L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2021-2022, ha rebut 145 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. 

 

Taula 7.20. Convenis