Durant el curs 2022-2023 s’ha jubilat el personal docent i investigador següent: Xavier Tafunell Sambola (professor titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa), Antònia Agulló Agüero (catedràtica d'universitat del Departament de Dret), David Andreu Martinez (catedràtic d'universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Carles Besa Camprubí (professor titular d'universitat del Departament d'Humanitats), Jordi Camí Morell (catedràtic d'universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Marc Carrillo Lopez (catedràtic d'universitat del Departament de Dret), Esteve Baptista Clua Julve (professor titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), Tomàs de Montagut i Estragués (catedràtic d'universitat del Departament de Dret), Josep Fargas Fernandez (professor titular d'universitat del Departament de Dret), Pere Notó Brullas (professor titular d'universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials), Montserrat Ribas Bisbal (professora titular d'universitat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), Frederic Udina Abelló (professor titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa) i Pelegrí Viader Canals (professor titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa).

Pel que fa al personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, durant el curs 2022-2023 s'han jubilat: Rosa Tallón Ortells (auxiliar administrativa de la Secció de Serveis Generals del campus de la Ciutadella), Carles Elias Llop (auxiliar de serveis del campus de la Ciutadella), Josep Gibert Miralpeix (bibliotecari de la Biblioteca/CRAI del Mar), Ramon Dachs Marginet (bibliotecari de la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella), Carme Segura Noguera (tècnica de gestió de la Secció de Serveis Generals del campus de la Ciutadella), Carme Cueves Núñez (coordinadora d’Imatge Corporativa i Serveis Gràfics de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals), Emili Mata Aldoma (administratiu a l'UGA d’Economia i Empresa), Maria Carmen Villaitodo Tesouro (auxiliar de serveis del campus de la Ciutadella), Lídia Fosalba (coordinadora d'àmbit a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals), Mercè Cabo Rigol (vicegerenta de l'Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació), Josep Jofre Santamaria (vicegerent de l'Àrea de Recerca i Innovació) i Josep Maria Rabanal (membre de l'equip de l'UGA de Dret).