El curs 2021-2022 es va posar en marxa el projecte UPF Knowldege, amb l’objectiu d’impulsar i de difondre de manera centralitzada les publicacions del professorat i del personal investigador de la Universitat.

D’una banda, es tracta d’una infraestructura editorial que impulsa la publicació de monografies en diferents col·leccions relacionades amb la recerca, la docència, l´alta divulgació, l'assaig, la cultura o les publicacions institucionals. Pensat, també, per donar suport a les polítiques d’implementació de la ciència oberta i per impulsar l'edició en català.

De l’altra, és també un portal web que fa d’aparador per divulgar la transmissió del coneixement (o alta divulgació) ja sigui de llibres, articles o investigacions recents, mitjançant breus notes entenedores, podcasts o vídeos que es fan a la UPF.

Darrere la iniciativa, es va crear un Consell Assessor amb les funcions de contribuir a definir l’estratègia d’aquesta plataforma de la UPF envers la societat; proposar les línies editorials en el cas de publicacions de la Universitat, i dur a terme el seguiment i l'avaluació de les publicacions, així com dels seus resultats.

Llibres publicats aquest curs acadèmic:

  • BOVER, AUGUST; MIR, Jordi. A Pompeu Fabra: l'epístola de Faraudo i 69 poemes més. Barcelona: UPF, 2023
  • EECKHOUT, Jan. La paradoxa del benefici. Barcelona: UPF, 2023
  • PICH I MITJANA, Josep; DELGADO RIBAS, Josep M. Josep Fontana. Historiador, mestratge i compromís cívic. Barcelona: UPF, 2023
  • RAMIÓ MATAS, Carles. La Universidad en la encrucijada. Barcelona: UPF, 2022
  • RAMIÓ MATAS, Carles. La Universitat a la cruïlla. Barcelona: UPF, 2022