Esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible és un dels eixos transversals del Pla Estratègic (2016-2025). Per això, des de l’àrea de Compromís Social es treballa perquè la UPF sigui una universitat d’escala humana sensible al nostre entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món. 

En aquesta línia, s’han ampliat les col·laboracions amb entitats com, per exemple, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Mans Unides, per tal de treballar conjuntament en la defensa dels drets socials i en la lluita contra la pobresa i la reducció de les desigualtats a Catalunya, així com en la sensibilització davant l’existència de la fam i el foment de l’educació per al desenvolupament, respectivament.

 

D’altra banda, com a novetats, s’ha aprovat un nou protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, així com s’ha iniciat l'elaboració del nou Pla de Sostenibilitat Ambiental (2021-2024), a més d’aprovar-se la normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic, aprovada per Consell de Govern el 28 d’abril del 2021.

 

Pel que fa als plans vigents, es continua treballant segons les línies del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 de Catalunya i, atès que el Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) s’acosta a la seva finalització, s’estan recollint els indicadors per poder redactar l’informe de tancament i començar a treballar en la redacció del Tercer Pla.