Nombre d'alumni per tipologia d'estudi*

% respecte al total de donats d'alta

Grau

20229 (89,9%)

Màster 3787 (16,8%)
Doctorat  613 (2,7%)
Total 19.848

* A 12/06/2022