Introducció

El setembre del 2021, el programa UPF Alumni va iniciar una nova etapa, articulada al voltant d’un full de ruta que estableix quatre grans eixos estratègics: la notorietat del programa, la connexió amb els antics estudiants, la vinculació Universitat-alumni i, finalment, la contribució i l'aportació de valor dels alumni cap a la UPF. Aquest retorn dels antics alumnes se situa com a propòsit final de l’estratègia i, per anar avançant cap a aquest objectiu, es considera imprescindible treballar en profunditat la resta d’eixos.

De setembre a desembre del 2021, es va participar en l’equip de resposta ràpida alumni (ERR), que va estar integrat per membres del PAS, del PDI i d'alumni júniors i sèniors. Aquest equip tenia com a objectiu fer un diagnòstic d’oportunitats de millora del programa i elaborar una proposta de possibles accions per desenvolupar. Els resultats han estat un dels elements clau que han actuat com a punt de partida en la construcció del nou full de ruta.

 

Notorietat: posicionament i reputació del programa UPF Alumni

Per assolir el posicionament i la reputació desitjada, cal definir una proposta de valor segmentada i adequada per al públic alumni. Per avançar cap a aquest objectiu, aquest curs s'ha fet un estudi centrat en conèixer en profunditat els que van integrar les primeres promocions de la Universitat (1994-2004), un segment, amb el qual, per motius històrics, la vinculació era gairebé nul·la. La finalitat ha estat esbrinar quins són els seus interessos, motivacions i necessitats en relació a la UPF, amb una doble mirada: què pot fer la UPF per ells i com poden ells contribuir cap a la UPF. Per fer la recerca s’ha optat per utilitzar un enfocament metodològic mixt, combinant tècniques quantitatives i qualitatives. 

Les conclusions de l’estudi permeten afirmar que, donada l’actual etapa personal i professional en la qual es troba el col·lectiu alumni 94-04, en termes generals, aquest segment no es planteja tant què pot fer la Universitat per ells sinó què poden fer ells per la Universitat. A priori, no esperen res de la UPF. La proposta de valor, per tant, ha d’estar basada en la seva capacitat de contribució. 

 

Connexió: identificació, captació i actualització de dades

El total de persones que han fet estudis de grau a la UPF (1994-2021) és de 44.286; d’aquestes, 20.229 (45,7%) estan donades d’alta en el programa.

Taula 7.15.  Nombre de graduats i percentatge d'inscrits a UPF Alumni per àmbit d'estudi (1994-2021).

Durant aquest curs acadèmic, a falta d’incorporar la nova promoció, s’ha arribat a la xifra de 22.503 alumni donats d’alta en el programa, incloent-hi màsters i doctorats. La comunitat alumni s’ha incrementat en un 7,3%, amb un total de 1.534 noves altes entre setembre del 2021 i juny del 2022. 

El 9,4% dels alumni donats d’alta en el programa han cursat més d’un estudi. La configuració de la comunitat alumni segons els estudis és la següent:

Taula 7.16. Percentatge d'alumni donats d'alta per tipologia d'estudi (1994-2021).

Amb l’estratègia alumni es vol aconseguir una major vinculació de les edicions 94-04. Un exemple serien les noves altes dels alumni que han participat a l’estudi 94-04: totes les persones participants en les entrevistes i focus group formen part de la comunitat alumni. Actualment, les dades per promocions són les següents:

Taula 7.17. Nombre i percentatge d'alumni per promocions dels estudis finalitzats.

Durant aquest curs, hem treballat activament en tres grans àmbits per identificar, captar i enriquir les dades dels nostres alumni:
 
 • La identificació d’alumni referents socialment i professionalment (amb capacitat de contribució a la UPF).
 • La captació de noves altes en el programa UPF Alumni
 • L’actualització i l'enriquiment de dades professionals i de contacte. ​

 

Vinculació: generació d'experiències, vincles i comunitat

Aquest curs s'ha treballat en la construcció d’un programa anomenat 4 x 4, que té com a objectiu acompanyar els alumni per esdevenir professionals T-Shaped, és a dir, professionals que combinin el domini en profunditat d’una determinada disciplina (aquella que han estudiat en el seu programa acadèmic), amb una expertesa multidisciplinària en altres àmbits clau per ser rellevants en la societat del segle XXI.

Aquest programa s’articula al voltant de 4 temàtiques estratègiques per a la UPF (Cultura i creativitat, Innovació, ciència i tecnologia, Benestar Planetari i impacte social i Segle XXI - anàlisi de l’actualitat social, política i econòmica), i s’estructura en 4 grans àmbits d’actuacióInspiració i coneixement, Comunitat, Orientació Professional, i Reconeixement i visiblitat.

En el marc d'aquest programa 4x4:

- S'ha iniciat el projecte 2022 amb Ulls UPF, un cicle de webinars amb vocació anual en què aportem la mirada de professorat i alumni al voltant de reptes i tendències del món actual en els 4 eixos temàtics esmentats. 

- S'ha treballat en la construcció de la comunitat UPF en dos grans àmbits: (A) Comunitat internacional: conceptualització i posada en marxa de la comunitat internacional UPF a través dels Chapters del Grup UPF, i constitució dels primers Chapters Pilot en 4 territoris clau: París, Londres, Califòrnia i Xile. (B) Trobades per promocions: s'ha treballat en el disseny d’un model de trobada per celebrar aniversaris destacats d’un determinat estudi i promoció, que permeti el retrobament dels antics estudiants i la recuperació de vincles tant entre ells com entre ells i la UPF. 

- S'ha treballat conjuntament amb el Servei de Carreres Professionals, amb l’objectiu que els antics alumnes es beneficiïn de l’oferta dissenyada al voltant del desenvolupament de la carrera professional. Més de 100 alumni han assistit a alguna de les 42 activitats organitzades. El col·lectiu alumni ha significat el 7% del total d’assistents a les activitats preparades pel Servei de Carreres Professionals. 

-S'ha donat veu i protagonisme als alumni UPF a través del cicle 2022 amb Ulls UPF que ens ha permès donar visibilitat als alumni referents en àmbits temàtics estratègics, la participació dels Alumni a les activitats del Servei de Carreres Professionals, els articles i monogràfics al Blog Alumni, un espai on compartir experiències i coneixements del talent dels alumni de la UPF arreu del món.

- Difusió d’èxits i assoliments dels alumni UPF a través del butlletí setmanal i de les xarxes socials, periòdicament.

Alhora, es continua treballant en l’Early engagement dels estudiants a través de dos moments clau: l'elaboració de les orles de fi de curs i l'Acte Acadèmic de Graduació.

 

Contribució: impuls a l'aportació de valor dels alumni cap a la UPF

El propòsit final de la generació de vinculació és aconseguir que els alumni contribueixin activament a la UPF, aportant el seu coneixement i expertesa, actuant com a ambaixadors, reclutant talent UPF, etc. 

Aquest curs, s'ha aconseguit materialitzar aquesta contribució en els àmbits següents: 

 • 6 alumni han estat ponents al cicle de webinars 2022 amb Ulls UPF. 
 • 10 alumni han estat ponents a les sessions del Servei de Carreres Professionals. 
 • 12 alumni s’han manifestat com a candidats per formar part de les juntes directives dels 4 Chapters Pilot.
 • 14 alumni han escrit articles al blog Alumni.
 • 6 alumni han acceptat pronunciar les lliçons dels actes acadèmics de graduació.
 • 302 alumni han respost l’enquesta de l’estudi 94-04.
 • 234 alumni (77,5% de les persones enquestades) estarien disposades a activar col·laboracions amb la UPF el pròxim any.
 • 58 alumni han participat en l’estudi qualitatiu 94-04.

 

Comunicació: canals propis de difusió dels projectes i activitats

El programa UPF Alumni disposa d’alguns canals de comunicació propis per difondre tant els seus projectes i activitats com tota aquella informació d’interès per a la comunitat alumni.

Butlletí dels alumni de la UPF

Durant el curs 2021-2022, i fins a la data de publicació d’aquesta memòria, s’han enviat 33 butlletins. La newsletter setmanal s’ha consolidat com el principal canal de comunicació amb els alumni. Amb una periodicitat setmanal, s’envia a més de 16.000 subscriptors i té una mitjana d’obertura del 27% (per tant, 1 de cada 4 lectors). 

Xarxes socials d'alumni

Pel que fa a la comunicació del programa UPF Alumni a les xarxes socials (Twitter i Instagram, i en menor mesura Facebook), s’ha donat continuïtat a l’estratègia seguida en anys anteriors, que es caracteritza per fer un seguiment de l’actualitat, i recollir aquelles informacions i fites institucionals més rellevants. 

A juny del 2022, podem observar com continuen creixent el nombre de seguidors respecte al curs anterior:

 • Twitter: actualment, compta amb 3.573 seguidors, una xifra que suposa un increment del 9,4% respecte al 2021.
 • Instagram: actualment, compta amb 1.565 seguidors, un 28,3% més que l’any passat.