Comissió de Professorat

(Juliol del 2023)

Composició

President per delegació:
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Personal Docent i Investigador (des del 6 de març del 2023)

Pablo Alcaraz, vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat (fins al 6 de març del 2023)

Vocals:
Jesús María Silva Sánchez, catedràtic del Departament de Dret
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, catedràtica del Departament d'Economia i Empresa
Miguel Rodrigo Alsina, catedràtic del Departament de Comunicació
Ignacio Lago Peñas, catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials
Francesc Xavier Serra Casals, catedràtic del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Olga Valverde Granados, catedràtica d’universitat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Alberto Garcia Balaña (fins al 26 d'abril del 2023), catedràtic del Departament d’Humanitats
Fernando Giráldez Orgaz (fins al 31 d'agost del 2022), delegat per a la implementació dels estudis de Medicina

Hi assisteixen com a convidats:
Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants
Rosa Olivé Pons (des de l'1 de juliol del 2022) i Míriam Sort Ticó (fins a l'1 de juliol del 2022), cap del Servei de Personal Docent i Investigador
Rosa Ma Pujante i Mitjavila, vicegerent de l'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Secretari:
Enric Vallduví Botet, secretari general (des del 6 de març del 2023)
Pere Torra Pla (fins al 6 de març del 2023)

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió de Professorat s'ha reunit 6 vegades.

Comissió d'Ensenyament

(Juliol del 2023)

Composició

Presidents per delegació:
Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i d’Estudiants (des del 6 de març del 2023)
José Manuel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació (fins al 6 de març del 2023)

Vocals:
Joan Ramon Masclans Enviz (des del 17 de febrer del 2023) i Joaquin Gea Guiral (fins al 17 de febrer del 2023), degans de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida
Walter Alfredo García Fontes Badanian, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Abel Escriba Folch (des del 14 de juny del 2022), Magí Panyella Roses (fins al 13 de juny del 2022) i Miquel Salvador Serna (fins al 20 d'abril del 2022), degans de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació
Ana Maria Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret
Ana Delgado Hervas (des del 17 de febrer del 2023) i Josep M. Castellà Lidon (fins al 17 de febrer del 2023), degans de la Facultat d'Humanitats
Carme Bach Martorell, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Óscar Camara Rey, director de l'Escola d'Enginyeria

Professors designats pel Consell de Govern:
Josepa Alemany Costa
Gemma Barberà Altimira
Elisabet Moyano Claramunt

Estudiants:
Sebastián Marín Vanegas
Daniel Barcon Codina
Guillem Lloret i Triola
Salvador Gabarró Santander
David Paredes i Pelejà
Emma Carreras Asensio

Secretari:
Jordi Campos Díaz, cap de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat 

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió d’Ensenyament s'ha reunit 1 vegada.

Comissió de Postgrau i Doctorat

(Juliol del 2023)

Composició

(Des del 6 de març del 2023)

President per delegació:
Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i d’Estudiants

Vocals:
Nuria Boada Centeno, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Juan José Ganuza Fernández,  professor del Departament d'Economia i Empresa
Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, professor del Departament de Dret
María José González López, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials
Domingo Ródenas De Moya, professor del Departament d'Humanitats
Boris Bellalta Jimenez, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Núria Bou Sala, professora del Departament de Comunicació
Janet-Ann Decesaris Ward, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Secretària:
Esther de la Varga Garcia, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat (anteriorment: Marta Aragay Sunyol)

(Fins al 6 de març del 2023)

President per delegació:
Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica

Vocals:
Núria Sebastián Gallés, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Cristina López Rodríguez, professora del Departament Medicina i Ciències de la Vida
Juan José Ganuza Fernández, professor del Departament d'Economia i Empresa
Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, professor del Departament de Dret
María José González López, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials
Stephen Howard Jacobson Finberg, professor del Departament d'Humanitats
Boris Bellalta Jimenez, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Núria Bou Sala, professora del Departament de Comunicació
Janet-Ann Decesaris Ward, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Secretària:
Marta Aragay Sunyol, cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió de Postgrau i Doctorat s'ha reunit 7 vegades.

Comissió de Reclamacions

(Juliol del 2023)

Composició

Presidenta:
Eulàlia de Nadal Clanchet, rectora (des del 6 de març del 2023)
Oriol Amat i Salas, rector (fins al 6 de març del 2023)

Membres titulars:
Joan Benach de Rovira, catedràtic d’universitat de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials
Maria Teresa Garcia-Milà Lloveras, catedràtica d’universitat d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa
Louise Elizabeth McNally Seifert, catedràtica d’universitat de Lingüística General del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
José María Micó Juan, catedràtic d’universitat de Literatura Espanyola del Departament d’Humanitats
Oriol Mir Puigpelat, catedràtic d’universitat de Dret Administratiu del Departament de Dret
David Comas Martínez (des del 26 d'abril del 2023), catedràtic d’universitat de Biologia Evolutiva del Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat de Periodisme del Departament de Comunicació
Eulàlia de Nadal Clanchet (fins al 6 de març del 2023)

Membres suplents:
Carmen Pérez Vidal, catedràtica d’universitat de Filologia Anglesa del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Carles Feixa Pampols, catedràtic d’universitat d’Antropologia Social del Departament de Comunicació
Caterina García Segura, catedràtica de Relacions Internacionals (fins al 26 d'abril del 2023)

Secretari:
Exerceix la secretaria el membre amb menor antiguitat d'entre els designats

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió de Reclamacions no s'ha reunit cap vegada. 

Comissió de Recerca

(Juliol del 2023)

Composició

Presidents:
Cristina Pujadas Corbi, vierectora d'Investigació (des del 6 de març del 2023)
Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca (fins al 6 de març del 2023)

Vocals: 
(Des del 26 d'abril del 2023):
Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, professor del Departament de Dret
Carla Lancelotti, professora del Departament d'Humanitats
Gemma Boleda Torrent, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Marta Reynal Querol, professora del Departament d'Economia i Empresa
Ralph Gregor Andrzejak, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Ruth Rodríguez Martínez, professora del Departament de Comunicació

(Fins al 26 d'abril del 2023):
Verónica Benet Martínez, Carles Feixa Pampols, José García Montalvo, María Libertad González Luna, Coloma Ballester Nicolau, Purificación Muñoz Cánoves, Josep Quer Villanueva, Joan Pau Rubiés Mirabet, Alejandro Saiz Arnaiz i Maria Serena Olsaretti

Secretària:
Eva Martín García, cap del Servei de Recerca

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió de Recerca s'han reunit 2 vegades.

Comissió d'Estudiants

(Juliol del 2023)

Composició

Presidents per delegació:
Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i d’Estudiants (des del 6 de març del 2023)
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat (fins al 6 de març del 2023)

Vocals:
Eva Pujadas (des del 6 de març del 2023) i Ester Oliveras Sobrevias (fins al 6 de març del 2023), vicerectores de Compromís Social i Sostenibilitat
Joan Ramon Masclans Enviz (des del 17 de febrer del 2023) i Joaquín Gea Guiral (fins al 17 de febrer del 2023), degans de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Walter Alfredo García Fontes Badanian, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
Abel Escriba Folch (des del 14 de juny del 2022), Magí Panyella Roses (fins al 13 de juny del 2022) i Miquel Salvador Serna (fins al 20 d'abril del 2022), degans de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Carles Pont Sorribes, degà de la Facultat de Comunicació
Ana María Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret
Ana Delgado Hervas (des del 17 de febrer del 2023) i Josep M. Castellà Lidon (fins al 17 de febrer del 2023), degans de la Facultat d'Humanitats
Carme Bach Martorell, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Oscar Camara Rey (des del 2 de desembre del 2021) i Enric Peig Olivé (fins a l'1 de desembre del 2021), directors de l'Escola d'Enginyeria 

Representant del CEUPF: 
Una plaça pendent de designació

Estudiants:
Vuit places pendents de designació, una per centre

Estudiants de doctorat:
Dues places pendents de designació

Secretària:
Gemma Garcia Giménez, cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió d'Estudiants no s'ha reunit cap vegada.

Junta Electoral

(Juliol del 2023)

Composició

Presidents :
Enric Vallduví Botet (des del 6 de març del 2023)
Pere Torra Pla (fins al 6 de març del 2023)

Vocals:

En representació dels professors dels cossos docents:
Antonio Ladrón de Guevara Martínez i Rafael Pous Andrés (des del 26 d'octubre del 2022) i Antonio Ladrón de Guevara Martínez i Ángel José Rodrigo Hernández (fins al 26 d'octubre del 2022)

En representació dels estudiants:
Marcel Arbós López (des del 14 de desembre del 2022) i Pau Torres Pagès (fins al 26 d'octubre del 2022)

En representació del personal tècnic de gestió i d'administració i serveis:
Jordi Morell Núñez 

Secretàries:
Silvia Losa Vidal (des del 6 de març del 2023), Carla Muñoz Llos (fins al 6 de març del 2023) i Pilar de Diego Ruiz (fins al 24 de gener del 2023)

Reunions

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Junta Electoral s'ha reunit 11 vegades.