Resultats globals

 • Rànquing Times Higher Education (2022): 1a. universitat espanyola (posició 156 del món i 69 a escala europea)
 • Rànquing d'universitats joves del Times Higher Education (2022): 16a. del món (1a. universitat espanyola i 7a. europea)
 • Rànquing QS (2023): 5a. universitat espanyola (posició 233 del món i 97 a escala europea)
 • Rànquing ARWU de la Universitat de Xangai (2021): en el top 400-500 del món
 • U-Multirank (2022): 1a. universitat espanyola i 4a. europea
 • Rànquing U.S. News & World Report (2022): 3a. universitat espanyola (posició 188 del món i 77 a escala europea)
 • U-Ranquing (Fundació BBVA i Ivie, 2022): 1a. universitat espanyola
 • Rànquing CyD 2021: 4a. universitat espanyola amb major rendiment
 • University Impact Rankings del Times Higher Education (2020): entre les 300 millors del món amb millor impacte en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides

Resultats per àmbits de coneixement

 • Rànquing Times Higher Education (2022):
  • 72a. del món en economia i negocis (1a. espanyola i 24a. d'Europa)
  • Entre les 125 del món en dret (2a. espanyola i 62a. d’Europa)
  • Entre les 150 del món en ciències socials (2a. espanyola)
  • Entre les 175 del món en arts i humanitats (4a. espanyola)
  • Entre les 250 del món en enginyeria i tecnologia (1a. espanyola)
  • Entre les 250 del món en salut clínica i preclínica (5a. espanyola)
 • Rànquing QS (2022), per àmbits de coneixement:
  • 74a. del món en ciències socials i management
  • 186a. del món en arts i humanitats
  • 306a. del món en ciències de la vida i medicina
  • 401a. del món en enginyeria i tecnologia
 • Rànquing QS (2022), per disciplines:
  • 24 del món en economia i econometria (1a. espanyola)
  • Entre les 100 del món en política i estudis internacionals (1a. espanyola) i gestió política i administració (1a. espanyola)
  • Estudis de desenvolupament (1a. espanyola), i en política social i de l’administració (3a. espanyola)
  • Entre les 150 del món en lingüística (2a. espanyola), sociología (2a. espanyola), en comunicació i mitjans (3a. espanyola), en filosofia (3a. espanyola), en comptabilitat i finances i en dret
  • Entre les 200 del món en llengües modernes i ciències biològiques
  • Entre les 250 del món en estudis de direcció i gestió d’empreses
  • Entre les 300 del món en medicina
  • Entre les 350 del món en matemàtiques
  • Entre les 400 del món en enginyeria elèctrica i electrònica
 • Rànquing de la Universitat de Xangai (2022), per disciplines:
  • 25a. del món en salut pública (1a. espanyola)
  • 40a. del món en economia (1a. espanyola)
  • Entre les 75 del món en ciències biològiques i en estadística
  • Entre les 100 del món en biotecnologia 
  • Entre les 150 del món en psicologia i ciències polítiques
  • Entre les 200 del món en comunicació i ciències biològiques humanes 
  • Entre les 300 del món en tecnologia mèdica, farmàcia i ciències farmacèutiques, ciències mediambientals i enginyeria i educació medicina clínica i en educació
  • Entre les 400 del món en ciències de la computació i enginyeria, management i medicina clínica
  • Entre les 500 del món en ecologia