L’àmbit de Compromís Social està alineat amb el projecte estratègic de la Universitat en la incorporació de l'RRI en les activitats de recerca i transferència.

Amb l'objectiu de promoure la realització d’activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF, i relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), es convoquen diferents premis i ajuts relacionats amb la recerca responsable.

 

Premis als millors TFG, TFM i tesis en Benestar Planetari 

El projecte estratègic de Benestar Planetari (BP) representa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de docència, recerca i transferència internacional envers el repte del desenvolupament sostenible.  

La Universitat vol contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, així com a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes.

Per fer-ho, des de fa uns anys es convoquen els premis als millors TFG, TFM i tesis en BP.

Premi al millor TFG en Benestar Planetari 

Aquest premi està convocat conjuntament per la UPF i la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.

A l’edició del 2021, que es va resoldre el mes d’octubre del 2021, la Comissió Avaluadora va atorgar els premis següents:

 • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “A Food Loss Solution from a B2B Perspective for the Catalan Market”, elaborat per Laura Maria Carnerero Requena, Sara Joana Carvajal López i Marina Moreno Marín (grau en International Business Economics). El TFG ha estat tutoritzat per Ainhoa Crespán Martínez i Carolina Luis. 
 • Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, per a: 
  • ​“The role of economic growth on environmental impact a study of its causes, consequences, and future action to take by developed countries", elaborat per Mireia Carrera Vidal (grau en International Business Economics), tutoritzat per Carolina Luis i Lela Mélon.
  • “Petjada alternativa", elaborat per Laura Polo Dalfó i Elisenda Rovira Poblet (grau en Periodisme), tutoritzat per Mònica Terribas Sala.

Premi als millors TFM en Benestar Planetari 

Aquest premi està convocat conjuntament per la UPF,  la UPF-BSM i la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.

A l’edició del 2021, que es va resoldre el mes d’octubre del 2021, la Comissió Avaluadora va atorgar els premis següents:

 • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “Rethinking the European Union legislative discourse on Climate Change. Lessons to be learnt from the Dutch Urgenda Case”, elaborat per Josephine Derks (màster in European and Global Law de la UPF).
 • Dos segons premis, dotats amb 500 euros cadascun, per a: 
  • “Effective communication to support attitudinal and associated behavioural change to decrease the transmission of malaria", elaborat per Carla Maria Drury Salgado (BSM - màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental), tutoritzat per Luisa Barbosa Gómez. 
  • “No sé nada de gaviotas. El documental”, elaborat per Ana Tejedor Ruiz (BSM - màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental), tutoritzat per Laura Carrau Pascual. 

Actualment, estan obertes les convocatòries 2022 per al TFG i el TFM, que es resoldran al primer trimestre del curs vinent.

Premi a la millor tesi en Benestar Planetari 

La convocatòria d’aquest premi, que té caràcter bianual, està oberta per a les tesis presentades els cursos 2020-2021 i 2021-2022. El premi es resoldrà el primer trimestre del curs vinent.


Premis d'ajuts per a accions de recerca en l'àmbit del Benestar Planetari 

L’any 2021, la UPF va convocar la tercera edició dels ajuts per a accions de recerca en l’àmbit del Benestar Planetari, dotada amb 146.000 euros.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a una nova generació d'investigadors i d’acadèmics per promoure i afavorir col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries entre els professors de la UPF i potenciar col·laboracions amb líders i institucions internacionals reconegudes. Per tal d’assolir aquest objectiu, la convocatòria finança tres tipus d’accions diferents corresponents a les tres categories d’ajuts següents:

 • Categoria 1: ajuts per a la formació d’estudiants de doctorat
 • Categoria 2: projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari
 • Categoria 3: organització de tallers, conferències i congressos

Les accions finançades en aquesta convocatòria fan referència de manera directa a aspectes rellevants del Benestar Planetari, amb especial atenció a la dimensió global i a la naturalesa complexa d'aquests, i s'han de desenvolupar en el termini màxim de dos anys des de la concessió.

Dins d’aquesta convocatòria es van atorgar 15 ajuts (dels quals, 7 liderats per dones): 1 de la categoria 1; 9 de la 2, i 5 de la 3.

En aquesta mateixa línia, la UPF convoca des de fa uns anys els premis als millors TFG, TFM i tesis en BP.


Premis als millors TFG en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Amb la voluntat d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària, la UPF i la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF convoquen el premi al millor TFG en RSC. 

A l’edició del 2021, que es va resoldre el mes d’octubre del 2021, la Comissió Avaluadora va atorgar els premis següents:

 • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball titulat "Diagnosi de les finances ètiques a Espanya: anàlisi de l’oferta i la demanda”, elaborat per Jan Pol Tarruell Landauro.
 • Menció al treball “The controversial side of CRM: Study on the effect of cause-related marketing on consumers’ perception of social causes”, elaborat per Laura Armayones Carranza, Natalia Martínez Gámez, Elisa Pallaruelo Medina i Olivia Stoicev Stefoglo.

Actualment, està oberta la convocatòria 2022, que es resoldrà durant el primer trimestre del curs vinent.

 

Ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca

La recerca a la Universitat Pompeu Fabra ja inclou la dimensió social en les diferents fases del procés investigador. Tot i això, sorgeix la conveniència d’aprofundir en activitats d’impacte social a través de la concessió d’aquests ajuts per promoure una major interacció entre la recerca universitària i la societat. 

En aquesta edició s’han atorgat ajuts a dues activitats:

 • “Building bridges for autism: closing the gap between the autism community, society and research”, de Magdalena Matyjek, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Dotat amb 2.200 euros.
 • “Exhibición interactiva 'Proyectando el futuro'”, de Mònica Figueras, del Departament de Comunicació. Dotat amb 3.500 euros.

 

Altres àmbits relacionats amb l'RRI

En relació amb d’altres àmbits relacionats amb l'RRI, la Universitat continua potenciant-los, ja sigui en les sessions informatives en convocatòries competitives, en els cursos organitzats per la Universitat o en d’altres activitats o actuacions.

Alhora, des de l’àmbit del compromís social, es continuen mapejant els projectes, grups de recerca i tesis doctorals relacionats amb l'RRI i amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la col·laboració del Servei de Recerca. Es pot consultar aquesta informació a la web dels ODS (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods). 

En aquesta mateixa línia proactiva i responsable de la Universitat davant les necessitats presents i futures de la societat, es continua treballant en els aspectes i processos de l'RRI següents: ciència i accés obert (vegeu l'apartat de Biblioteca, ètica i recerca), educació científica, participació, anticipació i reflexivitat, capacitat de resposta i adaptació al canvi, obertura i transparència i diversitat i inclusió.

 

Projectes de recerca i activitats relacionades amb l'RRI 

Projectes europeus 

Relacionats amb l'RRI coordinats per la Dra. Gema Revuelta:

 • Inclusive Science and European Democracies (ISEED): l’objectiu d’ISEED és identificar, mitjançant una anàlisi de diversos tipus i experiments en la participació pública, qüestions i activitats relacionades amb la ciència, característiques generalitzables i condicions que promouen la participació ciutadana activa i productiva en la deliberació pública. L’objectiu és construir un nou concepte de ‘participació deliberativa’ dissenyat per millorar tant la qualitat com la legitimitat de la presa de decisions polítiques, centrant-se en la importància de la deliberació basada en el coneixement. ISEED aprofitarà i ampliarà l’experiència existent en el camp de la ciència ciutadana per explorar les condicions en què es poden implementar amb èxit les pràctiques participatives i deliberatives, amb la finalitat de construir formes de governança democràtica basades en el coneixement i complementàries a la representació política a les societats democràtiques. ISEED combina anàlisi teòrica, investigació empírica i experiments a petita escala. Es revalorarà el paper de l’esfera pública per incloure una nova noció de participació deliberativa en una pluralitat de públics i públics contraris. Explorarà empíricament com les pràctiques actuals de participació ciutadana en ciència poden oferir mètodes innovadors per afrontar i superar diversos obstacles actuals a què s’enfronta la participació democràtica i la presa de decisions. Desenvoluparà una nova eina per descriure estils d’argumentació en mitjans tradicionals i digitals i analitzar el paper de l’emoció i la raó en els debats polaritzats sobre qüestions científiques contemporànies. El consorci ISEED, compromès amb la investigació multidisciplinària, té com a objectiu oferir resultats escalables per afavorir processos democràtics deliberatius a Europa i altres societats del coneixement. 
 • Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring System for RRI (SUPER_MoRRI): és la continuació del projecte MoRRI (2014-2018), que va conceptualitzar i implementar el primer sistema de monitoratge d'RRI de tot Europa. El projecte SUPER_MoRRI continua la seva tasca, garantint la continuada recollida de dades i la seva protecció, així com una extensa avaluació i millora dels indicadors de MoRRI. Es vol desenvolupar una millor comprensió científica de les diferents i complexes relacions entre les polítiques i les pràctiques d'RRI, així com de les seves implicacions socials, democràtiques, econòmiques i científiques. Aquests avenços teòrics, juntament amb la recollida de dades, configuren un sistema de monitoratge més madur i amb indicadors robustos, realistes, responsables i fàcils d’implementar.  
 • Reconfiguring Research and Innovation Constellations (RiConfigure): el projecte RiConfigure vol afavorir la diversificació dels grups involucrats en recerca i innovació (R&I) a través de la participació de diversos stakeholders i la disseminació i l'educació entre professionals i legisladors. El projecte desenvoluparà quatre laboratoris socials (Social Labs), centrats en la participació, respectivament, de persones de la investigació, la indústria, el sector públic i la societat civil. El projecte es complementarà amb més de cent casos d'estudi empírics, que serviran al projecte per elaborar un marc conceptual per afavorir noves col·laboracions en R&I. 
 • Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science (GRECO): el projecte GRECO vol posar en pràctica la ciència oberta (Open Science) a través d'un projecte d'investigació en energia fotovoltaica. Amb aproximació basada en la investigació i la innovació responsables (RRI) i la participació ciutadana, GRECO proposa solucions per augmentar la vida útil de la tecnologia, reduir els seus costos amb un major rendiment i aportar innovacions en agricultura i arquitectura.  
  Projecte Europeu en el qual la Dra. Gema Revuelta participa com a representant del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF per pilotar un pla integral de Research Integrity:
 • Standard Operating Procedures for Research Integrity (SOPs4RI): té com a objectiu estimular els processos de transformació entre les organitzacions europees de recerca i les organitzacions de finançament de la recerca (RPO i RFO). SOPs4RI oferirà una "caixa d'eines" en línia, de lliure accés i fàcil d'utilitzar que pot ajudar a cultivar la integritat de la recerca i reduir les pràctiques perjudicials. SOPs4RI establirà un inventari de procediments operatius estàndard (SOP) i directrius rellevants que es podran utilitzar per desenvolupar acords de govern que promoguin cultures sòlides d'integritat en la recerca.

Projectes nacionals 

Relacionats amb l'RRI coordinats per la Dra. Gema Revuelta:

 • "Tercer Sector, investigación, pensamiento crítico y participación ciudadana en ciencia". El CCS-UPF ha treballat en el disseny cocreatiu, impartició i difusió de 4 tallers presencials i 2 guies multimèdia en accés obert. Tots els recursos s’han elaborat mitjançant un procés de cocreació entre el CCS-UPF i representants de 5 OSC amb què es mantenen col·laboracions des del 2017. La creació dels tallers i les guies s'acompanya d'una campanya de comunicació, intensa i estratègica, adreçada al conjunt del Tercer Sector espanyol.
 • "Percepción de las personas jóvenes sobre la COVID19 y su comunicación en España". L’objectiu del projecte és analitzar la percepció de les persones joves sobre la pandèmia de la covid-19 i la seva comunicació. A més d’analitzar la situació actual, el projecte explora les barreres i els al·licients de la comunicació científica sanitària dirigida a aquesta edat. A partir dels resultats, s’han elaborat recomanacions concretes per millorar la comunicació científica i sanitària cap al públic jove. El projecte s’ha dissenyat des del seu inici de manera que estimuli la participació ciutadana en aquest sector de la població en el sistema de ciència i tecnologia.

Activitats formatives en RRI

Activitats en les quals han participat membres del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF: 

 • Cursos de 3-4 hores per a investigadors, alumnes de doctorat o màster impartits pel personal del CCS-UPF a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Vic i a la Universitat Politècnica de Madrid.
 • Coordinació de l’assignatura Recerca Responsable i Comunicació Científica, al màster en Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals del Barcelona Institute of Science and Technology, un màster internacional. Enguany, hi havia representació de set països diferents, on la majoria dels alumnes volen dedicar-se a la recerca.
 • Organització, impartició i elaboració d’un curs intensiu sobre eines d’innovació col·laborativa centrat en el repte de l’alimentació sostenible en el marc del projecte RiConfigure.
 • Organització, impartició i elaboració de quatre cursos per fomentar la participació del Tercer Sector en la recerca, en el marc del projecte “Tercer Sector, investigación, pensamiento crítico y participación ciudadana en ciencia”, finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT).
 • Elaboració i publicació de dues guies multimèdia d’accés obert en el marc del projecte “Tercer Sector, investigación, pensamiento crítico y participación ciudadana en ciencia”, finançat per la la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT).
  • Tercer sector, recerca i participació (https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/3rSector-investigacion-participacion.pdf)
  • Voluntaris contra les noticies falses: (https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Voluntarios-contra-noticias-falsas.pdf)

Activitats relacionades amb la recerca responsable

Activitats en les quals ha participat el PDI de l'UCA de Comunicació

 • Jornada de cloenda del projecte "Representacions del desig femení en el cinema espanyol durant el franquisme: evolució gestual de l'actriu sota la coacció censora".
 • Acord de col·laboració entre el Casal dels Infants del Raval i el projecte de recerca TRANSGANG.
 • Seminari sobre "La representación de la pobreza y la desigualdad en los medios de comunicación de Latinoamérica", en què, entre d’altres, es va plantejar com es representa la cobertura de la pobresa en la recerca acadèmica.
 • Conferència: "Animal Ethics & Entrepreneurship: How academic research and business can fend for animal rights".

Activitats en les quals ha participat el PDI de l'UCA d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) continua actiu en diferents actuacions d'RRI en els àmbits de la ciència oberta, la participació ciutadana i l'educació científica, la promoció de la igualtat de gènere i l'ètica focalitzada amb les dades i la intel·ligència artificial.