Per quart any consecutiu, la Universitat Pompeu Fabra ha obtingut un lloc entre les cent primeres universitats en el Times Higher Education Impact Factor pel que fa a l’ODS5, relatiu a la promoció de la igualtat de gènere. Enguany, s’ha obtingut la posició 91.

El Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) s’acosta a la seva finalització. Per tant, s’estan recollint els indicadors per poder redactar l’informe de tancament i començar a treballar en la redacció del Tercer Pla.

El 27 d’abril del 2022 el Consell de Govern ha aprovat el Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, que incorpora les novetats de la Llei 17/2020, de 22 de desembre, i, entre d’altres canvis, regula el procediment que s'ha de seguir en el cas d'agressions patides durant les estades en pràctiques o en situacions que involucrin membres de la UPF i de centres adscrits. 

El mes de març s’ha fet públic l’informe biennal de seguiment del Protocol, corresponent als anys 2020 i 2021. L’informe aplega les accions de prevenció dutes a terme en aquest període així com el recull de consultes, queixes i denúncies rebudes a la unitat i les accions dutes a terme en relació amb aquestes.

El 22 de març del 2022 s’ha organitzat la Jornada de Treball de les Unitats d’Igualtat de les universitats catalanes sobre l’aplicació efectiva dels protocols contra l’assetjament, amb el suport del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquesta jornada va permetre posar en comú les dificultats que totes les unitats d’igualtat trobem en l’aplicació dels protocols. El recull de necessitats i problemes detectats s’ha lliurat al CIC perquè sigui elevat a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes.

Enguany, s’ha mantingut la campanya de difusió entre els estudiants de primer curs dels tríptics que donen a conèixer l’existència de la Unitat d’Igualtat i del Protocol, i s’ha reforçat aquesta difusió amb la presentació de la Unitat a tots els grups-classe de primer curs dels graus i als estudiants internacionals de BAPIS. S’ha posat èmfasi en l’existència del Protocol i en la importància de reportar qualsevol situació de violència que es detecti. Es manté també la campanya de cartells recordant la necessitat d’actuar davant de qualsevol indici de violència masclista a la Universitat.

Com a resultat de l’informe sobre l’abordatge de les violències sexuals i LGBTIfòbiques en les festes universitàries a la UPF, finançat amb els fons del Pacte d'Estat del 2019, s’ha sistematitzat la presència de punts liles coordinats per la Unitat d'Igualtat. El novembre del 2021 es va dur a terme una formació sobre gestió de punts liles adreçada als membres de les associacions d’estudiants de la UPF, a la qual van assistir 25 persones. A partir de gener, moment en què s’han autoritzat novament les festes universitàries, els punts liles compten amb personal format i estan dotats d’una carpa, material gràfic, espai reservat de seguretat, i reporten qualsevol incident a la Unitat d’Igualtat.

Al llarg del curs s’han executat les accions següents finançades mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere:

  1. Elaboració d’un mapa de competències i resultats d’aprenentatge sobre perspectiva de gènere i violència masclista en els plans d’estudis. Es tradueix i s'assigna la competència transversal en perspectiva de gènere en resultats d’aprenentatge a les diferents assignatures de cada titulació de grau i s’assigna a les assignatures en què sigui pertinent el resultat d’aprenentatge: “Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i d’altres violències de gènere”. Es fa a tots els centres, excepte a Ciències Polítiques i Socials, on el mapa ja existia i ha servit de model per a la resta.
  2. Creació de noves fitxes per ampliar el document “Fitxes docents per treballar l’abordatge de la violència masclista”. Se'n creen 4 de noves: Violència masclista a l'Àsia del Sud (Humanitats), Violència masclista i colonialisme (Humanitats), Violència masclista o LGBTIfòbia aplicada a l’ensenyament de la llengua anglesa i del món anglòfon (Traducció), i LGBTIfòbia al dret de família (Dret).
  3. Formació al PDI: Sensibilització vers la Violència Masclista: Detecció i Actuació, per donar eines per identificar situacions de violència masclista i LGBTIfòbica en l’entorn universitari i mostrar com fer una primera escolta activa i derivació a la Unitat d’Igualtat. Se n’han fet dues edicions, en les quals han participat 26 dones i 22 homes. 
  4. Formació Interseccionalitat: Bases i Eines Pràctiques per a la Seva Aplicació als Projectes i Programes de Gestió Universitària, dirigida a càrrecs i tècnics de la Universitat. La perspectiva interseccional és una proposta que permet abordar d’una manera complexa les desigualtats, tenint en compte que els diferents eixos de desigualtat estan entrecreuats i generen realitats específiques. L’objectiu d'aquesta formació és donar a conèixer les bases de la perspectiva interseccional, així com oferir eines pràctiques per a la seva aplicació al disseny i l'elaboració d’accions i projectes relacionats amb violències masclistes. Hi han participat 18 dones i 1 home.

Pel que fa a la formació contínua del personal, s’ha dut a terme una acció adreçada al PAS: Les Polítiques d'Igualtat de Gènere a les Universitats, que ha comptat amb la participació de 8 dones i 2 homes. S’ha fet també una formació conjunta per al PAS i el PDI: Garantir el Respecte a les Persones Trans i No Binàries i Prevenir la Transfòbia a la Universitat. Del PAS hi han participat 6 dones i 1 home, i del PDI, 12 dones i 8 homes. Així mateix, la Unitat d’Igualtat ha coorganitzat, conjuntament amb el SACU, el curs Autodefensa Feminista, en què han participat 17 dones.

Com cada curs, s’han celebrat les setmanes de la igualtat en les dates al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones; el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i el 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia. S’han dut a terme 24 activitats adreçades a tota la comunitat universitària, en què han participat 395 persones. S’ha retornat al format presencial, tot i que alguna activitat s’ha retransmès també en streaming. En destaquem les següents: la taula rodona "Dones, diversitat i violències. Una mirada interseccional", la presentació de la campanya Equitat Menstrual a la UPF i l’exposició "TRANS·fons: col·lecció trans a la Biblioteca". 

Fora del context de les setmanes d’igualtat, i amb la voluntat de fer accions de sensibilització de manera continuada, s’han organitzat altres activitats, entre les quals destaquen la de l’activista i comunicadora Pamela Palenciano, que va omplir l’auditori del campus de la Ciutadella amb el seu espectacle No solo duelen los golpes

Amb l’objectiu de contribuir a fomentar l’equitat menstrual, al llarg del tercer trimestre del curs s’ha iniciat una prova pilot de subministrament de material menstrual gratuït al campus de la Ciutadella. S’hi han instal·lat dos dispensadors que proveeixen gratuïtament tampons i compreses de material 100% ecològic. La prova pilot es mantindrà fins al mes de juny, en què s’analitzarà el funcionament del servei per decidir si s'estabilitza a tots els campus.

Igualment, s'han editat dues càpsules de vídeo per identificar situacions de sexisme que se solen donar a les aules, tant per part del professorat com per part de l’alumnat. Les càpsules s’han difós a les xarxes socials i a la web de la Unitat d'Igualtat.

Es manté la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de 6 anys. Els ajuts, de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 300 en cas de més d’un infant d’aquesta edat, tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca d’aquest col·lectiu i contribuir a la seva consolidació professional.

En relació amb el foment de la recerca en gènere i diversitat sexual, s’ha fet la 7a. convocatòria del Premi TFG (curs 2020-2021) i la 2a. del Premi TFM i Tesi (cursos 2019-2020 i 2020-2021) a la recerca en gènere. Pel que fa al TFG, s'hi van presentar 52 treballs, dels quals 46 eren de dones i 6, d’homes. Els treballs guanyadors (ex aequo) van ser: “The UN’s Sustainable Development Goal 5 in Indigenous populations of Canada: Missing and Murdered Indigenous Women and Girls in Canada and the history of colonial gendered violence”, de Carlos Maroto Pérez, estudiant del grau en Global Studies, de l’UCA d’Humanitats; i “(Re)thinking masculinity”, de Miquel Pérez Serra, estudiant del grau en Disseny de Producte, d’Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona. També van haver-hi dues mencions. 

Pel que fa als TFM, s'hi van presentar 23 treballs, dels quals 22 eren de dones i 1, d'home. Els treballs guanyadors (ex aequo) van ser: “Gender-based persecution at the International, European and Spanish levels: obstacles and challenges”, de Clarissa Irina Kowalyszyn, estudiant del màster en European and Global Law, de l’UCA de Dret; i “(Un)loveable Monsters: Representations of Bisexual Women as Monstrous in Audiovisual Fiction”, d'Andrea Arévalo Trigo, estudiant del màster en International Studies in Media, Power and Difference, de l’UCA de Comunicació. Les tesis presentades van ser 5, totes de dones. La guanyadora va ser: “Régimen disciplinario y mujeres presas. Un análisis criminológico con perspectiva de género”, d'Ares Batlle Manonelles, estudiant del Departament de Dret. També hi va haver una menció. 

Els premis es van lliurar durant la V Jornada del Centre d’Estudis de Gènere, que va tenir lloc el 27 d’octubre a l’auditori del campus de la Ciutadella, i que va comptar amb la participació de Nadia Ghulam, activista d’origen afganès, que va pronunciar la conferència “Ser refugiada i sobreviure en l’adversitat”.

El mínor en Estudis de Gènere continua la seva consolidació amb noves assignatures i l'augment del nombre d’estudiants que el cursen.

L’activitat Viquidones UPF, que treballa per reduir la bretxa de gènere a la Viquipèdia, s’ha dut a terme presencialment i en línia, durant els 3 trimestres. El 22 d'abril del 2022 aquesta activitat ha obtingut una menció honorífica del Premi Creu Cases de l’Institut d’Estudis Catalans, en la modalitat de grup de treball. Aquesta modalitat premia un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per captar el talent femení en el camp de la tecnologia. 

La presència d’UPF Igualtat a les xarxes continua guanyant seguidors, i durant el curs 2021-2022 ho ha fet amb 127 seguidors a Twitter i 106 seguidors a Instagram.

Com cada any, la Unitat d’Igualtat ha estat present a la trobada del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que va tenir lloc a la Universitat de Girona els dies 2 i 3 de desembre del 2021. També ha estat present a la trobada de la creació de la Red de Universidades por la Diversidad, que es va fer a València els dies 16 i 17 de desembre. Aquesta nova xarxa, d’àmbit estatal, es constitueix per treballar conjuntament un abordatge inclusiu de la diversitat en el sistema universitari. Es manté també la participació en les reunions de la comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya i en les reunions anuals de les unitats d’igualtat de les universitats públiques de l’estat espanyol (RUIGEU); la Unitat és també membre del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Sectorial de Sostenibilitat de la CRUE, així com del Servei d’Atenció Integral (xarxa SAI), de la Direcció General d’Igualtat, i participa regularment en les reunions i les formacions de la xarxa.