En línies generals, la UPF ha obtingut uns resultats notables en la captació i l'atracció de fons per a la recerca i la transferència. El 2021 s'ha assolit un finançament global de 36,8 milions d'euros. Aquesta xifra, una mica inferior a la dels darrers anys 2019 i 2020 (42,6 i 43, respectivament), s’explica perquè les primeres convocatòries del nou programa marc europeu, el programa Horizon Europe (2021-2027), es van començar a resoldre a principis del 2022, fet que implica que els ajuts atorgats a la UPF en aquestes convocatòries sumin en el finançament del pròxim any.

El global obtingut augmenta fins als 40,1 milions d'euros si s'inclouen els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM, IRB i ISGlobal).