Durant el curs 2021-2022 s’ha jubilat el personal docent i investigador següent: Josep Maria Antó Boqué (catedràtic d'universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Miquel Berga Bagué (professor titular d'universitat del Departament d'Humanitats), Jaume Bertranpetit Busquets (catedràtic d'universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Xavier Binefa Valls (professor titular d'universitat del Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació), Maria Aurora Corominas Serra (professora col·laboradora del Departament de Comunicació), José María Delgado Ribas (catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats), José María Fradera Barceló (catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats), Fernando Giráldez Orgaz (catedràtic d'universitat del Departament de Medicina i Ciències de la Vida), Klaus-Jürgen Nagel (professor agregat del Departament de Ciències Polítiques i Socials), Lluís Ferran Requejo Coll (catedràtic d'universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials) i Eva Ventura Colera (professora titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa).

Pel que fa al personal d'administració i serveis, durant el curs 2021-2022 s'han jubilat: Francisco Javier Brunet Sahún (cap d'unitat de la Biblioteca), Constantí Serrano Vilalta (auxiliar de serveis del campus de la Ciutadella), María José Solanas López (administrativa de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals), Rosa Maria Martí Altès (responsable d'administració adscrita a Gerència), Joan Isidre Badell Guijarro (bibliotecari de la Biblioteca), Maria Montserrat Freixes Pla (coordinadora de front office del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària), Núria Pérez Pérez (tècnica superior de comunicació de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals), Núria Ariete Gayete (administrativa de la Biblioteca), Maria Dolors Pellicer Palacín (bibliotecària de la Biblioteca) i Denise Comaposada Solé (administrativa del Servei de Gestió Acadèmica).