Presentació

La UPF va llançar l’any 2018 la iniciativa Benestar Planetari (Planetary Wellbeing), una estratègia institucional a llarg termini impulsada pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i basada en el projecte de Salut Planetària promogut per la Fundació Rockefeller i The Lancet.

La iniciativa, que sorgeix a proposta del rector Jaume Casals, ha estat coordinada per Josep Maria Antó, ISGlobal Senior Research Professor & Professor of Medicine UPF; Josep Lluís Martí, comissionat per al Benestar Planetari, i Lela Mélon, directora executiva del projecte Benestar Planetari. Així mateix, la taskforce del projecte, integrada pels promotors i la resta d’investigadors participants, s’ha encarregat de prendre les decisions estratègiques, dissenyar les accions i els plans pertinents i implementar aquestes accions a la Universitat.

En l’àmbit de la governança, la principal novetat del curs ha estat la constitució del Centre d’Estudis en Benestar Planetari, per acord del Consell de Govern en data 15 de desembre del 2021. Dirigit per Carla Lancelotti, professora ICREA al Departament d’Humanitats, el centre vol ser catalitzador de totes aquelles qüestions relacionades amb el Benestar Planetari dins de la UPF. El centre aspira a crear noves oportunitats (en forma de propostes d’investigació col·laborativa, proves de concepte, creació de xarxes, actuacions artístiques, etc.), a través del diàleg i l’intercanvi continu d’idees.

 

Principals actuacions

En aquest marc i en aquest curs acadèmic, la Universitat ha dut a terme diverses iniciatives, entre les quals destaquen:


Posada en marxa del nou Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024

Amb la voluntat de sistematitzar i d'agrupar totes les accions de la Universitat en matèria de sostenibilitat, el Pla s’articula entorn de deu eixos temàtics, cadascun dels quals inclou una diagnosi i una proposta d’actuació. El Pla es va impulsar a través de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, en el context de la iniciativa Benestar Planetari, i es va completar a partir d’un procés participatiu.


Posada en marxa del primer màster en Salut Planetària del món, impartit conjuntament per la UOC i la UPF

A partir de l’octubre del 2022, aquest màster proporcionarà una formació interdisciplinària i transdisciplinària, a distància, a professionals de diferents àrees de coneixement per capacitar-los per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d’adaptació i mitigació.


Disseny d’un mínor i un MOOC en Benestar Planetari

Durant aquest curs s’ha treballat en la creació d’un mínor en Benestar Planetari i la implementació d’un MOOC sobre la mateixa temàtica, la previsió del llançament dels quals és la tardor del 2022.


Publicació dels resultats de la tercera edició dels premis al millor TFG i TFM en Benestar Planetari, i del premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ESCI-UPF al millor treball de fi de grau sobre temes d'RSC

Aquests premis volen reconèixer els treballs de grau i de postgrau en estudis sobre Benestar Planetari fets a la UPF. Cofinançats per la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i per la Barcelona School of Management-UPF, l’acte de lliurament va tenir lloc el març del 2022. Els premiats han estat els següents:

 • Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF al Millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre temes de Benestar Planetari
  • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “A Food Loss Solution from a B2B Perspective for the Catalan Market”, elaborat per Laura Maria Carnerero Requena, Sara Joana Carvajal López i Marina Moreno Marín (grau en International Business Economics). El TFG ha estat tutoritzat per les professores Ainhoa Crespán Martínez i Carolina Luis.
  • Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, als treballs “The role of economic growth on environmental impact a study of its causes, consequences, and future action to take by developed countries”, elaborat per Mireia Carrera Vidal (grau en International Business Economics), tutoritzat per les professores Carolina Luis i Lela Mélon, i “Petjada alternativa", fet per Laura Polo Dalfó i Elisenda Rovira Poblet (grau en Periodisme), tutoritzat per la professora Mònica Terribas Sala.
    
 • Premi Càtedra UNESCO ESCI-UPF i UPF-BSM als millors treballs de fi de màster (TFM) sobre temes de Benestar Planetari
  • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “Rethinking the European Union legislative discourse on Climate Change. Lessons to be learnt from the Dutch Urgenda Case”, elaborat per Josephine Derks (master in European and Global Law de la UPF). El TFM ha estat tutoritzat per la professora Lela Mélon.
  • Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, als treballs “Effective communication to support attitudinal and associated behavioural change to decrease the transmission of malaria", elaborat per Carla Maria Drury Salgado (BSM-màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental), tutoritzat per la professora Luisa Barbosa Gómez, i “No sé nada de gaviotas. El documental”, fet per Ana Tejedor Ruiz (BSM-màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental), tutoritzat per la professora Laura Carrau Pascual.
    
 • Premi de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ESCI-UPF al millor treball de fi de grau sobre temes de RSC 2020-2021
  • Premi al Millor Treball de Fi de Grau sobre temes de responsabilitat social corporativa, dotat amb 1.000 euros, al treball titulat "Diagnosi de les finances ètiques a Espanya: anàlisi de l’oferta i la demanda”, elaborat per Jan Pol Tarruell Landauro (grau en Economia), tutoritzat pel professor Oriol Amat i Salas.
  • Menció al treball “The controversial side of CRM: Study on the effect of cause-related marketing on consumers’ perception of social causes”, fet per Laura Armayones Carranza, Natalia Martínez Gámez, Elisa Pallaruelo Medina i Olivia Stoicev Stefoglom (graus en Economia i en Administració i Direcció d’Empreses), tutoritzats pel professor Gert Cornellissen.


Projecte Mercat del Peix

Les actuacions urbanístiques del projecte es recullen en l’apartat "Campus" d'aquesta memòria.


Impuls de la Iniciativa pel Benestar Planetari en les xarxes de la Universitat

 • Organització a Barcelona d’una EUTOPIA Week dedicada monogràficament al Benestar Planetari, del 22 al 26 de novembre del 2021. La inauguració es va fer al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, presidida per la consellera Victòria Alsina, la regidora Laia Bonet i el rector Oriol Amat. L'EUTOPIA Week va organitzar desenes de panels i sessions de treball separades, amb la participació de professors, PAS i estudiants de totes les universitats de l’Aliança, amb èxit de participants i amb discussions de molt valor afegit: https://www.upf.edu/web/eutopia-week.
 • Constitució d’un grup de treball específic sobre sostenibilitat i benestar planetari dins de la xarxa The Guild, el mes de maig de 2022, que dissenyarà i desenvoluparà accions conjuntes en l'àmbit europeu en els pròxims anys i que impulsarà el projecte pel benestar planetari dins del grup homònim a EUTOPIA.


Altres activitats de divulgació i disseminació del coneixement

Entre les principals activitats promogudes aquest curs destaquen les següents:

 • Organització de la 2022 Europaeum Winter School on Planetary Wellbeing en el marc de la xarxa d’universitats Europaeum. La trobada va tenir lloc entre el 22 i el 25 de febrer al campus de la Ciutadella i al MACBA, per debatre el paper i l’impacte de les institucions d’educació superior en la transició cap a la sostenibilitat. Va incloure una sessió sobre art i dues ponències obertes de dues eminències de l’àmbit de la sostenibilitat: Will Steffen, professor emèrit de la Universitat Nacional d’Austràlia, del qual va sorgir el concepte dels “límits planetaris”, i John Elkington, fundador de Volans i escriptor, creador del “triple balanç”.
   
 • Participació en el VIII Congrés de Comunicació Social de la Ciència, sota el lema “Comunicació i benestar planetari”, organitzat per l’Associació Espanyola de Comunicació Científica, el Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF i la Fundació "la Caixa".
   
 • Participació en el congrés Understanding Our Climate Emergency Through Art and Aesthetics ('Comprendre la nostra emergència climàtica mitjançant l’art i l’estètica'), organitzat per l’Institut de Cultura (IUC) de la UPF. L’acte va reunir filòsofs i artistes que treballen en l’actual emergència ambiental a través de l’art i l’estètica, per ampliar els horitzons del projecte institucional UPF Planetary Wellbeing.
   
 • Participació en la jornada Salut Planetària: "Nou paradigma que uneix la salut de les persones i del planeta". Promoguda per la UOC, la UPF l’ISGlobal, i que va acostar a les persones interessades aquest nou paradigma per abordar els reptes que comporta la crisi climàtica i ambiental global i el seu impacte en la salut de les persones.
   
 • Participació en la I Trobada Internacional Paco Fernández Buey, centrada en el benestar planetari. L’organització de la trobada, que va ser fruit d’una subvenció obtinguda en el marc de la convocatòria 2021 de projectes de recerca a l’entorn del Benestar Planetari de la UPF, va analitzar el benestar planetari des d’una perspectiva interdisciplinària, especialment des de les humanitats. La jornada va tenir lloc el 2 de juny, al campus de la Ciutadella, i va ser també un homenatge a Francisco Fernández Buey, catedràtic d’Ètica i Filosofia Moral del Departament d’Humanitats de la UPF i precursor de l’ecologisme polític, que va morir aviat farà deu anys.
   
 • Acte de presentació de la Iniciativa pel Benestar Planetari a la BSM. L’acte, que va tenir lloc el 20 de juny, es va adreçar a un públic d’unes 30 persones de la direcció de la BSM, l’ESCI i TecnoCampus, inclosos els directors generals dels tres centres. El primer objectiu de la trobada va ser explicar amb detall en què consistia la Iniciativa pel Benestar Planetari de la UPF, quina motivació hi havia al darrere, com definim el concepte i quines accions s’han engegat i s’estan desplegant. El segon objectiu era crear un espai per explorar noves maneres de col·laboració amb tots tres centres adscrits, partint de les que ja tenim.