis de curs.

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant el curs han estat: promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School i del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies; l’acte acadèmic de graduació de la promoció 2023 de la UPF; les Jornades de Portes Obertes als campus de la Universitat, o el projecte EUTOPIA.

D’altra banda, amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquests tipus d’accions, s'han organitzat formacions adreçades al PTGAS de la Universitat, per tal de donar-li a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació, hi han assistit una quarantena de persones.

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

Les dues vies principals de difusió d’informació a través del Campus Global són les notificacions i les notícies.

Entenem per notificacions les alertes i els avisos rellevants relatius a qüestions docents, laborals, organitzatives o de funcionament de la Universitat que, com a estudiant, PTGAS o PDI de la UPF, poden afectar-los directament.

La gestió de les notificacions és descentralitzada als serveis i les unitats administratives i acadèmiques: hi ha al voltant de 200 persones amb permisos de publicació. Durant aquest curs se n’han publicat al voltant de 400, segmentades per col·lectius. 

D’altra banda, són notícies les informacions sobre activitats, accions i esdeveniments de caràcter acadèmic i institucional que es duen a terme a la Universitat o que estan relacionades amb el món universitari en general, i que poden interessar els membres de la comunitat UPF.

La gestió és descentralitzada a les unitats de gestió acadèmica, i centralitzada a l'UCPI per a la resta de serveis i unitats administratives: així, hi ha més de 50 persones amb permisos de publicació. Per col·lectius, i de manera centralitzada, s’han publicat 222 per al PDI, 168 per al PTGAS i 181 per als estudiants.

Canal UPF (pantalles dels campus)

Aquest curs, el Canal UPF ha mantingut el seu ús habitual als campus de la Universitat. Es tracta d’un canal de comunicació digital només visible presencialment als edificis de la UPF. 

L'empresa proveïdora del servei, Beabloo, ha estat adquirida per l'empresa Minsait i, a causa dels canvis tècnics derivats de l'operació, les dades subministrades no són tan detallades com en anys anteriors i no disposem de la publicació d'actes a les agendes. Tanmateix, les dades mostren que s'han publicat 1.741 missatges a les pantalles horitzontals, la qual cosa representa un increment del 175%.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2023 s’han publicat 43 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes de la UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per al PTGAS i el PDI. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 750 usuaris.

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles, com el Campus Global, el Canal UPF o les xarxes socials. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs 2022-2023, s’han publicat 21 butlletins i els han obert una mitjana de 7.500 estudiants, xifra que suposa més del 55% dels receptors. Aquestes dades tan altes, ja vistes en cursos anteriors, demostren l’eficiència i l’eficàcia del canal, un dels més utilitzats per aquest col·lectiu.

Feed Me Slowly! 

El butlletí Feed Me Slowly! va dirigit als gestors de perfils de la Universitat a les xarxes socials. Té una periodicitat mensual i enguany se n’han publicat 7 números. La comunitat receptora és reduïda, al voltant de 170 persones; però molt fidelitzada als continguts, amb ràtios d’obertura superiors al 70%, dada molt elevada. 

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2022-2023, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de setembre, i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat. 

Com sempre, s’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut més de 150.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PTGAS i del PDI, també en format digital i editada en tres idiomes: català, castellà i anglès, ha tingut més de 7.000 visites fins al mes de juliol.

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2022 a juliol del 2023 s’han publicat més de 400 notícies a la web de la UPF (- 11% respecte al curs anterior), totes traduïdes al castellà, i prop del 42,5%, a l’anglès (170). Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència, recerca i transferència de coneixement, i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes vinculats als projectes estratègics de la Universitat (Mercat del Peix, EDvolució, transferència de coneixement i internacionalització) i protagonitzats, principalmente, per PDI, estudiants i antics alumnes (alumni).

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe i també s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant-hi galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. En total, se n’han fet 13 i totes s’han traduït al castellà i a l’anglès.  

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió amb la petició d’articles a experts i expertes que s’han publicat a la web i s’han distribuït a mitjans de comunicació. D’altra banda, s’ha mantingut i potenciat la secció "Calidoscopi" a la mateixa home de la Universitat. En total, se n’han recollit més de 100, xifra molt similar a la del curs anterior. La difusió d'aquests articles s'ha fet a través dels canals externs habituals (xarxes socials, butlletins electrònics...).

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que s’hagin registrat més de 300.000 visites als continguts d’actualitat de la UPF (- 20%).

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes. Destaca la col·locació de la primera pedra del Mercat del Peix, el +RAIN Film Festival, la donació d’Arcadia Fund a un projecte de recerca arqueològica, l’acte de presa de possessió de Laia de Nadal com a rectora de la UPF, la presentació del llibre La universitat, a la cruïlla, de Carles Ramió, o la jornada sobre l’impacte de la intel·ligència artificial (IA) en el món de l’educació.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2022 i juliol del 2023 la UPF, com a institució, ha generat més de 2.800 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola, dades molt similars a les del curs anterior. D’altra banda, s’han publicat 592 articles d’opinió de professors de la UPF, un 25% menys que en el mateix període de l’any anterior. (Font: Acceso)

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb més de 19.700 impactes o mencions, un 7,3% més que l’any passat. (Font: Acceso)

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència de la Universitat a les diferents plataformes.

Enguany, amb l’objectiu d’acostar-se als dos públics principals de la Universitat, futurs estudiants i estudiants actuals, s’ha potenciat la presència a TikTok; s’ha donat continuïtat al perfil institucional, estrenat el curs anterior, i se n’ha creat un de nou, amb el nom de @JolaPompeu, específic per a futurs estudiants. Aquesta separació ha permès adaptar millor els continguts generats al públic final objectiu i ha ajudat a ampliar l’abast de les publicacions. Es tracta de perfils que volen acostar la UPF a les generacions joves d’una manera fresca i divertida, estil predominant a la plataforma.

D’altra banda, s’ha continuat treballant amb el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials per al període 2022-2023, amb l’objectiu de mantenir la coherència i la consistència del missatge que la Universitat transmet a través dels perfils institucionals. Cal destacar, també, que és un pla dinàmic i que s’adapta a les necessitats concretes de la institució cada vegada que és necessari.

Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Una vintena de persones han participat en aquestes accions, que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social. A més a més, enguany, de nou, aprofitant el concurs #HiloTesis de la Red Divulga de la CRUE, destinat a estudiants de doctorat, s’ha fet una formació específica sobre Twitter per a aquests estudiants. 

També s’ha celebrat la tercera jornada interna de xarxes socials, que busca oferir un punt de trobada i debat per a totes les persones que gestionen perfils a les xarxes socials en nom de cada universitat. Va tenir lloc el mes de juliol, amb una quarantena d'assistents. En aquesta jornada es va celebrar la tercera edició dels premis Hashtag d’Or per tal de posar en valor la gestió creativa a les xarxes socials dels membres de la UPF. Enguany, s’han afegit dues noves categories de premis: Millor publicació a Instagram i millor perfil de Divulgació Científica.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. 

D’altra banda, les xarxes socials també són la porta d’entrada de consultes, suggeriments i queixes i, durant aquest temps, han augmentat considerablement, i han passat a ser un element central del dia a dia de la gestió dels perfils institucionals.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 45.234 seguidors a 46.463 (+ 2,71%). Aquest petit increment evidencia la desacceleració constant en el creixement de la plataforma, fet que ve donat perquè les noves generacions ja no la veuen útil i no s’hi registren. Malgrat això, la UPF hi continua sent present i potencia els temes d’actualitat i de la vida universitària. També s’hi han potenciat els elements audiovisuals.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 42.200 seguidors a 44.000 (+ 4,3%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de serveis i agenda d’actes, i s’ha potenciat tot el que fa referència a temes vinculats a projectes estratègics de la Universitat, com la transferència de coneixement, la internacionalització o el Mercat del Peix. D’altra banda, s’han continuat incrementant les sinergies amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 25.000 als 29.000 seguidors (+ 16%), i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat en volum de seguidors, darrere de Linkedin, Facebook i Twitter. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

TikTok

La Universitat ha potenciat la seva aposta per TikTok, amb el manteniment del perfil institucional @UPFBarcelona i la creació d’un nou perfil més promocional, @JolaPompeu, dirigit a futurs estudiants. Durant el curs s’ha seguit una estratègia específica per a aquesta xarxa, que ha posicionat la UPF com una de les universitats de l’Estat amb millor presència a la plataforma. 

D’aquesta manera, el perfil institucional ha superat aquest curs els 1.500 seguidors i els 16.000 “m’agrada” als vídeos publicats. Per la seva banda, el perfil promocional, estrenat el mes de març, ha tingut un rendiment molt elevat, amb més de 1.000 seguidors i 28.000 “m’agrada”, després de publicar 33 tiktoks.

Linkedin

S’ha passat dels 136.000 seguidors als 148.000 (+ 9%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre el programa UPF Alumni, sortides professionals, temes de transferència de coneixement i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment, disposa d'unes 57.000 fotografies, distribuïdes en gairebé 500 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més els interessen, s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat més de 500 peces noves i el nombre de visualitzacions durant el període comprès entre setembre del 2022 i juliol del 2023 se situa per sobre de les 270.000 (- 16% respecte a l'any anterior). Això indica que es produeixen una mitjana de 540 visualitzacions per vídeo publicat. En dades absolutes, el canal ha tingut més de 3.200.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 9.900 (+ 11,9%).

Publicacions institucionals externes

Revista institucional 360upf 

Durant el curs 2022-2023, s’han publicat els números 11 i 12 (novembre del 2022 i maig del 2023) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació permet distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Els temes centrals dels dos números publicats han estat el vincle dels estudiants amb la UPF, que comença amb el programa de La Benvinguda i no s’acaba després de ser alumni, i el 30è. aniversari de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. La publicació dels dos números ha generat al voltant de 23.000 visites a la revista digital, dades inferiors a les de cursos anteriors.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 44 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts i expertes de la UPF. De mitjana, l’obren 450 usuaris, un 45% del total de subscriptors.

Butlletí electrònic UPF News and Views

El butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, està destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista; però també s’hi incorpora un element més promocional amb l’objectiu de captar possibles futurs estudiants de postgrau. Se n’han publicat 11 números i de mitjana l’obren 800 usuaris, un 25% del total de subscriptors.

Factsheets de la UPF

La Universitat ha adaptat el contingut i el disseny dels seus materials de comunicació a l’actualització del nou relat institucional. D’aquesta manera, s’ha treballat en una nova presentació institucional de la UPF, traduïda en tres llengües i en un format que en facilita la distribució i la reproducció.

Serveis Lingüístics

Durant el curs 2022-2023, Serveis Lingüístics ha centrat la seva feina en els set àmbits següents:

1) Revisió, traducció i suport lingüístic
2) Actualització i ampliació de diferents recursos lingüístics
3) Suport a la Càtedra Pompeu Fabra
4) Cursos per al PTGAS
5) Tutorització d’estudiants en pràctiques
6) Participació en les comissions de llengua, internes i externes
7) Gestió i seguiment dels ajuts Interlingua


1) Revisió, traducció i suport lingüístic

Al llarg del curs acadèmic s' ha revisat un gran nombre de documents en la llengua pròpia i oficial de la UPF –el català–, així com en castellà; ha fet traduccions entre ambdues llengües i de l’anglès cap al català i el castellà. Així mateix, s'ha gestionat la traducció a l’anglès, principalment, de totes les sol·licituds rebudes del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) i del personal docent i investigador (PDI), en aquest cas relatives majorment a publicacions i articles per a revistes i a comunicacions per a congressos.

2) Actualització, ampliació i creació de diferents recursos lingüístics

Juntament amb el suport lingüístic que es presta a través del correu electrònic, del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), del telèfon o presencialment, els Serveis Lingüístics han continuat ampliant, millorant i actualitzant una sèrie de recursos lingüístics, pàgines web i portals, amb l’objectiu que els membres de la comunitat universitària –però també els usuaris externs que puguin estar-hi interessats– disposin d’eines de referència que els permetin utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són, bàsicament, les següents:

 • Web del Gabinet Lingüístic
 • Web del Voluntariat Lingüístic
 • Portal Les llengües a la UPF
 • Portal Learnig Catalan
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Documents administratius de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

A més, a partir de maig del 2023 es publica al Breus UPF l’apartat “Apunts lingüístics”; així, cada setmana hi apareix un apunt terminològic sobre paraules incorrectes que es fan servir sovint. El recull d’apunts es pot consultar en línia a la web del Gabinet Lingüístic.

3) Suport a la Càtedra Pompeu Fabra

Serveis Lingüístics ha donat suport a la Càtedra Pompeu Fabra en les activitats següents:

3.1. Desenvolupament de la Vuitena Jornada, titulada “Compromís de la universitat amb la llengua catalana: reptes i oportunitats”, que va tenir lloc els
dies 3 i 4 de novembre del 2022. Gestió de l'organització. Correcció i seguiment de les actes de l'anterior Jornada.
3.2. Dia Pompeu Fabra: lectura de poemes per homenatjar la figura del seny ordenador de la llengua catalana, a càrrec dels membres de la comunitat UPF interessats a participar-hi. El Dia es va tancar amb la presentació del llibre A Pompeu Fabra, a cura d’August Bover i Jordi Mir, per part dels mateixos autors, i amb l’actuació del rapsode Josep Pedrals.
3.3. Actualització de la pàgina web de la Càtedra.
3.4. Preparació inicial de la Novena Jornada de la Càtedra, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de novembre del 2023.

4) Cursos

Des de Serveis Lingüístics s'ha impartit una altra sessió introductòria al curs La Nova Gramàtica de l’IEC (octubre del 2022), penjat a l’Aula Global (en línia).

Al maig del 2023 s'ha impartit el curs Repassa la Gramàtica de l’IEC (presencial), al campus de la Ciutadella.

5) Tutorització d’estudiants en pràctiques

Serveis Lingüístics ha tutoritzat dues estudiants del Pràcticum de Traducció i Interpretació, que han fet la seva estada a Serveis Lingüístics entre el setembre del 2022 i el gener del 2023 i entre el febrer i el juny del 2023, respectivament.

6) Participació en comissions i grups en l’àmbit de les llengües, interns i externs

S'ha participat, en nom i representació de la Universitat, en les reunions de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats que s’han fet durant aquest curs acadèmic.

7) Gestió i seguiment dels ajuts Interlingua

Els Serveis Lingüístics s’han ocupat també aquest curs de totes les gestions relatives a la sol·licitud i la justificació dels ajuts Interlingua, destinats a les universitats públiques de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari
 

Voluntariat Lingüístic 

Durant el curs 2022-2023 el Voluntariat Lingüístic ha programat i ofert als estudiants internacionals de la Universitat Pompeu Fabra tant el seu programa d’activitats i visites culturals, amb un total de 41 activitats arreu de Catalunya, com el seu programa de parelles lingüístiques, amb un total de gairebé tres-centes parelles lingüístiques durant tot el curs.

Programa d’activitats i visites culturals

El curs va començar el dissabte 24 de setembre del 2022 i va finalitzar el dissabte 10 de juny del 2023. En conjunt, s’han ofert un total de 41 activitats i visites, tant per Barcelona com per la resta de Catalunya –incloent-hi, també, una visita al Principat d’Andorra– amb l’objectiu de donar a conèixer als estudiants internacionals de la UPF la realitat lingüística, cultural, paisatgística, gastronòmica i nacional de Catalunya.

D’aquestes 41 visites o activitats, 15 s’han ofert en el primer trimestre, 12 en el segon i 14 en el tercer. D’aquestes, 22 activitats s’han fet a Barcelona, i les 19 restants per la resta de Catalunya, incloent-ne una a Andorra. Totes les visites s’han fet amb guies oficials dels llocs que s’han visitat. Un total de 24 d’aquestes activitats s’han fet en dissabte, 16 s’han fet en un dia entre setmana, i una, la visita al Principat d’Andorra, va durar tot un cap de setmana.

Visites i activitats del primer trimestre:

 1. Ruta per la Barcelona romana i medieval
 2. Excursió en vaixell per la costa de Barcelona
 3. Visita al monestir de Valldonzella i a la Torre Bellesguard, d’Antoni Gaudí
 4. Visita a Empúries, L’Escala i Pals, a la Costa Brava nord
 5. Visita a la Biblioteca de Catalunya, la biblioteca nacional de Catalunya
 6. Caminada i esmorzar entre vinyes + visita a un celler del Penedès
 7. Visita al monestir de Pedralbes i al barri de Sarrià
 8. Visita a Ripoll, “el bressol de Catalunya”, taller de pa amb tomàquet i excursió al volcà de Santa Margarida, a la zona volcànica de la Garrotxa
 9. Visita al supercomputador MareNostrum, un dels més potents del món
 10.  Visita al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau
 11.  Visita a la ciutat de Girona
 12.  Excursió de Barcelona a Sant Cugat, travessant la serra de Collserola
 13.  Visita a Televisió de Catalunya, la televisió nacional de Catalunya
 14.  Visita a l’Observatori Fabra i caminada per la carretera de les Aigües
 15.  Ruta de tradicions de Nadal a Catalunya + celebració del Nadal

Visites i activitats del segon trimestre:

 1. Visita a l’aqüeducte romà de les Ferreres i descoberta de la Tarragona romana i medieval
 2. Ruta per l’Eixample modernista
 3. Visita a la ciutat de Figueres, a la fortalesa de Sant Ferran i al Museu Dalí
 4. Visita a l’Ateneu Barcelonès
 5. Taller teòrico-pràctic de sardanes
 6. Visita a la ciutat emmurallada de Montblanc, visita i tast de vins en un celler de la DO Conca de Barberà i taller de calçotada, de pa amb tomàquet i de beure amb porró
 7. Visita a la Colònia Güell i a la cripta Gaudí
 8. Visita a la vila emmurallada d’Hostalric + concurs internacional de beure amb porró
 9. Cap de setmana turístic i d’esquí al Principat d’Andorra
 10.  Ruta dels Tres Turons (turó de la Rovira, turó del Carmel i turó de la Creueta del Coll) + brunch internacional de fi de trimestre
 11.  Visita a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona
 12.  Benvinguda primavera! Excursió marítima per la costa de Barcelona per donar la benvinguda a la primavera

Visites i activitats del tercer trimestre:

 1. Descoberta de la serra de Collserola: Tibidabo, pantà de Vallvidrera i Vil·la Joana
 2. Visita a la basílica de Santa Maria del Mar, incloses les terrasses panoràmiques + celebració de Sant Jordi
 3. Visita a l’Institut d’Estudis Catalans
 4. Visita a Banyoles, amb excursió en barca pel llac, a Besalú i a Castellfollit de la Roca
 5. Caminada entre vinyes al Penedès + visita i tast en un celler de la DO Penedès
 6. Visita sobre la “reinvenció” del Barri Gòtic i visita al Palau Requesens
 7. Visita al monestir i a la muntanya de Montserrat, amb excursió al cim de Sant Jeroni (1.236 m)
 8. Visita a Tossa de Mar + excursió en barca resseguint la costa
 9. Visita a l’estadi i a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona
 10.  Visita a Vall de Núria, als Pirineus
 11.  Visita i tast de cerveses a la Fàbrica Damm
 12.  Visita a Cadaqués, amb excursió marítima des de Roses
 13.  Excursió a la Mola (1.104 m), als massís de Sant Llorenç del Munt
 14.  Camí de ronda i platges de l’Ametlla de Mar, al sud de Catalunya

En total, s’han inscrit a aquestes visites i activitats un total de 3.100 estudiants, amb una mitjana, doncs, d’uns 75 estudiants per cadascuna de les 41 visites i activitats programades. Amb tot, no sempre ha estat possible –especialment en les visites i excursions que s’han programat fora de Barcelona– encabir tots els estudiants que hi han demanat plaça. Així, descomptant l’aproximadament 25% d’estudiants que en una activitat o una altra no han pogut aconseguir plaça, que finalment l’han cancel·lat o que no s’han presentat a l’activitat, el nombre total d’estudiants internacionals que han participat en les nostres activitats ha estat d’uns 2.400. Sumant les 19 activitats i visites que s’han fet fora de Barcelona, en total hem recorregut més de 3.900 quilòmetres en autocar, i hem fet més de 16.000 fotografies, que hem anat publicant puntualment als nostres perfils a les xarxes socials (Facebook i Instagram), com a manera, també, de retre comptes de les activitats del programa.

Consells per al cap de setmana

A més, com a complement de les visites i activitats presencials que s’han programat durant tot el curs, s’han enviat també un total de 19 missatges amb més d’una seixantena de consells per al cap de setmana, amb aproximadament una periodicitat quinzenal, per tal que els estudiants poguessin també fer altres activitats pel seu compte que els permetessin completar els seus coneixements sobre Barcelona i Catalunya i gaudir de la seva experiència aquí. Un cop enviats, aquests consells s’han afegit i enllaçat a la pàgina web on hi ha tot el programa d’activitats, de manera que queden allà perquè es puguin consultar sempre, en qualsevol moment.

Consells per al cap de setmana del primer trimestre:

 1. 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre del 2022: descobriu els museus de Barcelona de franc els primers diumenge de mes; descobriu el bonic barri de Sarrià, a la part alta de Barcelona, i tasteu (o no) les que sovint s’ha dit que són les millors patates braves de Barcelona; recepta de la setmana: pa amb tomàquet.
 2. 21-23 d’octubre del 2022: visiteu de franc un edifici modernista al passeig de Gràcia; gaudiu de les millors vistes sobre el barri Gòtic i el centre de Barcelona (per només 2 euros);  aprofiteu el 48H Open House per visitar gratuïtament alguns edificis emblemàtics de Barcelona; descobriu algunes de les llibreries més importants de Barcelona.
 3. 4-6 de novembre del 2022: feu una passejada pel tram final del riu Llobregat; visiteu de franc el Museu Marès; no us perdeu l’exposició World Press Photo 2022; conegueu els cinemes de Barcelona que projecten pel·lícules en versió original.
 4. 18-20 de novembre del 2022: descobriu el Palau de la Música Catalana, una joia del modernisme al centre de la ciutat; feu una passejada en bicicleta des del Port Vell fins al parc fluvial del riu Besòs o fins a Badalona; tasteu una bona coca tradicional.
 5. 2-4 de desembre del 2022: visiteu el parc del Laberint d’Horta de franc; passegeu pels bonics i força desconeguts jardins del Palau de les Heures; visiteu el Museu Picasso sense pagar entrada.
 6. 16-18 de desembre del 2022: visiteu el Zoo de Barcelona tants cops com vulgueu per només 5 euros a l’any; feu una excursió al castell de Torre Baró; feu la compra del dissabte i aprofiteu per descobrir dos dels grans mercats de Barcelona mentre recorreu l’Eixample; no us perdeu la Fira de Santa Llúcia, la fira de Nadal de Barcelona, i apreneu sobre les tradicions de Nadal a Catalunya; si mai voleu tornar a Barcelona (que esperem que sí!), no deixeu de beure aigua de la Font de Canaletes abans de marxar.

Consells per al cap de setmana del segon trimestre:

 1. 20-22 de gener del 2023: descobriu el barri de Gràcia i les seves places; visiteu el mercat dominical de Sant Antoni; relaxeu-vos i passegeu pels jardins del Palau de Pedralbes.
 2. 3-5 de febrer del 2023: descobriu el front marítim de Barcelona: el port Vell, el Museu Marítim, el Museu d’Història de Catalunya i la Barceloneta, el barri més mariner de la ciutat; gaudiu de Llum BCN, el festival de llum del Poblenou; i el cap de setmana vinent (del 10 al 12 de febrer), gaudiu de les Festes de Santa Eulàlia, la festa major d’hivern de Barcelona.
 3. 17-19 de febrer del 2023: passegeu per Montjuïc i descobriu-ne la història; passeu un matí agradable al Mercantic, a Sant Cugat del Vallès; gaudiu del Carnaval de Barcelona, de Sitges o de Vilanova i la Geltrú.
 4. 3-5 de març del 2023: aprofitant que és el primer diumenge de mes, visiteu de franc el Palau Güell; noies! Els dijous que queden de temporada podeu esquiar gratis a l’estació d’esquí de Porté Puymorens, a la Catalunya Nord; travessa la serra de Collserola amb el metro i, sense sortir de Barcelona, gaudiu del bonic espai natural que hi trobareu.
 5. 17-19 de març del 2023: descobriu la Biblioteca Francesca Bonnemaison; desconnecta de la ciutat passejant des del Tibidabo fins a l’extrem sud-occidental de la serra de Collserola; gaudiu dels avantatges i descomptes de Gaudir Més; la recepta de la setmana: bunyols de Quaresma.
 6. 31 de març-2 d’abril del 2023:  conegueu les xarxes socials del Voluntariat Lingüístic; feu una agradable passejada pel Jardí Botànic de Barcelona; visiteu la Fundació Palau per veure obres de Picasso al bonic poble de Caldes d’Estrac.
 7. Consell per a la Setmana Santa: 15 llocs de Catalunya per visitar (4 d’abril): jardins Marimurtra, Blanes (Costa Brava); Tossa de Mar (Costa Brava); camí de ronda de s’Agaró a la platja de sa Conca (Costa Brava); Calella de Palafrugell, far de Sant Sebastià i jardins de Cap Roig (Costa Brava); gaudiu de les magnífiques vistes de l’Estartit i de les Illes Medes des del castell de Begur (Costa Brava); passegeu pels bonics carrers de la ciutat de Girona i tasteu el tradicionals xuixos; descobriu Puigcerdà, la Cerdanya i el cim de la Tosa d’Alp en telecabina; descobriu el santuari i la serra de Montgrony; descobriu el santuari de Cabrera; conegueu Altafulla i Tarragona; Sitges; Montserrat; platges i camí de ronda de l’Ametlla de Mar; Cotlliure, a la Catalunya Nord; Puigsacalm.

Consells per al cap de setmana del tercer trimestre:

 1. 21-23 d’abril del 2023: celebreu Sant Jordi com cal; balleu i gaudiu en el festival de música Sant Jordi Musical.
 2. 5-7 de maig del 2023: no us perdeu el festival Límbic i aprofiteu per descobrir Sitges aquest cap de setmana; aprofitant que és primer diumenge de mes, visiteu el CCCB; visiteu el monestir de Pedralbes i el parc de l’Oreneta.
 3. 12-14 de maig del 2023: descobriu o redescobriu Girona, coincidint amb el festival “Girona Temps de Flors”; visiteu els museus de Barcelona de franc aquest dissabte, amb motiu de La Nit dels Museus; visiteu el parc de Cervantes amb motiu del concurs internacional de roses noves.
 4. 26-28 de maig del 2023: visiteu la biblioteca pública Arús; veniu a veure Macbeth, representada per l’Aula de Teatre de la UPF; descobriu Sant Cugat, la ciutat veïna de Barcelona que us espera a l’altre costat del Tibidabo; no deixeu de tastar l’orxata.
 5. 2-5 de juny del 2023: gaudiu d’una plaent passejada per la carretera de les Aigües, a la serra de Collserola, i descobriu l’encantador barri de Sarrià, a la part alta de Barcelona; aneu a Canet de Mar a visitar la casa museu de Domènech i Montaner, l’arquitecte del Palau de la Música i de l’Hospital de Sant Pau, i aprofiteu per visitar Arenys de Mar amb motiu del festival “Arenys de Flors”; feu una bonica excursió a la Mola, el cim de més de mil metres d’altitud més pròxim a Barcelona.
 6. 9-11 i 23 de juny del 2023: no us perdeu la tradició de l’ou com balla; acomiadeu-vos de Barcelona prenent-vos una beguda o simplement gaudint de les magnífiques vistes que ofereix la terrassa del Museu d’Història de Catalunya; no deixeu de beure aigua de la font de Canaletes abans de marxar, si mai voleu tornar a Barcelona; celebreu la revetlla de Sant Joan.

Programa de parelles lingüístiques

I, finalment, el programa de Voluntariat Lingüístic ha continuat gestionant el programa de parelles lingüístiques, amb força èxit de participació. Així, durant tot el curs s’han format unes tres-centes parelles i trios lingüístics: unes 140 en el primer trimestre, unes 100 el segon i unes 60 en el tercer, a partir de les sol·licituds realitzades per 300 estudiants catalans i 365 estudiants internacionals.

Per col·lectius, han participat en el programa de parelles lingüístiques molts més estudiants de grau (el 72%) que no pas estudiants de postgrau (el 21%), mentre que el 7% restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Per sexes, el 70,6% dels sol·licitants han estat dones, el 29,1%, homes, i el 0,30%, altres. Pel que fa a les franges d’edat, la gran majoria dels participants (el 85,7%) tenien entre 18 i 25 anys, mentre que el 14,3% restant tenia més de 25 anys.

Pel que fa a les llengües, en conjunt s’han demanat o ofert una vintena de llengües diferents. En el cas dels estudiants catalans, el 6,6% han ofert només català, el 82,8% han ofert tant català com castellà, i el 10,6% ha ofert només castellà. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada pels estudiants catalans (present en el 47,75 % de les sol·licituds) com la llengua més oferta pels estudiants internacionals (present en el 71,25% de les sol·licituds). A més, altres llengües com el francès, l’alemany, l’italià o el xinès també han tingut una presència notable durant els tres trimestres. Finalment, pel que fa als estudiants internacionals, el 10,75% han demanat únicament català, el 22,05% han demanat tant català com castellà, i el 67,2% restant han demanat únicament castellà.

Promoció d'estudis 

Pla de comunicació dels graus de la UPF 2022-2023

El pla de comunicació dels graus se centra exclusivament en els graus de les facultats de la UPF; n'estan exclosos, per tant, els graus dels centres adscrits. I s’adreça exclusivament als futurs estudiants universitaris nacionals.

L’objectiu general del pla de comunicació dels graus de la UPF és donar a conèixer els trets distintius de la Universitat i les característiques específiques dels seus graus per atraure els millors estudiants, entenent com a tals els estudiants excel·lents i amb talent, independentment de la seva situació econòmica i personal.

La UPF ha de persuadir els millors estudiants que cursar estudis universitaris és la via més directa per aconseguir èxit personal i professional, i que la Universitat Pompeu Fabra és la millor opció per fer-ho possible.

La comunicació ha d’orientar-se a convèncer els futurs estudiants universitaris que escullin la UPF com a part del seu projecte vital, independentment d’allò que vulguin estudiar.

El seu caràcter públic i la política pròpia de beques i ajuts estan orientats a facilitar que els estudiants amb dificultats econòmiques puguin continuar estudiant a la Universitat.

Dades generals 

Els resultats de la campanya són els següents:

Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 28.423 estudiants de secundària i batxillerat (24.368 el curs 2021-2022) (visites a/de centres de secundària, Jornades de Portes Obertes dels graus, videotrucades, sessions informatives dels graus en línia, fires i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un increment del 16,65% respecte a les del curs passat.

Impacte indirecte: 1.334.012 (2.086.966 el curs anterior) (1.310.802 visites a la web de graus; 5.371 seguidors de xarxes socials; 7.753 visites al blog Universitari per fi i 10.086 subscriptors del butlletí L’Hora del Pati). Aquest curs, la xifra d’accions d’impacte indirecte ha sofert un decrement d’un 36,08%. 


Accions i activitats

Xerrades a centres de secundària

El nombre de xerrades a centres de secundària ha estat de 120 (106 el curs 2021-2022) i s'ha informat 7.346 estudiants (5.783 el curs 2021-2022), xifres que signifiquen un increment del 13,21% i del 27,03%, respectivament. 

Sessions informatives en línia dels graus

S’han fet durant el gener i el febrer del 2023. En total, han estat 22 sessions informatives, xifra que comporta un increment del 4,76% en relació amb el curs passat (21). El nombre d'estudiants que hi han assistit ha estat de 310, xifra que comporta un decrement del 59,58% en relació amb el curs passat (767). Aquest descens tan marcat es produeix perquè s'ofereix presencialitat en les activitats de promoció dels graus, i la gent està cansada d'activitats en línia.

Les sessions informatives les van fer membres del PDI de cada un dels graus, membres del Servei de Gestió Acadèmica i el coordinador de les PAU de la UPF, juntament amb membres de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Jornades de Portes Obertes dels graus

S’han fet 7 Jornades de Portes Obertes (JPO) generals dels graus i 80 sessions informatives. Hi han assistit 3.132 futurs estudiants (exclosos els acompanyants). El curs 2018-2019 (el curs previ a la pandèmia) van assistir-hi 3.398 futurs estudiants. Per tant, l’assistència del curs 2021-2022 ha sofert un decrement del 7,83%.

La coordinació de les JPO ha estat a càrrec de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, en col·laboració amb les facultats i les escoles de la UPF.

Fires educatives 

La UPF ha participat en 15 (19 el curs passat) fires d'ensenyament presencials, fet que representa un decrement del 21,1%. Les fires en què s'ha participat són: FAPEL University Day, Barcelona. Girona, Lleida, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Eivissa, Palma de Mallorca, Andorra; Unitour Palma de Mallorca; Espai de l'Estudiant, Valls; Univers Jove, Ripoll; Ciutadella, Fira d'Ensenyaments Superiors de Menorca; Madrid, Aula.

El nombre d'estudiants atesos en aquestes fires ha estat de 1.401 (2.275 el curs 2021-2022), xifra que comporta un decrement del 38,4% degut al fet que enguany s'ha anat a menys fires.

Atenció de candidats per videotrucades

S'han atès 75 estudiants en videotrucades personalitzades (30 el curs passat). Hi ha hagut un increment del 150%.

Formulari de sol·licitud d'informació de les pàgines web dels graus: CRM Salesforce

Aquest curs 2022-2023, s'ha implementat el Customer Relationship Management (CRM) de Salesforce, per gestionar les sol·licituds d'informació dels graus de la UPF, amb un formulari a les pàgines web de cada grau. Els formularis estan publicats en tres idiomes (català, castellà i anglès). El procediment d'atenció de les sol·licituds correspon al Punt d'Informació a l'Estudiant i a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals. 

Des del setembre del 2022 fins al 22 de juny del 2023, s'han atès un total de 1.566 sol·licituds d'informació.

La interacció, a través del formulari, de la persona que demana informació, permet recollir la seva sol·licitud d'informació en el CRM i les seves dades, fet que permet crear una comunicació personalitzada o segmentar-la pel grau d’interès, el lloc d’origen, etc.

Saló de l'Ensenyament 2023

El Saló va tenir lloc del 15 al 19 de març del 2023 i s'hi van atendre 16.001 consultes d’estudiants (12.299 el 2021-2022), xifra que representa un 30,1% més respecte a l'edició del 2022.

Materials impresos de promoció dels graus

S'han editat el fullet general de graus en català (10.000 exemplars) i flyers dels 29 graus (Administració i Direcció d'Empreses, Biologia Humana, Ciències Empresarials-Management, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret, Dret (UPF)+ Laws (KCL), Dret, Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia, Economia, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, Estudis Globals, Filosofia Política i Economia, Grau Obert, Humanitats, Industrial Technologies and Economic Analysis, International Business Economics, Llengües Aplicades, Medicina, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Traducció i Interpretació, Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades) en català (en total 31.000 flyers). S’han fet PDF del fullet i dels flyers i s’han publicat a les webs de cada grau i a la plataforma digital de publicacions issuu.com.

Així mateix, s'han reeditat totes les presentacions en PowerPoint dels graus de la UPF per a les Jornades de Portes Obertes.

Materials digitals de presentació dels graus

S'han editat presentacions digitals de tots els graus que es fan servir a les sessions informatives en línia i a les Jornades de Portes Obertes. També estan publicades a www.issuu.com/universitatpompeufabra.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

Durant el primer trimestre, es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Visites a la web de graus

Entre el 14 de juny del 2022 i el 13 de juny del 2023 la web de graus ha rebut 1.310.802 visites (del 27 de maig del 2021 al 23 de maig del 2022, en va tenir 2.064.396), xifra que representa un decrement del 36,5%.

Xarxes socials per a futurs estudiants: Twitter, Instagram i TikTok

Durant aquest curs, s’han continuat captant futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu, de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària. Aquest curs s'ha obert el compte @JolaPompeu a TikTok.

A Twitter, el compte Jo, la Pompeu té 2.348 seguidors (2.363 el curs passat), xifra que significa un 0,63% menys de seguidors. Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografies, ha passat de 1.727 seguidors a 1.967 (un 13,9% més). El perfil vol donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com la vida universitària i les activitats de promoció dels estudis de la UPF. Pel que fa a TikTok, es va obrir el compte al febrer, i a 21 de juny del 2023 té 1.068 seguidors i 27.900 "m'agrada". 

D'altra banda, a Facebook s'han fet les campanyes de promoció següents:

 • Premis Talent i graus de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Campus Júnior
 • Jornades de Portes Obertes dels graus

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn dels graus en Humanitats, en Relacions Laborals i el vídeo general de graus.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès i les diferents activitats que organitza la UPF per a aquest col·lectiu (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.).

Actualment té 10.086 subscriptors, que representen un descens del 0,6% respecte del curs passat (10.152).

Blog A la Universitat per Fi

El blog està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors dels apunts són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Durant aquest curs (dades des de setembre del 2022 fins al 13 de juny del 2023), el blog ha rebut 7.573 visites, un 8,65% menys que el curs anterior (8.290), i s'hi han publicat 12 apunts, un 33% menys que el curs passat (18). 


Pla de comunicació dels postgraus

El pla de comunicació dels postgraus se centra exclusivament en els màsters universitaris de la UPF. En queden exclosos, per tant, els màsters universitaris dels centres adscrits, i s'adreça a la captació d'estudiants tant nacionals com internacionals. 

El mercat dels futurs estudiants de màster és ampli i heterogeni. La promoció dels màsters s'adreça, d'una banda, a la captació d'estudiants d'últim curs de grau i a professionals que busquen una actualització dels seus coneixements per al seu exercici professional; i, d'una altra banda, a la captació d'estudiants internacionals dels països estratègics per a la UPF, dels quals prèviament s'ha fet una anàlisi de les seves característiques i dels seus estudiants (interessos, objectius, motivacions, etc.).

El pla de comunicació dels postgraus recull una sèrie d'accions presencials i digitals que es concreten en les següents:


Accions i activitats

Fires educatives

Aquest curs s’ha participat en 9 fires presencials, en 8 països.

L’assistència a fires ha possibilitat atendre 837 persones (728 el curs passat); per tant, un 15% més.

Les fires a les quals s’ha assistit són les següents:

 • Turquia: Istambul, QS, 24/09/2022, 15 persones ateses
 • Colòmbia: Cali i Bogotà, FIEP, 12 i 13/10/2022, 163 persones ateses
 • Perú: Lima, FIEP, 19/10/2022, 80 persones ateses
 • Xile: Santiago de Xile, SEPIE, 12/11/2022, 174 persones ateses
 • Argentina: Buenos Aires, SEPIE, 14/11/2022, 71 persones ateses
 • Panamà:* Ciutat de Panamà, SEPIE, 21/03/2023, 90 persones ateses
 • Costa Rica:* San José, SEPIE, 23/03/2023, 177 persones ateses
 • Mèxic: Ciutat de Mèxic, SEPIE, 25/03/2023, 67 persones ateses

Sessions informatives en línia dels màsters

Durant el curs 2022-2023, s’han organitzat 13 sessions informatives de màsters, que han comptat amb 425 inscrits i 214 assistents (235 inscrits, 100 assistents el curs passat), xifres que representen un increment del 80% i del 114%, respectivament.

Van a càrrec dels coordinadors de màster i es fan en horari de tarda per afavorir la connexió dels interessats internacionals a les sessions.

 • Recerca Biomèdica, 15/03/23, 17 inscrits, 5 assistents
 • Salut Pública, 30/03/23
 • Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut, 10/03/23, 33 inscrits, 14 assistents
 • Investigació en Comunicació, 07/03/23, 12 inscrits, 8 assistents
 • Digital Culture and Emergent Media, 09/03/23, 20 inscrits, 13 assistents
 • Estudis Migratoris, 23/02/23, 7 inscrits, 4 assistents
 • Avançat en Ciències Jurídiques, 03/03/23, 4 inscrits, 9 assistents
 • Avançat en Ciències Jurídiques, 30/03/23, 19 inscrits, 6 assistents
 • European Global Law, 08/03/23, 38 inscrits, 17 assistents
 • Estudis Àsia-Pacífic, 13/03/23 54, 5 inscrits, 4 assistents
 • Tecnologies del So i de la Música, 09/03/23, 21 inscrits, 20 assistents
 • Enginyeria Biomèdica Computacional, 06/03/23, 11 inscrits, 6 assistents
 • MAI (Erasmus Mundus AI), 08/02/23, 225 inscrits, 114 assistents
 • Traducció entre Llengües Globals, 07/03/23, 5 inscrits, 2 assistents

Sessions informatives sobre els màsters coincidint amb fires internacionals

S'han fet 9 sessions informatives coincidint amb fires internacionals i hi han assistit 405 persones (5 sessions/158 assistents, el curs passat), xifres que representen un augment del 80% i del 156%, respectivament.

 • Perú: PRONABEC, 29/09/22, en línia, 55 assistents
 • Colòmbia: Bogotà, Universitat de Los Andes, 13/10/225, presencial, 5 assistents
 • Xile: Santiago de Xile, fira Estudiar en España, presencial, 12/11/2255, 55 assistents
 • Argentina: Buenos Aires, fira Estudiar en España, presencial, 14/11/22, 75 assistents
 • Equador: ASECCBI, en línia, 07/12/22, 50 assistents
 • Panamà: Ciutat de Panamà, fira Estudiar en España, presencial, 21/03/23, 50 assistents
 • Costa Rica: San José, fira Estudiar en España, presencial, 23/03/23, 70 assistents
 • Mèxic: Ciutat de Mèxic, fira Estudiar en España, presencial, 25/03/23, 100 assistents
 • Costa Rica: Universitat de Costa Rica, en línia, 25/05/23, 50 assistents

Butlletí UPF News and Views

S’han enviat 8 butlletins a 3.000 usuaris. El percentatge de visites als butlletins ha variat entre el 22 i el 33%.

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats que hi estan relacionades a través dels comptes institucionals, perquè tenen un gran volum de seguidors i en permeten una cobertura àmplia.

Aquest curs, s’ha dissenyat la campanya de pagament a Facebook de les sessions informatives en línia dels màsters.

Webs de màsters i de doctorats

El nombre de sessions a la web de màsters ha estat de 265.331, de setembre del 2022 a juny del 2023 (238.581 del setembre del 2021 a maig del 2022), xifra que representa un augment del 14,01% respecte del curs passat. S'han rebut un total de 558.752 visites (853.610 el curs passat), xifra que representa un decrement de -11,2%; la durada mitjana de les visites és de 3’58’’, i el 55,6% són nacionals. Les internacionals procedeixen principalment dels Estats Units (3,21%), Xile (3,09%) i Perú (3,02%); la resta de visites internacionals procedeixen de Turquia, Colòmbia, Itàlia, Alemanya, Equador, Mèxic, entre d'altres països.

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de sessions ha estat de 3.617.759, un 90% més que el curs passat, amb un total de 4.766.237 pàgines visitades, un 15% menys que el curs passat. El 95,72% de les visites són nacionals.

Formulari de sol·licitud d'Informació de les pàgines web dels màsters: CRM Salesforce

El curs 2021-2002, es va implementar l’ús del Customer Relationship Management (CRM) de Salesforce, eina per gestionar les sol·licituds d'informació dels interessats en els màsters de la UPF, i que ha tingut continuïtat. Les sol·licituds d'informació es fan a través del formulari de les pàgines web de cada màster. Els formularis estan publicats en tres idiomes (català, castellà i anglès).

El curs passat es va dissenyar un circuit d'atenció de les sol·licituds de dos nivells: un equip de primera resposta (Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i Punt d'Informació a l'Estudiant) i un equip de segona resposta (Oficina de Postgrau i Doctorat), amb el qual s'ha continuat aquest curs.

Les sol·licituds permeten recollir en el CRM les dades de les persones interessades i, evidentment, la consulta que fan. Això possibilita tenir informació dels futurs estudiants, de les seves necessitats d'informació general i de les de màsters, així com dels resultats de les accions d'informació i promoció dels màsters.

Així mateix, el CRM permet fer comunicacions directes personalitzades o generals o segmentar-les per àmbits de coneixement diferents, els màsters d’interès, els països d’origen, etc.

Des del setembre del 2022 fins al 20 de maig del 2023, s'han respost un total de 3.100 sol·licituds d'informació (2.500, el curs passat), xifra que representa un increment del 24% (equip de primera resposta).

La mitjana de conversió en matrícules del curs 2022-2023 d'aquestes sol·licituds d'informació o inscripcions a activitats o assistència a fires ha estat del 28%. 

Per àmbits de coneixement, la conversió ha estat la següent:

 • Ciències polítiques: 33,1%
 • Comunicació: 23,4%
 • Dret: 32,9%
 • Economia i empresa: 32,4%
 • Humanitats i història: 42,5%
 • Tecnologies de la informació i les comunicacions: 22,7%
 • Traducció i ciències del llenguatge: 36,1%
 • Medicina i ciències de la vida: 12,8%

Es considera que aquest percentatge de conversió a matrícules està estretament relacionat amb les accions de comunicació, informació i màrqueting que s'han fet durant el curs: fires, sessions informatives, respostes a les sol·licituds d’informació, etc.

Materials de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, de màsters i de doctorats, en castellà i en anglès.

Vídeos de màsters

Aquest curs no s'han produït vídeos de màsters.

Agents educatius

Durant aquest curs s'han mantingut els convenis amb les agències educatives següents:

 • LAE Internacional (Llatinoamèrica)
 • Taptico (Llatinoamèrica)
 • Academix (Turquia)
 • Ñ Consultoria Educativa (Xina)
 • Sunwise Group (Xina)

Aquestes agències no han aportat estudiants a la UPF durant aquest curs.

Atenció personalitzada de futurs estudiants per videotrucada

S’han rebut un total de 55 sol·licituds de videotrucada informativa: un 28% més que el curs passat (43).


Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juny i juliol i s'hi combinen docència amb pràctica. 

L’oferta d'aquest curs ha estat de 22 cursos, d'un dels quals se n'han ofert dues edicions. Hi havia 425 places i s'hi han inscrit 444 estudiants (342 el curs passat). S’ha anul·latcurs. Els cursos s'han fet durant l'última setmana de juny i les dues primeres de juliol. 

L'oferta final de cursos ha estat la següent: 

 • Anuncis que Poden Canviar el Món: Com Dissenyar Campanyes Publicitàries i de Relacions Públiques amb Impacte Social; 17-21 de juliol; 22 estudiants matriculats
 • Aprèn Anglès Traduint les Teves Sèries Preferides; 3-7 de juliol; 16 estudiants matriculats
 • Bacteris: Heroïs o Malvats?; 3-7 de juliol; 30 estudiants matriculats
 • Biologia Computacional i Bioinformàtica: per una Biologia del Segle XXI; 3-7 de juliol; 14 estudiants matriculats
 • Ciència de les Dades: Python, Biomedicina, Web, Xarxes Socials i Molt Més (1a. edició); 3-7 de juliol; 26 estudiants matriculats
 • Ciència de les Dades: Python, Biomedicina, Web, Xarxes Socials i Molt Més (2a. edició); 17-21 de juliol; 12 estudiants matriculats
 • Com Governar en el Segle XXI: Estats, Conflicte i Poder; 3-7 de juliol; 16 estudiants matriculats
 • Com Ser Emprenedor: Aprèn a Generar Bones Idees; 3-7 de juliol; 20 estudiants matriculats
 • Dissenya la Teva Carrera Professional; 26-30 de juny; 21 estudiants matriculats
 • Dret Penal i Cinema; 3-7 de juliol; 19 estudiants matriculats
 • Dret per Anar Dret (COMPLET); 3-7 de juliol; 30 estudiants matriculats
 • Fem de Periodistes; 3-7 de juliol; 16 estudiants matriculats
 • Hackers Matemàtics a la Xarxa (1a. edició); 3-7 de juliol; 24 estudiants matriculats
 • Hackers Matemàtics a la Xarxa (2a. edició); 17-21 de juliol; 7 estudiants matriculats
 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones: Aprende la Ciencia que Está Cambiando el Mundo (2a. edició); 26-30 de juny; 29 estudiants matriculats
 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones: Aprende la Ciencia que Está Cambiando el Mundo (1a. edició); 3-7 de juliol; 26 estudiants matriculats
 • M'Agrada Escriure: Curs d'Escriptura Creativa; 26-30 de juny; 17 estudiants matriculats
 • Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls; 26-30 de juny; 8 estudiants matriculats
 • Parla en Públic i Convenç la teva Audiència; 26-30 de juny; 19 estudiants matriculats
 • Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos; 10-14 de juliol; 14 estudiants matriculats
 • Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques (2a. edició); 10-14 de juliol; 26 estudiants matriculats
 • Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques; 17-21 de juliol; 26 estudiants matriculats