En absència d’obres de nova planta, les actuacions en infraestructures s’han centrat en obres de reposició, adaptació i millora (RAM).

Per raons òbvies, una part important de l’activitat de millora s’ha centrat en
l’optimització de les instal·lacions de ventilació mecànica dels espais, per tal d’assolir els nivells requerits per les autoritats sanitàries en la lluita contra la covid. Aquestes millores han requerit un considerable esforç de gestió i control de les instal·lacions i la realització de treball de reforç dels sistemes de renovació de l’aire dels espais.

A banda d’aquest aspecte, s’han executat diferents actuacions, entre les quals podem destacar les següents:

 

Campus de la Ciutadella

–En atenció als requeriments dels estudiants, i d’acord amb els compromisos adquirits al Claustre, continua la instal·lació de preses elèctriques a les aules de teoria. A hores d’ara, la majoria de les aules del campus ja disposen d’aquest servei.

–També s’han iniciat els treballs per reformar el sistema de distribució principal de climatització de l’edifici de Mercè Rodoreda, 24, una obra que en farà possible un rellevant estalvi del consum elèctric.


Projecte del Mercat del Peix

Durant aquest curs s’ha continuat avançat en la concreció i la definició del projecte del Mercat del Peix, una de les actuacions principals de la Ciutadella del Coneixement. Al solar del Mercat del Peix es preveu aixecar un complex de recerca i innovació d’uns 45.000 m2 format per diferents centres, com ara el BIST, l’IBE (CSIC-UPF) i el centre que la UPF vol dedicar a la investigació dins del programa de Benestar Planetari. En aquest nou hub d’investigació científica interdisciplinària, hi treballaran unes 1.200 persones, amb una alta concentració de talent científic, i entrarà en funcionament a finals del 2025.

La Universitat Pompeu Fabra ha resolt, d’acord amb el dictamen del jurat del concurs arquitectònic convocat pel projecte dels edificis de recerca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE), institut mixt del CSIC i la UPF, al Mercat del Peix, la relació d’equips seleccionats per competir, en una segona volta, pel disseny i la direcció d’obres de construcció d’aquests nous edificis. Les candidatures seleccionades són els equips formats per Camps Felip Arquitecturia + Allies & Morrison, Ltd.; Kengo Kuma & Associates + BCQ Arquitectura Barcelona; miba architects + DATAAE; Moneo Brock + BAAS + Casa Solo Arquitectos, i ZGF Architects + MIRAG + Double Twist.

Al concurs, convocat el juny del 2021, havien optat 41 equips de deu països diferents. L’alta concurrència i la qualitat dels equips presentats mostra l’interès que aquest singular projecte ha despertat dins del sector. Aquest concurs també és un exemple de col·laboració entre administracions, pel fet de promoure conjuntament la licitació el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El jurat del concurs arquitectònic dels edificis UPF i IBE, presidit per Jaume Casals, rector de la UPF entre 2013 i 2021, i integrat per dos representants del CSIC, l’arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona, el gerent de l’INCASÒL, dos arquitectes designats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i un enginyer designat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, ha seleccionat, d’acord amb els criteris del concurs, els equips que ha considerat que han presentat una experiència (un projecte anterior de l’arquitecte redactor i director de l’obra i un projecte anterior del tècnic especialista en condicions mediambientals) i el currículum de l’arquitecte director i del tècnic especialista en condicions mediambientals amb major encaix respecte al projecte que s'ha de construir al Mercat del Peix.

En el marc de la col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona per contribuir al desenvolupament social, econòmic i urbà de la ciutat i del país, les dues institucions han signat un protocol per tal de sumar esforços a l’entorn dels projectes del Mercat del Peix, dins de la iniciativa Ciutadella del Coneixement, i de Can Ricart, impulsat per la UB i amb la participació de la UPF.

Els rectors Oriol Amat (UPF) i Joan Guàrdia (UB) han signat un protocol de col·laboració, amb una vigència de quatre anys, que inclou quatre actuacions concretes: la participació en el patronat dels tres centres que acollirà l’edifici del BIST/Medicina de Precisió; el desenvolupament del projecte de Recerca del Zoo; la cooperació entre l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio, UB), i la cooperació en el marc del projecte de recerca i innovació pel Benestar Planetari de la UPF.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació de les parcel·les corresponents del solar del Mercat del Peix, que permetrà l’entrada oficial del CSIC i l’INCASÒL en el projecte del Mercat del Peix.

S’ha arribat a un acord entre el BIST, la UPF, B:SM i l'ATM per compartir les despeses de construcció del pàrquing i dels fonaments dels edificis de recerca del Mercat del Peix. L’acord ha donat peu a la publicació per part de Barcelona Serveis Municipals del projecte de construcció del pàrquing soterrani del Mercat del Peix, amb un pressupost de licitació de 22.231.083,74 euros, sense IVA.


Dipòsit de les Aigües

L’any 2020, en el context dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (fons NextGeneration EU), es van convocar els ajuts per al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP). La Universitat va sol·licitar i ha obtingut una subvenció de 2.200.000 euros, per tal d’instal·lar la climatització i la renovació d’aire del Dipòsit de les Aigües.

Aquesta instal·lació, que serà executada per Infraestructures de la Generalitat, està plantejada per aprofitar l’arribada del sistema de climatització urbana de Districlima.

Actualment, s’està licitant el projecte tècnic de la instal·lació, i el calendari d’execució apunta cap al 2025, data en què es preveu l’arribada de les canalitzacions de Districlima al campus.


Antics habitatges militars del carrer Wellington

Durant aquest curs, han continuat les gestions i les negociacions per tal d’aconseguir la plena disponibilitat de les finques d’aquests solars. Es preveu que aquest any quedin tots els habitatges desocupats.

 

Campus del Poblenou

Durant aquest curs, s’han reactivat els treballs del projecte de transformació de l’àrea Tallers, per tal d’adequar-ne els espais al nou model educatiu que s'ha d'implantar a la Universitat.

Aquesta nova fase del projecte preveu la intervenció als espais de la zona de traducció, i els treballs continuen amb l’objectiu de tenir nous espais habilitats totalment a finals del primer trimestre del curs 2022-2023.

 

Campus del Mar

Aquest curs s'ha caracteritzat per la preparació de les infraestructures necessàries per donar resposta al nou escenari que representa que el grau en Medicina sigui en exclusiva responsabilitat de la UPF. Aquesta circumstància ha obligat a fer un important esforç d’inversió i a una planificació de compra d’equipaments de pràctiques necessaris per al desenvolupament dels estudis.

Cal destacar en aquest àmbit les obres d’adequació i equipament de la futura sala de dissecció de la facultat, que es preveu posar en marxa a finals de l’any 2022.

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Universitat ha continuat ocupant els nous espais i laboratoris de les plantes setena i vuitena, que es van rehabilitar el curs anterior. Aquestes actuacions han consistit a adequar els laboratoris a les necessitats específiques dels nous grups de recerca que s’hi han instal·lat.