Introducció

La Universitat ha fet un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus SARS-Cov-2, segons les indicacions de les autoritats sanitàries. Amb l’objectiu de centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de la pandèmia, el febrer del 2020 la UPF va constituir una Comissió de Seguiment que ha treballat activament també durant el present curs acadèmic.

En aquest període, la Comissió ha centrat la seva actuació, d’una banda, en l’avaluació i la previsió dels possibles escenaris de futur, amb l’objectiu d’anticipar-se als esdeveniments; i, de l’altra, a mantenir el contacte constant amb degans  i directors, proporcionant i compartint informació sobre l’evolució i la gestió dels diversos escenaris de la pandèmia a la UPF.

La Universitat ha adoptat diverses mesures, que poden agrupar-se en els blocs que s'expliquen a continuació.

Mesures adoptades a les instal·lacions de la UPF

La Universitat ha reforçat la neteja i la ventilació dels espais. D’una banda, el servei de neteja s’ha ampliat i s'ha reestructurat per fer possible l’increment de les freqüències de neteja i s’ha establert un protocol per a la desinfecció especial d'espais ocupats per persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de covid-19. De l’altra, a banda de seguir les recomanacions de la ventilació natural, s’ha posat especial èmfasi en l’actuació sobre els sistemes de ventilació mecànica (per exemple, modificant la configuració de les instal·lacions de climatització de manera que, en els casos en què sigui possible fer-ho, es renovi tot l’aire al 100%), amb l’objectiu d’assegurar la ventilació automàtica dels espais sense necessitat de ventilació natural.

Mesures adoptades amb relació a la docència

La Universitat ha apostat per l'activitat presencial, seguint les indicacions del PROCICAT. 

Comunicació

En l’àmbit de la comunicació, a l’inici de la pandèmia, es va posar en marxa la web Coronavirus, que durant aquest temps ha recollit tota la informació sobre la gestió de la covid-19 a la UPF.

D’aquesta web, en destaquen la creació d’un apartat de preguntes i respostes breu (FAQs) per resoldre els dubtes més freqüents de la comunitat universitària, així com un repositori amb les principals notícies sobre la gestió de la pandèmia a la UPF amb afectació sobre la vida de la comunitat universitària; i també articles d’opinió de professors i d'investigadors. A més, aquestes informacions s’han difós a través d’altres canals com butlletins institucionals i xarxes socials.