Comunicació

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs. El curs 2021-2022 ha estat marcat per l’esclat de la guerra a Ucraïna i per la progressiva millora de la pandèmia de coronavirus, que ha fet que els campus tornessin a omplir-se i que s’hagi pogut recuperar una certa normalitat. 

De la mateixa manera que el curs passat, s’ha fet una campanya de difusió d’informació dinàmica sobre l’afectació del coronavirus a la UPF destinada a tots els públics de la Universitat. S’ha mantingut actualitzada la web específica sobre el tema, amb informacions pràctiques i de servei per a tots els col·lectius de la comunitat universitària, que s'han anat adaptant en el temps en funció de l’afectació de la pandèmia i les necessitats de la Universitat. En total, la web ha rebut gairebé 29.000 visites (fins al mes de juny), pràcticament una quarta part de les que va rebre el curs passat (98.000), fet que indica la tendència a la normalització.

D’altra banda, i arran del conflicte a Ucraïna, s’ha creat una web específica per aglutinar tota la informació al voltant d’aquest tema. S’ha pres com a model la web del coronavirus, amb algunes variacions. En total, ha rebut prop de 10.000 visites des de la seva posada en marxa, el 2 de març.

A banda de les webs, la informació sobre aquests dos temes també s'ha vehiculat a través dels canals interns i externs habituals:

 • Campus Global
 • Butlletins interns (Breus UPF i FUÀ!)
 • Correu electrònic
 • Canal UPF
 • Cartelleres
 • Xarxes socials

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant el curs són: setena edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School i del Barcelona Program for Interdisciplnary Studies; la cimera del Times Higher Education; l’acte acadèmic de graduació de la promoció 2022 de la UPF; les Jornades de Portes Obertes als campus de la Universitat; el projecte EUTOPIA, o el nou Codi Ètic de la Universitat.

D’altra banda, amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquests tipus d’accions, s'han organitzat formacions adreçades al PAS de la Universitat, per tal de donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació, hi han assistit una seixantena de persones. També s’ha fet una nova edició de la formació específica sobre Mailchimp, el programa d’enviament de correus gràfics i de butlletins electrònics que utilitza la Universitat. Cada vegada hi ha més unitats i serveis que el fan servir; per això, cal harmonitzar l’estil dels diferents productes que surten des de la UPF. 

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

Les dues vies principals de difusió d’informació a través del Campus Global són les notificacions i les notícies.

Entenem per notificacions les alertes i els avisos rellevants relatius a qüestions docents, laborals, organitzatives o de funcionament de la Universitat que, com a estudiant, PAS o PDI de la UPF, poden afectar-los directament.

La gestió de les notificacions és descentralitzada als serveis i les unitats administratives i acadèmiques: hi ha al voltant de 200 persones amb permisos de publicació. Durant aquest curs se n’han publicat al voltant de 500, segmentades per col·lectius.

D’altra banda, són notícies les informacions sobre activitats, accions i esdeveniments de caràcter acadèmic i institucional que es duen a terme a la Universitat o que estan relacionades amb el món universitari en general, i que poden interessar els membres de la comunitat UPF.

La gestió és descentralitzada a les unitats de gestió acadèmica, i centralitzada a l'UCPI per a la resta de serveis i unitats administratives: així, hi ha més de 50 persones amb permisos de publicació. Per col·lectius, i de manera centralitzada, s’han publicat 270 per al PDI, 200 per al PAS i 240 per als estudiants.

Canal UPF (pantalles dels campus)

Aquest curs, el Canal UPF ha recuperat el seu ús habitual degut al retorn de la comunitat als campus. Es tracta d’un canal de comunicació digital però només visible presencialment, quan s’és als edificis de la UPF. 

Fins al mes de juliol, s’hi han publicat 2.769 missatges. D’aquests, 1.776 són actes que han aparegut a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus. Això representa un increment del 151% respecte al curs anterior i implica recuperar valors previs als de la pandèmia del coronavirus.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2022 s’han publicat 43 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes de la UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per al PAS i el PDI. A més, des de l’inici de la pandèmia, s’hi ha afegit una secció fixa per accedir directament a la web UPF sobre el coronavirus. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 750 usuaris (el 20% del total de PAS i PDI).

Enguany, s’ha mantingut el Breus UPF - Especial Recursos Humans, elaborat per l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb l’objectiu de donar pautes i informacions de servei i instrumentals al PAS i al PDI sobre temes de treball a distància. El butlletí especial ha tingut una periodicitat canviant, entre mensual i trimestral. Se n’han editat 4 números i ha tingut una mitjana de 750 obertures (el 20% del total del PAS i PDI).

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles, com el Campus Global, el Canal UPF o les xarxes socials. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs 2021-2022, s’han publicat 21 butlletins i els han obert una mitjana de 7.500 estudiants, xifra que suposa més del 55% dels receptors. Aquestes dades tan altes, ja vistes en cursos anteriors, des de l’inici de la pandèmia, demostren l’eficiència i l’eficàcia del canal, un dels més utilitzats per aquest col·lectiu.

Feed Me Slowly! 

El butlletí Feed Me Slowly! va dirigit als gestors de perfils de la Universitat a les xarxes socials. Té una periodicitat mensual i enguany se n’han publicat 9 números. La comunitat receptora és reduïda, al voltant de 190 persones; però molt fidelitzada als continguts, amb ràtios d’obertura superiors al 70%, dada molt elevada. 

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2021-2022, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de setembre, i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat. 

Com sempre, s’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut més de 180.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i del PDI, també en format digital i editada en tres idiomes: català, castellà i anglès, ha tingut més de 5.000 visites fins al mes de juliol.

 

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2021 a juliol del 2022 s’han publicat 450 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i prop del 40%, a l’anglès. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència, recerca i transferència de coneixement, i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes vinculats als projectes estratègics de la Universitat (EDvolució, transferència de coneixement i internacionalització) i protagonitzats per PDI, estudiants i antics alumnes (alumni).

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe i també s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant-hi galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió. Enguany, de manera especial amb l’esclat de la guerra a Ucraïna. S’ha creat una secció a la web específica sobre el conflicte que ha recollit articles inèdits i articles publicats en mitjans de comunicació d’experts i expertes de la UPF. D’altra banda, s’ha mantingut i potenciat la secció "Calidoscopi" a la home de la Universitat. En total, se n’han recollit més de 110, xifra que supera la del curs anterior. La difusió d'aquests articles s'ha fet a través dels canals externs habituals (xarxes socials, butlletins electrònics...).

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que s’hagin registrat més de 385.000 visites als continguts d’actualitat de la UPF, una xifra molt similar a l’obtinguda el curs anterior, descomptant les visites registrades a la web sobre el coronavirus.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes. Destaca la inauguració de l’INPUT Barcelona 2022, l’EUTOPIA Week Barcelona o la cimera del Times Higher Education, celebrada al campus de la Ciutadella.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2021 i juliol del 2022 la UPF, com a institució, ha generat més de 2.800 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola, un 3,5% menys que l’any anterior. D’altra banda, s’han publicat 792 articles d’opinió de professors de la UPF, igual que en el mateix període de l’any anterior. (Font: Acceso)

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb més de 18.350 impactes o mencions, un 0,8% més que l’any passat. (Font: Acceso)

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència de la Universitat a les diferents plataformes.

Enguany, amb l’objectiu d’acostar-nos als dos públics principals de la Universitat, futurs estudiants i estudiants actuals, s’ha creat el perfil institucional a TikTok, estrenat en el marc del Saló de l’Ensenyament. Es tracta d’un perfil que vol acostar la UPF a les generacions joves d’una manera fresca i divertida, estil predominant a la plataforma.

D’altra banda, s’ha renovat el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials per al període 2022-2023, recollint força actuacions de l’anterior (2019-2021), amb l’objectiu de mantenir la coherència i la consistència del missatge que la Universitat transmet a través dels perfils institucionals. Cal destacar, també, que és un pla dinàmic i que s’adapta a les necessitats concretes de la institució cada vegada que és necessari.

Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Una vintena de persones han participat en aquestes accions, que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social. A més a més, enguany, de nou, aprofitant el concurs #HiloTesis de la Red Divulga de la CRUE, destinat a estudiants de doctorat, s’ha fet una formació específica sobre Twitter per a aquests estudiants. 

També s’ha celebrat la segona jornada interna de xarxes socials, que busca oferir un punt de trobada i debat per a totes les persones que gestionen perfils a les xarxes socials en nom de la Universitat. Va tenir lloc el mes de juliol, amb una quarantena d'assistents, i va comptar amb la participació d’estudiants de la Universitat com a ponents. En aquesta jornada es va celebrar la segona edició dels Premis Hashtag d’Or per tal de posar en valor la gestió creativa a les xarxes socials.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. 

D’altra banda, les xarxes socials també són la porta d’entrada de consultes, suggeriments i queixes i, durant aquest temps, han augmentat considerablement.

Finalment, aquest curs s’ha elaborat la segona memòria de xarxes socials (curs 2020-2021), amb l’objectiu de tenir una fotografia el més acurada possible de la presència de la UPF a les xarxes socials. S’hi han inclòs tant els perfils institucionals com els perfils temàtics. El document permet veure quina és l’evolució de la penetració de la Universitat entre els seus col·lectius de referència i determinar els continguts que han generat més interès i interacció.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 45.500 seguidors a 46.550 (+ 2,3%). Aquest petit increment evidencia la desacceleració constant en el creixement de la plataforma, fet que ve donat perquè les noves generacions ja no la veuen útil i no s’hi registren. Malgrat això, la UPF hi continua sent present i potencia els temes d’actualitat i de la vida universitària. També s’hi han potenciat els elements audiovisuals. D’altra banda, s’aprofita la funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès, per incidir a favor de la internacionalització.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 40.000 seguidors a 42.200 (+ 5,5%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de serveis i agenda d’actes, i s’ha potenciat tot el que fa referència a temes vinculats a projectes estratègics de la Universitat, com la transferència de coneixement i EDvolució. D’altra banda, s’han continuat incrementant les sinergies amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 21.400 seguidors als 25.000 (+ 17%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat, darrere de Linkedin, Facebook i Twitter. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Tiktok

Enguany, la Universitat ha estrenat perfil a Tiktok coincidint amb el Saló de l’Ensenyament, celebrat el mes de març. En total, s’han publicat 16 tiktoks, que s’han visualitzat 72.000 vegades i han obtingut gairebé 2.800 "m’agrada".  

Linkedin

S’ha passat dels 125.000 seguidors als 136.200 (+ 9%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre el programa UPF Alumni, sortides professionals, transferència de coneixement i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment, disposa d'unes 51.000 fotografies, distribuïdes en 419 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més els interessen, s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat més de 700 peces noves i el nombre de visualitzacions durant el període comprès entre setembre del 2021 i juliol del 2022 se situa per sobre de les 323.000 (+ 4% respecte a l'any anterior). En dades absolutes, el canal ha tingut més de 2.900.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 8.850 (+ 24,5%). 

Publicacions institucionals externes

Revista institucional 360upf 

Durant el curs 2021-2022, s’han publicat els números 9 i 10 (octubre del 2021 i maig del 2022) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació permet distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Els temes centrals dels dos números publicats han estat l’aposta de la Universitat per la intel·ligència artificial i l’impuls que el nou equip de direcció ha donat a la transferència de coneixement. La publicació dels dos números ha generat al voltant de 30.000 visites a la revista digital, dades similars a les de cursos anteriors.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 45 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts i expertes de la UPF. De mitjana, l’obren 430 usuaris, un 45% del total de subscriptors.

Butlletí electrònic UPF News and Views

El butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, està destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista; però també s’hi incorpora un element més promocional amb l’objectiu de captar possibles futurs estudiants de postgrau. Se n’han publicat 10 números i de mitjana l’obren 650 usuaris, un 22% del total de subscriptors.

Factsheets de la UPF

La Universitat ha adaptat el contingut i el disseny dels seus materials de comunicació a l’actualització del nou relat institucional. D’aquesta manera, s’ha treballat en una nova presentació institucional de la UPF, traduïda en tres llengües i en un format que en facilita la distribució i la reproducció.

Serveis Lingüístics

A llarg del curs 2021-2022, Serveis Lingüístics ha revisat un gran nombre de documents tant amb relació a la llengua pròpia i oficial, el català, com amb relació al castellà; ha fet traduccions entre ambdues llengües, i ha gestionat la traducció a l’anglès, principalment, de totes aquelles sol·licituds fetes pel personal d’administració i serveis (PAS). Per la seva part, el personal docent i investigador (PDI) també ha utilitzat el servei per adequar lingüísticament les seves publicacions o comunicacions a revistes i a congressos.

Paral·lelament al suport lingüístic que es presta a través del correu electrònic, del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), del telèfon o presencialment –i com a complement–, Serveis Lingüístics ha continuat ampliant, millorant i mantenint actualizades una sèrie d’eines, pàgines web i portals, amb l’objectiu que els membres de la comunitat universitària –però també qualsevol usuari extern que pugui estar-hi interessat– disposin de recursos de referència i informatius que permetin, com a institució, utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són, bàsicament, les següents:

 • Web del Gabinet Lingüístic
 • Web del Voluntariat Lingüístic
 • Portal Les llengües a la UPF
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Documents administratius de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

A més, s'han de destacar les accions següents:

 • Suport, per part del responsable dels Serveis Lingüístics, a la càtedra Pompeu Fabra i a la seva directora, incloent-hi l’organització i el desenvolupament de la Setena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada “Model de llengua, variació, ensenyament i realitat”, que va tenir lloc els dies 4 i 5 de novembre del 2021.
 • Tutorització, seguiment i avaluació, per part del responsable dels Serveis Lingüístics, d’una estudiant del Pràcticum de Traducció i Interpretació, que ha fet la seva estada a Serveis Lingüístics entre octubre del 2021 i juny del 2022.
 • Participació, per part del responsable i de la tècnica dels Serveis Lingüístics, en nom i representació de la Universitat, en les comissions externes de llengua (Generalitat de Catalunya i Xarxa Vives).
 • Impartició per part de la tècnica dels Serveis Lingüístics de dues sessions introductòries al curs de l’Aula Globa La Nova Gramàtica de l’IEC (novembre del 2021 i març del 2022).
 • En l’àmbit cooperatiu interuniversitari, assistència a dues reunions virtuals del Grup per a la Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives per revisar el material del projecte Interlingua “Guia de redacció de plans docents”, i plantejar-hi dubtes i millores (novembre del 2021 i febrer del 2022).
 • Participació de la tècnica de Serveis Lingüístics en la introducció de fitxes –en el programa Wordpress– de la “Guia de redacció de plans docents”, apartat “Lèxic”, per tal de tenir un material disponible per penjar-lo a la web de cada universitat i a la de la Xarxa Vives (maig del 2022).


Voluntariat Lingüístic 

A diferència dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, que es van veure molt afectats per les restriccions causades per la pandèmia de covid, durant el curs 2021-2022 s’han pogut realitzar totes les activitats i visites programades, que en total han estat 38, des del 25 de setembre del 2021 fins a l’11 de juny del 2022.

D’aquestes 38 visites o activitats que s’han ofert als estudiants internacionals per ajudar-los a conèixer i a descobrir tant Barcelona com la resta de Catalunya, 14 s’han ofert en el primer trimestre, 12 en el segon, i 12 en el tercer. D’aquestes, 21 activitats s’han fet en llocs d’interès de Barcelona, i les 17 restants s’han fet en llocs d’interès de la resta de Catalunya, incloent-ne una a Andorra i una altra a la Catalunya Nord. Un total de 27 d’aquestes activitats s’han fet en dissabte, 10 s’han fet en un dia entre setmana, i una va durar tot un cap de setmana. Hi han participat un total d’uns 2.300 estudiants, amb més de 3.900 quilòmetres recorreguts en autocar i més de 16.000 fotografies publicades als nostres perfils a les xarxes socials (Facebook i Instagram). A més, com ja es feia cada any abans de la pandèmia, aquest any hem tornat a filmar i a publicar un vídeo institucional del Voluntariat Lingüístic (en la visita que vam fer al maig a Banyoles, Besalú i Castellfollit de la Roca), i que es pot veure al canal de Youtube del VL.

Com a complement a les visites i activitats presencials que s’han programat durant tot el curs, s’han enviat també un total de 19 missatges amb consells per al cap de setmana, amb una periodicitat quinzenal, per tal que els estudiants poguessin també fer altres activitats pel seu compte que els permetessin completar els seus coneixements sobre Barcelona i Catalunya i gaudir de la seva experiència aquí. La pràctica d’enviar consells per al cap de setmana es va iniciar el curs passat, amb periodicitat setmanal, per suplir les activitats presencials durant els mesos de confinament, però com que va ser una experiència molt positiva i molt ben rebuda pels estudiants aquest curs hem decidit mantenir els consells per al cap de setmana, si bé amb una periodicitat quinzenal.

I, finalment, el programa de Voluntariat Lingüístic ha continuat gestionant el programa de parelles lingüístiques, amb força èxit de participació. Així durant tot el curs s’han format 360 parelles i trios lingüístics: 144 el primer trimestre, 155 el segon i 61 el tercer, a partir de les sol·licituds realitzades per 393 estudiants catalans i 383 estudiants internacionals. Per col·lectius, destaca que hi han participat molts més estudiants de grau (el 75,31%) que no pas estudiants de postgrau (el 16,63%), mentre que el 8,06% restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Per sexes, el 68,52 % de sol·licitants són dones, i el 31,48%, homes. Pel que fa a les franges d’edat, la gran majoria dels participants (el 86,72%) tenien entre 18 i 25 anys, mentre que el 13,28% restant tenia més de 25 anys. Per campus, el de la Ciutadella ha estat el campus de la major part dels participants (el 74,33%) en el programa de parelles lingüístiques, mentre que el 25,10% provenien del campus del Poblenou, i un percentatge molt petit (el 0,57%) eren del campus del Mar, de l’IDEC, de l’ESCI o l’edifici Mercè.

Pel que fa a les llengües, en conjunt s’han demanat o ofert una trentena de llengües, tan diverses com l’anglès o el català, però també el swahili, el polonès, l’hebreu o el finlandès. Pel que fa als estudiants catalans, el 4,37% han ofert només català, el 88,13% han ofert tant català com castellà, i el 7,50% ha ofert només castellà. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada pels estudiants catalans (present en el 69,87 % de les sol·licituds) com la llengua més oferta pels estudiants internacionals (present en el 77,29% de les sol·licituds). A més, altres llengües com el francès, l’italià o el xinès també han tingut una presència notable durant els tres trimestres. Finalment, pel que fa als estudiants internacionals, el 10,28% han demanat únicament català, el 19,98% han demanat tant català com castellà i el 69,74% restant han demanat únicament castellà.

Detallem tot seguit totes les visites i activitats que s’han ofert durant el curs 2021-2022:

Primer trimestre

 • Ruta per la Barcelona romana i medieval + passejada en vaixell de 75 minuts per descobrir Barcelona des del mar (25 de setembre de- 2021)
 • Visita a la Costa Brava centre: l’Escala, ruïnes d’Empúries i vila medieval de Pals (2 d’octubre del 2021)
 •  Visita a la Torre Bellesguard, un dels primers i més desconeguts edificis d’Antoni Gaudí (9 d’octubre del 2021)
 • Visita guiada al Park Güell per conèixer la figura i l’obra d’Antoni Gaudí (16 d’octubre del 2021)
 • Visita a la ciutat i al monestir de Ripoll, “el bressol de Catalunya” + taller de pa amb tomàquet i castanyada + excursió al volcà de Santa Margarida, a la zona volcànica de la Garrotxa (23 d’octubre del 2021)
 • Visita al supercomputador MareNostrum, un dels més potents del món (25 d’octubre del 2021)
 • Visita a la Biblioteca de Catalunya, la biblioteca nacional de Catalunya (4 de novembre del 2021)
 • Visita a l’antic Hospital de Sant Pau, el recinte modernista més gran del món (6 de novembre del 2021)
 • Caminada i esmorzar entre vinyes + visita i degustació de vins en un celler (Can Bas) al Penedès (13 de novembre del 2021)
 • Visita guiada al monestir de Pedralbes i Sarrià (20 de novembre del 2021)
 • Visita guiada a la ciutat de Girona i a les dues catedrals de la ciutat (27 de novembre del 2021)
 •  Visita a l’Observatori Fabra + caminada per la carretera de les Aigües (4 de desembre del 2021)
 • Ruta de les tradicions de Nadal a Catalunya + copa de cava i celebració del Nadal a la Casa dels Entremesos, Barcelona (10 de desembre del 2021)
 • Excursió de Barcelona a Sant Cugat, travessant la serra de Collserola (18 de desembre del 2021)

Segon trimestre

 • Ruta per l’Eixample modernista (15 de gener del 2022)
 • Visita a l’aqüeducte romà de les Ferreres i a la ciutat de Tarragona (22 de gener del 2022)
 • Visita a l’Ateneu Barcelonès (3 de febrer del 2022)
 • Visita a Figueres + fortalesa de Sant Ferran + Museu Dalí (5 de febrer del 2022)
 • Taller teòrico-pràctic per conèixer la sardana, la dansa nacional de Catalunya (10 de febrer del 2022)
 • Visita a la colònia Güell i a la cripta Gaudí (12 de febrer del 2022)
 • Visita a la vila emmurallada de Montblanc i a un celler de vi de la DO Conca de Barberà + taller de pa amb tomàquet, de calçotada i de beure amb porró (19 de febrer del 2022)
 • Ruta per la muntanya de Montjuïc, Barcelona (26 de febrer del 2022)
 • Cap de setmana turístic i d’esquí al Principat d’Andorra (4-6 de març del 2022)
 • Ruta per la Barcelona de Picasso + visita al Museu Picasso (12 de març del 2022)
 • Caminada per descobrir els Tres Turons: el turó de la Rovira (‘els búnquers’), el turó del Carmel i el turó de la Creueta del Coll + brunch internacional de fi de trimestre (19 de març del 2022)
 • Visita a la vila i al castell d’Hostalric + ‘taller de pa amb tomàquet’ + concurs de beure amb porró (2 d’abril del 2022)

Tercer trimestre

 • La “reinvenció” del Barri Gòtic + visita al Palau Requesens (7 d’abril del 2022)
 • Visita a la basílica de Santa Maria del Mar i a les seves panoràmiques terrasses + celebració de Sant Jordi (22 d’abril del 2022)
 • Visita a la muntanya i al monestir de Montserrat + excursió al cim de Sant Jeroni, el punt més alt de la serralada (30 d’abril del 2022)
 • Viatge a la Catalunya Nord, amb visita a la cerveseria Cap d’Ona d’Argelers i a la vila de Cotlliure (7 de maig del 2022)
 • Visita (i excursió en barca) al llac de Banyoles, a la vila medieval de Besalú i a Castellfollit de la Roca, el poble construït sobre un cingle de basalt (14 de maig del 2022)
 • “La Barcelona del 1714”. Visita guiada al Born Centre de Cultura i Memòria per conèixer la Barcelona de començament del segle XVIII (19 de maig del 2022)
 • Descobrir la serra de Collserola: excursió al Tibidabo, al pantà de Vallvidrera i a la Vil·la Joana (21 de maig del 2022)
 • Visita a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona (25 de maig del 2022)
 • Visita a Vall de Núria, als Pirineus (28 de maig del 2022)
 • Visita guiada al barri de Gràcia i al refugi antiaeri de la plaça del Diamant (1 de juny del 2022)
 • Visita a la Costa Brava sud: Tossa de Mar + excursió en barca (4 de juny del 2022)
 • Visita a la Costa Brava nord: Roses + excursió en vaixell a Cadaqués (11 de juny del 2022)

I indiquem tot seguit, finalment, els consells per al cap de setmana que hem compartit amb els estudiants internacionals aquest curs:

Primer trimestre

 • 1-3 d’octubre del 2021: descobriu els museus de Barcelona de franc els primers diumenge de mes; descobriu el barri de Sarrià i les patates braves; recepta de la setmana: pa amb tomàquet
 • 15-17 d’octubre del 2021: visiteu de franc un edifici modernista al passeig de Gràcia; gaudiu de les millors vistes des del campanar de l’església dels Sants Just i Pastor; no us perdeu les exposicions del Palau Robert; aprofiteu l’Open House BCN 48 h
 • 29-31 d’octubre del 2021: descobriu la catedral de Barcelona i la basílica de Santa Maria del Mar; feu una bonica passejada en bicicleta des del Port Vell fins al Parc Fluvial del Besòs o fins a Badalona; feu un cop d’ull a 360upf, la revista institucional de la UPF; recepta de la setmana: castanyes torrades i panellets de pinyons
 • 12-14 de novembre del 2021: descobriu algunes de les botigues més curioses i originals de Barcelona; visiteu El Born Centre de Cultura i Memòria; visiteu el Museu Marès
 • 26-28 de novembre del 2021: descobriu el castell de Torre Baró i la part oriental de la serra de Collserola; visiteu la Casa de l’Ardiaca; passegeu pels jardins de Baluard i passeu pel portal de Santa Madrona, l’única part de la muralla medieval de Barcelona que ha arribat fins als nostres dies
 • 10-12 de desembre del 2021: descobriu algunes de les llibreries més importants de Barcelona; no deixeu de visitar dos dels principals mercats de Barcelona: el mercat de Sant Antoni i el mercat de la Concepció

Segon trimestre

 • 21-23 de gener del 2022: visiteu el parc del Laberint d’Horta; descobriu els jardins del Palau de les Heures
 • 4-6 de febrer del 2022: gaudiu de Llum BCN, el festival de llum de Poblenou; visiteu al MNAC l’exposició sobre Gaudí; gaudiu de les Festes de Santa Eulàlia, la festa major d’hivern de Barcelona
 • 18-20 de febrer del 2022: descobriu el barri de Gràcia i les seves places; visiteu el mercat dominical de segona mà del mercat de Sant Antoni
 • 4-6 de març del 2022: descobriu l’espai natural del tram final del riu Llobregat; visiteu el Palau Güell de franc; sapigueu en quins cinemes podeu veure les pel·lícules en versió original
 • 18-20 de març del 2022: travesseu la serra de Collserola amb el metro i descobriu del bonic espai natural que hi trobareu: el pantà de Vallvidrera i la Casa Museu Jacint Verdaguer; descobriu el Tibidabo, la carretera de les Aigües i el monestir de Pedralbes; recepta de la setmana: bunyols de Quaresma
 • 1-3 d’abril del 2022: visiteu el CaixaForum; descobriu Caldes d’Estrac i visiteu-hi la Fundació Palau; descobriu alguns forns de Barcelona on podeu trobar les millors coques tradicionals

Tercer trimestre

 • Abril del 2022: 12 llocs de Catalunya per visitar durant la Setmana Santa
 • 22-24 d’abril del 2022: celebreu Sant Jordi com cal; balleu i gaudiu en el festival de música Sant Jordi Musical
 • 6-8 de maig del 2022: Barcelona, la millor ciutat del món segons The Telegraph; descobriu el front marítim de Barcelona; gaudiu de l’espectacle d’aigua, música i llum que ofereix la font màgica de Montjuïc
 • 13-15 de maig del 2022: canteu i balleu al Meridiana Rock, el festival de la música en català; descobriu espais sorprenents gràcies al festival d’arquitectura Model; no us perdeu la Nit dels Museus
 • 20-22 de maig del 2022: aprofiteu per entrar al Park Güell de franc amb els carnet de les biblioteques, que això s’acaba; passegeu per la carretera de les Aigües i descobriu el bonic barri de Sarrià; descobriu Sant Cugat, a l’altra banda de la serra de Collserola
 • 3-5 de juny del 2022: descobriu l’impressionant monestir de Pedralbes i el parc de l’Oreneta; no deixeu de tastar l’orxata; aneu a passar el dia a la bonica vila de Sitges
 • 17-19 i 23-26 de de juny del 2022: no us perdeu la tradició de l’ou com balla; gaudiu de les magnífiques vistes que us ofereix la terrassa del Museu d’Història de Catalunya; visiteu a la Casa Seat una petita exposició sobre els trenta anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992; gaudiu de la revetlla de Sant Joan; no deixeu de beure aigua de la font de Canaletes si mai voleu tornar a Barcelona.

 

Promoció d'estudis 

Pla de comunicació dels graus de la UPF 2021-2022

El pla de comunicació dels graus se centra exclusivament en els graus de les facultats de la UPF; n'estan exclosos, per tant, els graus dels centres adscrits. I s’adreça exclusivament als futurs estudiants universitaris nacionals.

L’objectiu general del pla de comunicació dels graus de la UPF és donar a conèixer els trets distintius de la Universitat i les característiques específiques dels seus graus per atraure els millors estudiants, entenent com a tals els estudiants excel·lents i amb talent, independentment de la seva situació econòmica i personal.

La UPF ha de persuadir els millors estudiants que cursar estudis universitaris és la via més directa per aconseguir èxit personal i professional, i que la Universitat Pompeu Fabra és la millor opció per fer-ho possible.

La comunicació ha d’orientar-se a convèncer els futurs estudiants universitaris que escullin la UPF com a part del seu projecte vital, independentment d’allò que vulguin estudiar.

El seu caràcter públic i la política pròpia de beques i ajuts estan orientats a facilitar que els estudiants amb dificultats econòmiques puguin continuar estudiant a la Universitat.

Dades generals 

Els resultats de la campanya són els següents:

Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 24.368 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, Jornades de Portes Obertes dels graus, fires i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un increment del 119,2% respecte a les del curs passat, en què no es van fer activitats presencials (​11.116).

Impacte indirecte: 2.086.966 (2.064.396 visites a la web de graus; 4.128 seguidors de xarxes socials; 8.290 visites al blog Universitari per fi i 10.152 subscriptors del butlletí L’Hora del Pati). Aquest curs, la xifra d’accions d’impacte indirecte ha sofert un decrement d’un 9%, donada la tornada a la presencialitat de la majoria d’accions de promoció dels graus (2.294.713).

Accions i activitats

Xerrades a centres de secundària

El nombre de xerrades a centres de secundària ha estat de 106 (113 el curs 2020-2021) i s'ha informat 5.783 estudiants (6.207 el curs 2020-2021), xifres que signifiquen un decrement del 6,19% i del 5,38%, respectivament. 

Sessions informatives en línia dels graus

S’han fet del 7 al 18 de febrer del 2022. En total, han estat 21 sessions informatives, xifra que comporta un decrement del 61,82% en relació amb el curs passat (55). El nombre d'estudiants que hi han assistit ha estat de 767, xifra que comporta un decrement del 87% en relació amb el curs passat (5.901). Aquest descens tan marcat es produeix perquè, enguany, s’ha tornat a la presencialitat  de les activitats de promoció dels graus.

Les sessions informatives les van fer membres del PDI de cada un dels graus, membres del Servei de Gestió Acadèmica i el coordinador de les PAU de la UPF, juntament amb membres de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Converses en línia de la UPF

Aquest curs s’ha posat en marxa aquesta nova activitat de promoció dels graus. Es tracta de sessions informatives en línia d’una hora de durada, dirigides a futurs universitaris de grau, les seves famílies, professorat de secundària i públic en general, en format de conversa entre dues persones de l’Àmbit de Promoció d’Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, sobre els graus de la UPF i les seves sortides professionals. 

Van tenir lloc el 26 d'octubre, el 16 de novembre (en castellà), el 13 de desembre i el 17 de gener (en castellà), a les 18.00 hores.

Hi van assistir 82 persones.

Jornades de Portes Obertes presencials dels graus

S’han fet 7 Jornades de Portes Obertes (JPO) generals dels graus i 80 sessions informatives. Hi han assistit 3.132 futurs estudiants (exclosos els acompanyants). El curs 2018-2019 (el curs previ a la pandèmia) van assistir-hi 3.398 futurs estudiants. Per tant, l’assistència del curs 2021-2022 ha sofert un decrement del 7,83%.

La coordinació de les JPO ha estat a càrrec de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, en col·laboració amb les facultats i les escoles de la UPF.

Fires educatives 

La UPF ha participat en 19 fires d'ensenyament presencials i 1 en línia (4 fires en línia el curs 2020-2021), fet que representa un augment del 375%, ja que aquest curs s’han reprès les fires presencials. Les fires en què s'ha participat són: FAPEL Palma, Eivissa, Girona, Lleida; Unitour Alacant, Múrcia, Tarragona, Barcelona, Bilbao, Sant Sebastià, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Saragossa, Vitòria, Castelló, València; Espai de l'Estudiant de Valls, i Salón del Estudiante de Pamplona. La fira en línia ha estat la V Fira d'Ensenyaments Superiors de Menorca.

El nombre d'estudiants atesos en aquestes fires ha estat de 2.275 (210 el curs 2020-2021), xifra que comporta un augment del 983%, provocat pel canvi de modalitat: de fires virtuals a fires presencials.

Atenció de candidats per videotrucades

S'han atès 30 estudiants en videotrucades personalitzades. Hi ha hagut un descens del 70%, perquè els futurs estudiants han pogut assistir a les sessions informatives en línia dels graus i a les JPO presencials.

Saló de l'Ensenyament 2022

Aquest curs, la UPF ha tornat al Saló de l'Ensenyament, després de dos anys de no ser-hi a causa de la suspensió per la covid-19. 

El Saló va tenir lloc del 16 al 20 de març del 2022 i s'hi van atendre 12.299 consultes d’estudiants (12.889 el 2018-2019), xifra que representa un 4,58% menys respecte a l'última edició esmentada.

Materials de promoció dels graus

S'han editat el fullet general de graus en català i nou fullets de graus per àmbits, en català. En aquests últims, s'hi agrupen els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (sol en un fullet), medicina i ciències de la salut, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge. S’han fet PDF de tots els fullets i s’han publicat a les webs de cada grau i a la plataforma digital de publicacions issuu.com.

Així mateix, s'han reeditat totes les presentacions en PowerPoint dels graus de la UPF per a les Jornades de Portes Obertes dels graus.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

Durant el primer trimestre, es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Visites a la web de graus

Entre el 27 de maig del 2021 i el 23 de maig del 2022, la web de graus ha tingut  2.064.396 visites (2.280.233 en el mateix període del curs passat), xifra que representa un descens del 9,47%.

Xarxes socials

Durant aquest curs, s’ha continuat fent la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu, de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària.

A Twitter, el compte Jo, la Pompeu té 2.363 seguidors (2.365 el curs passat). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografies, ha passat de 1.727 seguidors a 1.765 (un 2,2% més). El perfil vol donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com la vida universitària i les activitats de promoció dels estudis de la UPF.

D'altra banda, a Facebook s'han fet les campanyes de promoció següents:

 • Premis Talent de l'Escola d'Enginyeria

 • Premis Talent de la Facultat de Traducció i Interpretació

 • Campus Júnior

 • Beques Salari

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn dels graus en Comunicació Audiovisual i en Medicina.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.).

Actualment té 10.152 subscriptors, que representen un descens de l’1% respecte del curs passat (10.254).

Blog A la universitat per fi

Aquest curs, s’ha canviat el nom del blog Universitari per fi, que passa a titular-se A la universitat per fi, per potenciar l’ús del llenguatge inclusiu en els productes de comunicació de la UPF. El blog està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Durant aquest curs, el blog ha rebut 8.290 visites, un 35,4% més que el curs anterior (6.134). S'hi han publicat 18 apunts (dades des de setembre del 2021 fins al 26 de maig del 2022).

 

Taula 7.12. Promoció dels graus, 2021-2022

 

Pla de comunicació dels postgraus

El pla de comunicació dels postgraus se centra exclusivament en els màsters universitaris de la UPF. En queden exclosos, per tant, els màsters universitaris dels centres adscrits, i s'adreça a la captació d'estudiants tant nacionals com internacionals. 

El mercat dels futurs estudiants de màster és ampli i heterogeni. La promoció dels màsters s'adreça, d'una banda, a la captació d'estudiants d'últim curs de grau i a professionals que busquen una actualització dels seus coneixements per al seu exercici professional; i, d'una altra banda, a la captació d'estudiants internacionals dels països estratègics per a la UPF, dels quals prèviament s'ha fet una anàlisi de les seves característiques i dels seus estudiants (interessos, objectius, motivacions, etc.).

El pla de comunicació dels postgraus recull una sèrie d'accions presencials i digitals que es concreten en les següents:

Accions i activitats

Fires educatives

Aquest curs s’ha participat, durant el primer trimestre, en fires virtuals, i a partir del segon trimestre, en fires presencials. En total, 11 fires, que han permès a la UPF ser a 14 països.

L’assistència a fires ha possibilitat atendre 728 persones (678 el curs passat); per tant, un 7,37% més.

Les fires a les quals s’ha assistit són les següents:

 • Mèxic, The Student World, 8-9-2021, en línia

 • Llatinomèrica (Argentina, Xile, Equador, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai, Veneçuela), The Student World, 9-9-2021, en línia

 • Llatinoamèrica (Colòmbia, Perú, Equador, I Feria Virtual Estudiar en España (SEPIE), 29 i 30-9-2021, en línia

 • India, I Feria Virtual Estudiar en España (SEPIE), 14-10-2021, en línia

 • Ciutat de Mèxic, Expo Posgrados, 19 i 20-2-2022, presencial

 • Puebla, Expo Posgrados, 22-2-2022, presencial

 • Bogotà, Expo Posgrados, 26 i 27-2-2022, presencial

 • Medellín, Expo Posgrados, 3-3-2022, presencial

 • Londres, QS World Grad School Tour, 5-3-2022, presencial

 • Frankfurt, QS World Grad School Tour, 15-3-2022, presencial

 • Barcelona, Saló Futura, 18 i 19/2022, presencial

Sessions informatives en línia 

Durant el curs 2021-2022, s’han organitzat 17 sessions informatives de màsters, que han comptat amb 100 assistents (235 inscrits), xifra que representa un 20% menys en relació amb el curs passat.

 • Màster en Recerca Biomèdica, 21 inscrits, 10 assistents

 • Màster en Salut Pública, 36 inscrits, 15 assistents

 • Màster en Investigació en Comunicació, 10 inscrits, 4 assistents

 • Màster en Digital Culture and Emergent Media, 16 inscrits, 10 assistents

 • Màster en Recerca en Sociologia i Demografia, 5 inscrits, 2 assistents

 • Màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat, 5 inscrits, 4 assistents

 • Màster en Estudis Migratoris, 4 inscrits, 2 assistents

 • Màster Avançat en Ciències Jurídiques, 23 inscrits, 7 assistents

 • Màster en European Global Law, 23 inscrits, 8 assistents

 • Màster en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global, 5 inscrits, 3 assistents

 • Màster en Tecnologies del So i de la Música, 16 inscrits, 9 assistents

 • Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius, 6 inscrits, 5 assistents

 • Màster en Enginyeria Biomèdica Computacional, 16 inscrits, 9 assistents

 • Màster en Estudis de Traducció, 11 inscrits, 6 assistents

 • Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, 14 inscrits, 7 assistents

 • Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol, 6 inscrits, 3 assistents

 • Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge, 18 inscrits, 6 assistents

Sessions informatives fora de la UPF

S’han fet les 4 sessions informatives següents, que han tingut un total de 115 assistents:

 • Universitat de Costa Rica

 • IECA Independent Educational Consultants Association

 • SRT Feria Virtual: Estudia en Europa 2022

 • Campus Studies (agència educativa, Israel)

Butlletí UPF News and Views

S’han enviat 8 butlletins a 3.000 usuaris. El percentatge de visites als butlletins ha variat entre el 22 i el 33%.

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats que hi estan relacionades a través dels comptes institucionals, perquè tenen un gran volum de seguidors i en permeten una cobertura àmplia.

Aquest curs, s’ha dissenyat la campanya de pagament a Facebook de les sessions informatives en línia dels màsters.

Webs de màsters i de doctorats

El nombre de sessions a la web de màsters ha estat de 238.581 (setembre del 2021-maig del 2022), xifra que representa un augment del 32,01% respecte del curs passat. S'han visitat un total de 853.610, un 5,84% menys que el curs passat; la durada mitjana de les visites és de 3’58’’, i el 55,6% són nacionals. Les internacionals procedeixen principalment de Perú (3,53%), Xile (3,18%), Colòmbia (2,42%); resta del món: Alemanya, Estats Units, Xina, Mèxic i Equador.

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de sessions ha estat de 3.617.759, un 90% més que el curs passat, amb un total de 4.766.237 pàgines visitades, un 15% menys que el curs passat. El 95,72% de les visites són nacionals.

Formulari de consultes de la web de màsters 

Aquest curs, s’ha implementat l’ús del CRM (Salesforce) per gestionar les consultes dels candidats que han de cursar un màster a la UPF, i s’ha dissenyat un circuit d'atenció de les consultes de dos nivells: equip de primera resposta (UCPI i PIE) i equip de segona resposta (OPD). Els formularis estan publicats en tres idiomes (català, castellà i anglès) i hi ha dos tipus de formularis: un d’informació general i un altre d'específic per programa. 

Fins al 20 de maig, s'han respost un total de 2.500 missatges, 45,6% més que el curs passat (equip de primera resposta).

Materials de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, de màsters i de doctorats, en castellà i en anglès.

També s’han dissenyat bàners per als estands de les fires virtuals en què ha participat la UPF.

Vídeos de màsters

Aquest curs, s'han produït els vídeos següents:

 • Màster en Enginyeria Biomèdica Computacional

 • Màster en Estudis de Traducció

 • Màsters UPF

Agents educatius

Durant aquest curs, s'han mantingut els convenis amb les agències educatives següents:

 • LAE Internacional, Llatinoamèrica

 • Taptico, Llatinoamèrica

 • Academix, Turquia

 • Ñ Consultoria Educativa, Xina

 • Sunwise Group, Xina

Aquestes agències no han aportat estudiants a la UPF durant aquest curs.

Atenció personalitzada de candidats per videotrucada

S’han rebut un total de 43 sol·licituds, un 62,79% menys que el curs passat.

 
 • 29 (des del formulari en castellà de la web) 

 • 3 (des del formulari en català de la web) 

 • 11 (des del formulari en anglès de la web) 

 

Taula 7.13. Promoció dels postgraus, 2021-2022

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juliol i de setembre i s'hi combinen docència amb una part pràctica. 

L’oferta ha estat de 19 cursos, d'un dels quals se n'han ofert dues edicions. Hi havia 450 places i s'hi han inscrit 342 estudiants (415 el curs passat). S’han anul·latcursos. Els cursos s'han fet durant l'última setmana de juny i les dues primeres de juliol. No s’han ofert cursos al setembre perquè el govern de Catalunya ha avançat el calendari escolar al 7 de setembre, per facilitar la conciliació familiar i millorar l’aprenentatge dels alumnes.

Dos cursos de juliol s'han hagut de passar a la modalitat en línia per l'aparició de positius per covid a les classes.

L'oferta final de cursos ha estat la següent: 

 • Biologia Computacional i Bioinformàtica: per una Biologia del Segle XXI, 27 de juny-1 de juliol, 18 inscrits

 • Expressió Oral. Com Transmetre les Teves Idees i Persuadir el Públic, 27 de juny-1 de juliol, 17 inscrits

 • Ciència de les Dades: Python, Biomedicina, Web, Xarxes Socials i Molt Més, 4-8 de juliol, 31 inscrits

 • Dret per Anar Dret, 27 de juny-1 de juliol, 24 inscrits

 • Com Ser Emprenedor: Aprèn a Generar Bones Idees, 27 de juny-1 de juliol, 16 inscrits

 • Dissenya la Teva Carrera, 27 de juny-1 de juliol, 25 inscrits

 • Hackers Matemàtics a la Xarxa, 27 de juny-1 de juliol, 30 inscrits

 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones: Aprende la Ciencia que Está Cambiando el Mundo, 27 de juny-1 de juliol, 24 inscrits

 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones: Aprende la Ciencia que Está Cambiando el Mundo 2a. edició, 4-8 de juliol, 18 inscrits

 • Crim, Càstig i Cinema, 4-8 de juliol, 16 inscrits

 • ​Decideix, Soluciona i Optimitza! Una Introducció a la Intel·ligència Artificial, 4-8 de juliol, 20 inscrits

 • M'Agrada Escriure: Curs d'Escriptura Creativa, 11-15 de juliol, 8 inscrits

 • Parla en Públic i Convenç la teva Audiència, 4-8 de juliol, 12 inscrits

 • Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos, 11-15 de juliol, 24 inscrits

 • Som Periodistes. Immersió Pràctica a la Professió i als Mitjans de Comunicació 4-8 de juliol, 15 inscrits

 • Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques, 11-15 de juliol, 31 inscrits

 • Parla amb les Mans i Escolta amb els Ulls! Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (LSC), 11-15 de juliol, 3 inscrits