El compromís de la UPF amb la transferència de coneixement és ferm, per tal d’aconseguir que la recerca i el coneixement generat a la Universitat impacti positivament en el benestar i el progrés de la societat.

El Vicerectorat de Transferència del Coneixement té per objectiu potenciar i aglutinar les iniciatives de transferència, innovació i emprenedoria (TIE) que s’estan duent a terme a la Universitat sota un únic paraigua.

Els principals indicadors vistos d’un cop d’ull són els següents:

  • 43 nous projectes de transferència
  • 10 noves patents prioritàries presentades
  • 18 projectes de transferència de tecnologia en desenvolupament 
  • 165.449 euros de facturació provinent de llicències
  • 2,32 M d’euros de captació de finançament públic per valorització de coneixement
  • 5,6 M d’euros de facturació per recerca contractada
  • 6 noves empreses creades (2 spin-offs, 4 start-ups)

A continuació es desenvolupen les principals actuacions i resultats en cada un dels pilars.
 

Identificació i protecció de resultats

Cada any sorgeixen a la UPF nous projectes de transferència de coneixement, fruit de la recerca efectuada en els vuit departaments, que integren les tres àrees de coneixement en què s’especialitza la UPF: ciències de la informació i les comunicacions, ciències de la salut i de la vida i ciències socials i humanes.

Durant l'any 2022, han estat identificades un total de 16 noves tecnologies o coneixements, 2 en l'àmbit de les TIC, 13 en l'àmbit de biomedicina i 1 en ciències socials i humanes. Són 16 nous projectes de transferència de coneixement que se sumen a la cartera de potencials innovacions sorgides de la UPF.

Pel que fa a la protecció, s’han presentat 10 noves patents prioritàries: 9 en l'àrea de ciències de la vida i 1 en la de tecnologies de la informació i les comunicacions.

En les 10 patents prioritàries, hi han participat un total de 16 inventors de la UPF, dels quals la meitat són dones.
 

Valorització

Programa UPF INNOValora

UPF INNOValora és el programa de la UPF que dona suport a projectes de prova de concepte per valoritzar resultats que sorgeixen de l'activitat investigadora de la Universitat i que tenen potencial d’arribar al mercat. 

El programa està obert a qualsevol disciplina de recerca i ja compta amb 3 edicions (2018, 2019 i 2021), en què s’han presentat un total de 40 propostes i se n’han finançat 16 (5 al 2018, 5 al 2019 i 6 al 2021). La iniciativa ha tingut bona acollida entre la comunitat investigadora de la UPF i s’ha convertit en un finançament inicial que permet el desenvolupament posterior de les tecnologies i possibilita la seva arribada al mercat.

Durant el 2022, es va continuar executant l’edició del 2021, i a finals del 2022 se'n va presentar a la comunitat investigadora la quarta edició, que s’executa durant el 2023. 

La quarta edició destaca respecte a les anteriors perquè es finança totalment gràcies a la mateixa universitat i disposa d’un pressupost total de 250.000 euros, quantitat que permet donar suport a 5 propostes de prova de concepte amb un import de fins a 50.000 euros per projecte durant un període de 10 mesos. Una altra novetat d’aquesta edició és que permet als projectes seleccionats destinar part de l’ajut econòmic a la contractació de personal. A més, gràcies a la col·laboració del Consell Social de la UPF, ofereix un pla de formació especialitzada en transferència de coneixement i emprenedoria a tots els participants.
 

Programes i finançament extern per valorització

La UPF participa activament en les convocatòries competitives d'ajuts i subvencions per a desenvolupament de tecnologies, proves de concepte, acompanyament especialitzat i, en definitiva, qualsevol que doni suport a l'arribada al mercat dels resultats de recerca generats pels investigadors de la UPF. Durant el 2022, 18 projectes han rebut finançament extern, dels quals 4 estan liderats per dones.

La captació de finançament durant el 2022 per aquests conceptes ha estat de 2.318.619 euros, dels quals un 7% correspon a projectes impulsats per dones.

La captació de fons per valorització de resultats ha disminuït l’any 2021 respecte als resultats obtinguts l’any 2020; un dels motius principals és que els ajuts del programa Indústria del Coneixement que atorga la Generalitat de Catalunya no s’han resolt.

Els principals programes en els quals la UPF ha obtingut finançament l’any 2021 són:
 

Finançament municipal/autonòmic

1. La ciutat proactiva

Convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Barcelona i BIT Habitat per donar suport financer i tècnic a projectes que ofereixin solucions als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real i mesurable, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones que habiten Barcelona. La UPF ha obtingut un ajut d’aquesta convocatòria:

1.1. DaTALoG
El projecte DaTALoG s’ha desenvolupat gràcies a la tasca conjunta d’un equip d’investigadors de la UPF, liderat per Vladimir Estivill i Manuel Portela, del Grup de Recerca en Ciència Web i Computació Social del DTIC, i l'agència d’estratègia i investigació Ideas for Change. DaTALoG consisteix en la creació d’un data trust que permetrà recol·lectar, agrupar i analitzar dades de consum d’aigua, llum i gas per prendre millors decisions sobre l’accés, l'estalvi i l'impacte del consum energètic.

2. De la Ciència al Mercat

Programa impulsat per la UB, la UAB, la UPC i la UPF, subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus, que promou l’emprenedoria científica i dota els doctorands i doctors de les universitats de les eines necessàries per explorar la possibilitat de crear una empresa derivada de la recerca. La UPF ha obtingut dos ajuts d’aquesta convocatòria:

2.1. DaTALoG
Projecte descrit al punt 1.1. 

2.2. Communicatio
Projecte del Dr. Adrià Gibernau, investigador del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que té per objectiu desenvolupar una metodologia pròpia per dur a terme formacions personalitzades en debat i oratòria per a estudiants de secundària i universitat.

3. Ajuts a les activitats de demostració 

Convocatòria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració. La UPF ha obtingut un ajut d’aquesta convocatòria:

3.1. KeyCatch
Projecte impulsat pel Dr. Javier Macía, investigador del Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques del MELIS, que desenvolupa un prototip, basat en tecnologia viva, per detectar patògens en instal·lacions d’aqüicultura.

4. Ajuts Llavor
Ajuts del programa Indústria del Coneixement, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu. La UPF ha obtingut un ajut d’aquesta convocatòria:

4.1. StoryTIC
Projecte de la Dra. Pilar Prieto, investigadora del Grup d'Estudis de Prosòdia del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, que desenvolupa una eina educativa digital per potenciar la narrativa oral infantil de manera lúdica.

5. Ajuts Producte

Ajuts del programa Indústria del Coneixement, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya. La UPF ha obtingut dos ajuts d’aquesta convocatòria:

5.1. NOBAC
Projecte del Dr. Javier Macía, investigador del Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques del MELIS, que té per objectiu validar un nou dispositiu per a la prevenció de l’aparició de malalties bacterianes en instal·lacions d’aqüicultura. 

5.2. NanoTarg
Projecte de la Dra. Maria Pilar Rivera, investigadora del Grup de Recerca Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Lab del MELIS, que desenvolupa una eina per al diagnòstic i el tractament del càncer de pàncrees. 
 

Finançament estatal

6. Proyectos de colaboración público-privada

L’Agència Estatal de Recerca (AEI), organisme del Ministeri de Ciència i Innovació, dona suport a projectes d’R+D+I per facilitar la seva transferència al sector productiu mitjançant actuacions que eliminin les barreres existents entre l’àmbit públic i privat. La UPF ha obtingut 5 ajuts d’aquesta convocatòria:

6.1. Diagnòstic precoç no invasiu de càncer abdominal mitjançant intel·ligència artificial i predicció de la seva evolució 
Projecte del Centre de Noves Tecnologies Mèdiques de Barcelona (BCN-MedTech) del DTIC i l'start-up Sycai Medical, per millorar el seu programari de detecció precoç de lesions precanceroses abdominals sobre imatges de TAC (tomografia axial computaritzada) i ressonància magnètica (RM), amb la possibilitat de preveure la seva probable evolució en el temps.

6.2. PulseView
Projecte en col·laboració entre el Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) del DTIC, integrat en el BCN-MedTech, l’empresa MedLumics SL i el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), per desenvolupar un sistema eficaç i segur per al tractament de la fibril·lació auricular a través d'electroporació irreversible.

6.3. ROBOTEAM
Projecte del Grup de Recerca Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab) del DTIC, la companyia Keonn Technologies SL i el Centre Avançat de Tecnologies Aeroespacials (CATEC), que té per objectiu desenvolupar un prototip industrial precomercial d'un equip d'UGV (vehicle terrestre no tripulat, de l’anglès unmanned ground vehicle) i UAV (vehicle aeri no tripulat, de l’anglès unmanned aerial vehicle) capaç d'inventariar de manera cooperativa un test-bed amb les mateixes característiques d'un magatzem, especialment pel que fa a l'extensió i a l'alçària dels productes. 

6.4. Anàlisi de la resistència òssia per a l'osteoporosi i la prevenció de fractures
Projecte del grup de recerca MBIOMM (Multiscale and Computacional Biomechanics and Mechanobiology), de BCN Medtech, i l’empresa 3D-Shaper Medical, que uneixen forces per desenvolupar una solució per predir el risc de fractura òssia fràgil, en cas de l'osteoporosi.  

6.5. FiCAT
Projecte en col·laboració entre l'spin-off de la UPF Integra Therapeutics, el grup de recerca de la UPF Translational Synthetic Biology lab (Synbio) i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC). Tenen per objectiu desenvolupar una plataforma tecnològica d'enginyeria genètica que permeti millorar els tractaments basats en teràpia CAR-T (receptor antigen quimèric de cèl·lules T, de l’anglès Chimeric Antigen Receptor T-Cell) per afrontar la leucèmia limfoblàstica aguda de tipus T (LLA-T).

7. Pruebas de concepto

Convocatòria de l’Agència Estatal de Recerca (AEI), del Ministeri de Ciència i Innovació, que té per objectiu finançar la maduració de resultats de projectes de recerca, en progrés o finalitzats recentment, per tal que puguin accelerar la transferència de coneixement i l’explotació dels resultats generats. La UPF ha obtingut 3 ajuts en aquesta convocatòria:

7.1. AISMA
Projecte liderat pel Dr. Xavier Serra, director del Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG), que desenvolupa models d’intel·ligència artificial (IA) per a noves aplicacions en el sector del so i la música.

7.2. TopoMark
Projecte liderat per Salvador Soto-Faraco, coordinador del Grup d’Investigació Multisensorial i membre del CBC-Center for Brain and Cognition. Desenvolupament d’un biomarcador de desorientació espacial basat en senyals electroencefalogràfics.
 
7.3. ATRAPAALO
Projecte liderat per Oscar Cámara, director del grup de recerca Physense, del DTIC. Desenvolupament d’eines computacionals per millorar la planificació d’intervencions cardíaques per implantar dispositius mèdics.  
 

Finançament europeu

8. EIT - Urban Mobility

Iniciativa de l’Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), que s’integra en el programa de les KIC (Knowledge and Innovation Communities) i que compta amb un ecosistema publicoprivat per promoure la innovació en l’àmbit de la mobilitat urbana. Té per objectiu fomentar el desenvolupament d’idees innovadores que puguin resoldre els reptes del transport urbà ecoeficient i segur, explotar les dades i promoure canvis normatius i de comportament perquè les ciutats siguin llocs millors per viure-hi.

8.1. Internet of Things Applications for Cities (IoTA)
Projecte del Network Technologies and Strategies Research Group (NeTS) del DTIC sobre Mobilitat com a Servei (MaaS) per comprendre com donar a conèixer les possibilitats de l'IoT (Internet of Things) a les empreses i els negocis.

8.2. E+ Mobility Accelerator  
Programa d'acceleració per a empreses emergents de primera línia que aborden els reptes a què s'enfronta la indústria de la mobilitat en els àmbits de l'energia i la mobilitat, la micromobilitat i la mobilitat compartida. El seu objectiu és donar suport a la indústria amb l'actual revolució tecnològica a la indústria de la mobilitat. 
 

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: contractes universitat-empresa; llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació, i creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.
 

Contractes universitat-empresa

La UPF ha signat un total de 190 contractes amb empreses i institucions, per un import de 5.607.701 euros.

Pel que fa a la naturalesa de la col·laboració que es regula a través d'aquests contractes, aproximadament un 64% correspon a projectes de recerca contractada i un 25%, a prestacions de serveis. La part restant són aportacions obtingudes de manera no competitiva per part de fundacions i altres entitats. 

Del total de contractes, el 22% han estat signats per dones, i aquests han obtingut un 9% del finançament total. 
 

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2022 s'han signat 14 nous contractes de llicència de tecnologia i coneixement. En total, la Universitat ha percebut 165.449 euros de retorn per tecnologies llicenciades.

Per tipologia d’actiu llicenciat, el 55% dels ingressos obtinguts provenen de material biològic i un 43%, de programaris de software.

Amb l’objectiu de comercialitzar les tecnologies de la UPF, s’han fet tot un seguit d’accions comercials i contactes amb empreses per tal d’avaluar el seu interès en les tecnologies titularitat de la UPF. En aquest context, la Universitat signa amb potencials clients i col·laboradors alguns documents que regulen la relació que s’ha d’establir, com ara acords de confidencialitat, acords de transferència de material, acords de col·laboració o altres, que assessora i gestiona la Unitat d’Innovació - UPF BS.
 

Creació d'empreses

Durant l’any 2022 s’han creat 6 noves empreses (2 spin-offs i 4 start-ups), 3 de les quals estan liderades per dones. 

La creació de spin-offs es manté estable, amb 2 per any en els darrers 4 anys. Aquest aspecte reflecteix que els coneixements que es generen a la UPF estan arribant al mercat. Pel que fa a les start-ups, els anys de pandèmia han dificultat l’emprenedoria; però el 2022 continua amb l’empenta de l’any passat i es manté el nombre de 4 start-ups noves. 

Spin-offs

NoctuRNA Therapeutics
La nova societat, nascuda en el Grup de Recerca en Virologia Molecular del MELIS i liderada per Juana Díez, té per objectiu desenvolupar, produir i comercialitzar una innovadora plataforma de fàrmacs basada en ARNs circulars artificials (circRNAs), que permetrà generar noves molècules antivirals per fer front a un gran nombre de malalties infeccioses causades per virus d’ARN. 

KOA Biotech
Spin-off liderada per Sira Mogas-Díez, doctora en Biomedicina per la UPF, que ha desenvolupat una solució innovadora per anticipar l'aparició d'infeccions en les piscifactories i així reduir la taxa de mortalitat.

Start-ups

GoGreen
Aplicació mòbil tokenitzada que promou la mobilitat sostenible amb l'objectiu de reduir la contaminació i les emissions de CO2. L’equip està format per Philippe Engels i Bruno Peral.

Singulary
Plataforma de planificació i forecasting que permet a les empreses elaborar previsions avançades dels seus principals paràmetres de negoci, com ara la demanda, les vendes, les devolucions, el trànsit, els contactes amb els clients, el subministrament i altres. Projecte liderat per Joan Vendrell, alumni del grau en Enginyeria en Informàtica de la UPF.

The Hist
Plataforma de streaming de vídeos sota demanda per al consum exclusiu de notícies d'actualitat. El seu valor diferencial està en el fet que presenta un espai de comunicació on el contingut el fan periodistes de manera independent, lliure de qualsevol influència política. El projecte està liderat per Paloma Rodiles, alumni del grau en Periodisme i del grau en Humanitats de la UPF. 

Kedo app
Aplicació mòbil, en format xarxa social, que facilita la creació de plans entre amics i persones que comparteixin interessos, oferint informació de l’agenda cultural de la ciutat. El projecte està liderat per Jan Soler, alumni del grau en Dret i del màster universitari en Advocacia de la UPF, i Javier Esteban, alumni també del mateix màster universitari en Advocacia. 
 

Programes i actuacions de foment de la transferència i l’emprenedoria

La promoció de la col·laboració universitat-empresa s'aborda tant des del punt de vista de l’oferta, donant a conèixer les tecnologies i capacitats dels grups de recerca de la UPF, com des de la demanda, indagant en el sector productiu sobre reptes o necessitats que puguin ser resoltes o a les quals es pugui contribuir des de la Universitat. La participació en fires i brokerage events, la celebració de sessions pròpies i dirigides a un determinat client o sector, les trobades puntuals i la relació periòdica amb empreses que siguin potencials col·laboradors i la relació amb actors internacionals en el món de la transferència són alguns dels instruments que utilitzem amb l'objectiu de facilitar i impulsar aquesta col·laboració.

Les principals actuacions fetes són les següents:
 

Presència en fires i organització d’esdeveniments

4YFN (28-2-2022/1-3-2022) 
El 4YFN, la fira d’empreses emergents tecnològiques del Mobile World Congress de Barcelona (MWC), és l’esdeveniment de referència per a l’ecosistema emprenedor internacional.
La UPF va participar en l’edició 2022 amb un estand propi per donar a conèixer 10 projectes de R+D, start-ups i spin-offs: Medbioinformatics Solutions, KOA Biotech, SkyNote, GameSquare, EXPAI, Cofi, Parallel, GoGreen, B THE BEACH BRAND i VONZU.

Va ser una bona oportunitat per donar a conèixer les propostes dels investigadors i emprenedors UPF a l’ecosistema empresarial internacional i tenir els primers contactes amb potencials clients i inversors.

World Higher Education (UNESCO) (16-5-2022)
Trobada anual organitzada per la UNESCO per reflexionar, debatre i intercanviar idees innovadores, coneixements i aliances creatives per a la comunitat d'educació superior a favor de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament. La temàtica d’aquesta edició va ser: “Reinventar l'ensenyament superior per a un futur sostenible”, i tenia com a objectiu definir un full de ruta comú per a l'ensenyament superior fins al 2030. Des de la UPF es va participar en la Creathon, celebrada del 18 al 20 maig, com a membres del panel formatiu, de mentors i de jurat. 

Barcelona Deep Tech Summit (22-9-2022)
El Barcelona Deep Tech Summit neix de la iniciativa ‘Barcelona Deep Tech Node’, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i les cinc universitats públiques catalanes: la UB, la UAB, la UPC, la UPF i la UOC. A través d'aquesta aliança, es dona suport a projectes de base científica, dotant-los de més recursos i eines per desenvolupar-se a la ciutat, enfortint la seva dimensió econòmica i accelerant el seu procés d'entrada al mercat. Un dels pilars del grup és la difusió. Per això el 2022 va arrencar la primera edició del Barcelona Deep Tech Summit, un congrés internacional d’emprenedoria de base científica i tecnològica amb l'objectiu de crear un espai de trobada on analitzar reptes globals i econòmics, i donar a conèixer les propostes de les start-ups sorgides d’universitats i centres de recerca.

En el marc d'aquest congrés, es va organitzar el primer DeepTech Match, que va permetre establir meetups entre empreses invitades i start-ups, algunes de la UPF. També es va celebrar el Segon Fòrum d’Inversió en Deep Tech en fase seed, organitzat amb el suport d’ESADE BAN, un punt de trobada entre emprenedors i inversors, amb la presència de Business Angels i diferents fons d’inversió amb finançament d'entre 200.000 euros i 2 milions d’euros destinats a start-ups deep tech.

La UPF també va participar en l'organització i la moderació d'algunes taules rodones, que abordaven temàtiques relacionades amb Quantum Technologies, AI, New Space, Industrial Tech, Health i Urban Mobility, entre d'altres. 

Primer congrés TECNIO (19-10-2022)
Trobada per debatre l'ecosistema actual de transferència de coneixement amb l'objectiu d’identificar els reptes actuals als quals s'enfronta aquest ecosistema per transformar Catalunya en un territori d’innovació tecnològica.

En el marc del congrés, dos dels grups de la UPF que compten amb l’acreditació TECNIO, el Centre BAPP (amb la participació del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Prioteïnes) i el Grup de Recerca en Biologia Sintètica Translacional (SynBioLab) han participat en la zona d’exhibició, on alguns dels grups i centres TECNIO han mostrat els seus projectes i capacitats tecnològiques.

Open Innovation Forum
Programa d’innovació oberta que permet a les empreses publicar en una plataforma els seus reptes i obtenir propostes de solucions per part de grups i centres de recerca. Un cop fet, investigadors i empreses es reuneixen per explorar opcions de col·laboració i resoldre els reptes d’innovació. En definitiva, es tracta d’accelerar la transferència de coneixement i tecnologia a la societat mitjançant la connexió entre els diferents agents del sistema d’innovació. De la UPF, hi va participar Anders Jonsson, investigador del DTIC, que va donar resposta a un repte d’ACCIONA. La seva proposta va ser valorada positivament per part d’ACCIONA i es va materialitzar en una col·laboració amb l'empresa a través d'un contracte, valorat en uns 73.500 €.

Durant el 2022, des de la Unitat d’Innovació també es va participar en la fira ISE (Integrated Systems Europe), a l'Smart City Expo & Tomorrow Mobility World Congress, al TechMatch - Fem IoT, al Tech Spirit Barcelona, a la Nit de CataloniaBio&healthTech i al Pediatric Innovation Day.
 

Programes d’acompanyament

Investor’s Meet Up 
Programa que consisteix a organitzar jornades personalitzades amb inversors especialitzats per tal que aquests puguin veure, en el termini de mig dia, tots els projectes que els interessin de la UPF, i l’equip emprenedor, per la seva banda, rebi consells amb alt valor afegit.

UPF Innovation Mentors 
Xarxa que aplega professionals i experts en diverses àrees de coneixement i sectorials disposats a participar o contribuir al desenvolupament de projectes de transferència i emprenedoria de la UPF.

Aquest programa permet obrir un canal entre els projectes de transferència i emprenedoria sorgits a la Universitat i professionals contrastats en àmbits com ara la transferència, la inversió, l’emprenedoria o la gestió i direcció d’empreses, per tal que els “innovadors” de la UPF puguin rebre un assessorament valuós per desenvolupar els seus projectes, mentre que els mentors tenen accés a un coneixement privilegiat de les innovacions sorgides a la Universitat i, eventualment, l'oportunitat d'invertir-hi.
 

Participació en clústers empresarials i associacions

Per tal de seguir una estratègia estructurada d’apropament a les empreses, la UPF participa en els clústers empresarials, CataloniaBio & HealthTech i al Kid’s Cluster, i forma part de les associacions Global Legaltech Hub i Clúster Digital de Catalunya.

Associació TECNIO  
Les universitats catalanes, la fundació I-CERCA i el CSIC han creat una  associació per impulsar la transferència de tecnologia i la connexió amb el món empresarial per mitjà dels seus grups i centres de recerca amb segell TECNIO.

L’Associació TECNIO està formada pels 59 grups de recerca que compten actualment amb l’acreditació TECNIO, un segell que identifica els desenvolupadors de tecnologia a Catalunya per facilitar-ne la connexió amb les empreses. L’objectiu de l’associació és agrupar i fer visible l’activitat dels grups de recerca amb el segell TECNIO, fomentar-ne la col·laboració i impulsar-los com a instrument de connexió amb el teixit empresarial i l’Administració.

La UPF disposa de 4 grups amb acreditació TECNIO: BCN MedTech (ETIC), Music Technology Group - MTG (ETIC) Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics - BAPP (DCEXS-UPF/IMIM) i el Laboratori en Biologia Sintètica Translacional (SynBio Lab).

Barcelona Deep Tech Node
Projecte liderat per Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona, dins del marc de la Barcelona Innovation Coast (BIC), on participen les cinc universitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (UB, UPC, UAB, UOC i UPF). Aquesta iniciativa té com a objectiu esdevenir un referent en la dinamització i el posicionament de tot l’ecosistema deeptech a Barcelona, per contribuir a la creació i la consolidació de start-ups i spin-offs de base tecnològica, al creixement del teixit empresarial en l’àmbit tecnològic i a la interacció entre tots els agents del sector.
 

Programes d’acceleració

EIT Urban Mobility
En el marc de l’EIT Urban Mobility, la UPF participa en una de les tres acceleradores de projectes empresarials que van ser aprovades, en aquest cas la corresponent al sud d’Europa. El projecte ha estat coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també en formen part altres institucions com l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la plataforma CARNET i el Centre Tecnològic d’Automoció de Galícia (CTAG).
 

Ecosistema emprenedor

Programes de promoció, formació i sensibilització

Entre les activitats de promoció, formació i sensibilització desenvolupades el 2022 destaquen:

Start UPFlama

Programa de suport a la creació d’empreses innovadores coorganitzat per la UPF i el Tecnocampus Mataró-Maresme. Ofereix als participants formació en emprenedoria, assessorament, finançament dels serveis necessaris per posar en marxa una companyia i acompanyament en les tasques de constitució de l’empresa. Start-UPFlama accepta projectes de qualsevol sector impulsats en equip o de manera individual per estudiants que estiguin cursant un grau, màster o doctorat a la UPF o alumni de qualsevol estudi de les darreres promocions.

L’any 2022 s’ha fet la segona edició d’aquest programa, que ha comptat amb 21 projectes que han participat en la primera fase. Dels 21 projectes inicials, se n’han seleccionat 12 per a una segona fase, que ha acabat amb la competició final. En aquesta competició el jurat ha seleccionat 4 projectes, que han obtingut un premi d’entre 3.000 i 6.000 euros, per cobrir despeses per constituir l'start-up. Són els següents:

Sportding, premi al millor projecte de negoci, amb una dotació de 6.000 euros
Marc Clotet, estudiant del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la UPF, ha creat Sportding, una plataforma en línia per tal que els espectadors de competicions esportives puguin, a través d’un sistema de donacions, remunerar econòmicament esportistes o clubs en moments de màxima emoció.

Infinitpixel, premi a la millor idea innovadora, amb una dotació de 6.000 euros
Nil Soler, estudiant del grau en Ciències Empresarials-Management de la UPF, ha ideat Infinitpixel, una plataforma per a la creació i l'explotació, de manera col·lectiva, d'obres d'art digitals NFT. 

On Time, premi a la millor evolució dins del programa, amb una dotació de 3.000 euros
Roger Bettosini, Santiago Cuellar i David Valera, tres estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la UPF, estan desenvolupant On Time, un software que permet a bars i cafeteries disposar d’una eina per demanar i pagar a través d'un codi QR, digitalitzant factures i automatitzant la comptabilitat.

Ecore, premi al millor projecte d’impacte, amb una dotació de 3.000 euros
Anna Cobo, estudiant del grau en International Business Economics de la UPF, i Ariadna Ruiz, estudiant de Telecos de la UPC, han ideat Ecore, un dispensador de paper de llitera automàtic per al sector sanitari.

Programa Santander Explorer

La UPF participa des de l'any 2016 en el programa Explorer, promogut pel Centre Internacional Santander Emprendimiento (CISE), amb l'objectiu de promocionar el talent jove i l'esperit emprenedor i estimular la creació d'empreses innovadores al territori.

En aquesta edició, un equip de la UPF, TRANSAQ, va fer tot el programa, i va participar també en la final. TRANSAQ està impulsat per Arnau Salat, estudiant del grau en Dret de la UPF, i ha desenvolupat una eina per a la transferència de béns digitals en línia entre persones desconegudes de manera segura a través de blockchain i intel·ligència artificial.

Programa De la Ciència al Mercat

De la Ciència al Mercat és un programa interuniversitari que s'emmarca en el programa Catalunya Emprèn. Té com a objectiu promoure l’emprenedoria científica i dotar els estudiants i titulats de màster i doctorat de les eines necessàries per tal d’explorar la possibilitat de crear una empresa derivada de la recerca. 

El programa va comptar amb un total de 116 inscrits, dels quals 30 van ser seleccionats com a participants. Aquests 30 van rebre 120 hores de formació intensiva i van treballar juntament amb tutors experts i emprenedors d’èxit del sector. També van rebre l’assessorament i el suport de les unitats de transferència de tecnologia de les universitats. 

A l’acte de cloenda es van presentar 20 projectes de diferents àmbits de coneixement, entre aquests dos vinculats a la UPF: Datalog (liderat per Manuel Portela, doctor en Geoinformàtica i adscrit al Web Science and Social Computing Group - WSSC), i Communicatio (liderat per Adrià Gibernau, doctor en Ciències del Llenguatge i adscrit al Grup d'Estudis del Discurs i la Traducció - GEDIT).

Programa Akademia

Programa de formació en innovació impulsat per la Fundación Innovación Bankinter. El seu objectiu és ajudar els estudiants universitaris a assolir habilitats i coneixements transversals que els aportin un valor diferencial a l’hora d’incorporar-se al món professional. 

L’edició del 2022 s’ha desenvolupat 100% en línia, i això ha possibilitat la participació i la connexió d’alumnes de les diverses universitats catalanes. El programa ha constat de vuit sessions monogràfiques, d’una hora de duració, dedicades a temes com la innovació, l’energia, les telecomunicacions, el big data, els algorismes, la intel·ligència artificial i el món quàntic. 

S’hi han presentat 3 candidatures de la UPF; i una, provinent dels estudis en Economia, ha estat seleccionada. 

Espais d’incubació

La UPF disposa dels espais d'incubació UPF Business Shuttle, que tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament de noves empreses de base tecnològica i de component innovador vinculades a la UPF. Estan situats a l'Almogàvers Business Factory (carrer Almogàvers, 165), un equipament impulsat per Barcelona Activa per donar suport a empreses de recent creació. La UPF disposa, a la segona planta d’aquest equipament, de deu despatxos destinats a aquesta finalitat.

Durant el 2022, han estat incubades en aquests espais 6 empreses de base tecnològica o innovadora que han sorgit de la UPF o amb vinculació a aquesta. Una és una spin-off i les altres cinc són start-ups amb activitat en els sectors fin-tec, legal-tec, app mobile i serveis TIC. Entre totes sis han donat feina a un total de 19 treballadors, dels quals 12 són dones. Pel que fa a les dades econòmiques, la facturació global va ascendir a 3.166.000 euros. Cal destacar, també, que durant tot el període, entre les sis empreses van mobilitzar capital per un import global d’1.110.000 euros entre capital públic i privat, provinent d’inversió privada i d’ajuts i instruments financers públics. Les empreses incubades al llarg del 2022 han estat les següents: 

MedBioinformatics
Spin-off de l’IMIM i de la UPF que desenvolupa un software i serveis de consultoria que aporten un valor afegit a la informació de DisGeNET, una plataforma informàtica d’accés obert creada per investigadors de l’IMIM i de la UPF que recull  informació científica molt rellevant sobre les relacions entre gens i malalties, per ajudar les empreses a elaborar nous productes i serveis.

MyRealFood App, S.L
App mòbil que permet conèixer la qualitat nutricional dels aliments, portar un registre i control de l’alimentació per tal d’aconseguir uns objectius de salut, i utilitzar receptes suggerides, gammification i una comunitat per mantenir els usuaris motivats, que poden escanejar el codi de barres del producte o buscar-lo a la base de dades per conèixer la seva qualificació.

Reboot Studio
Start-up dedicada a l’estudi de productes digitals centrats en recerca, estratègia de producte, disseny UX & UI, sistemes de disseny, disseny web & App, prototipat, desenvolupament i llançament. 

Parallel Solutions, S.L
Plataforma de gestió documental per a professionals, dedicada a construir solucions tecnològiques que empoderin els equips legals d'empreses i despatxos d'advocats.

Cognitive Finance, S.L
Empresa Fintech que desenvolupa solucions SaaS per als departaments financers d'empreses d’entre 20 i 100 milions d'euros de facturació anual. Se centra a digitalitzar els processos de planificació financera i pressupostària, integrant totes les fonts d'informació de dades en una plataforma central.

Gusano Films, S.L (Artificio)
Productora creada a Barcelona i a Bogotà, que desenvolupa i produeix pel·lícules de no ficció i explora les possibilitats entre documental i tecnologia, a través de formats digitals, interactius i immersius.