(Juliol del 2022)
 

Claustre 

Vocals

Membres nats

Oriol Amat i Salas, Francisco Javier Arregui Moreno, Carme Bach Martorell, Jordi Balló Fantova, Anna Maria Caballé Martorell, Oscar Camara Rey, Josep Maria Castellà Lidon, Oriol Escardíbul Ferrà, Abel Escribà Folch, Anna Espunya Prat, Vladimir Estivill Castro, Alberto Garcia Balaña, Walter Garcia Fontes Badanian, Jordi Garcia Ojalvo, Joaquin Gea Guiral, Carles Pont Sorribes, Angel Rodrigo Hernandez, Daniel Serra de la Figuera, Pere Torra Pla.

 

Professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Berta Alsina Español, Joaquim Albareda Salvadó, Jose Francisco Aramburu Beltran, Javier Astudillo Ruiz, Veronica Benet Martinez, Nuria Boada Centeno, Francesc d’Assís Calafell Majó, Robert Castelo Valdueza, David Comas Martínez, Joan Josep Maria Costa Carreras, Lluís de Yzaguirre Maura, Mònica Figueras Maz, Albert Font Segura, Pedro Juan Freixa Font, José García Montalvo, Maria Luisa Iglesias Vila, Monika Jimenez Morales, Sergi Jordà Puig, Elena Larrauri Pijoan, Guillem Lopez Casanovas, Carmen Lopez Ferrero, Mercè Lorente Casafont, Alfonso Martinez Vicente, Louise Elizabeth McNally Seifert, Pilar Medina Bravo, Oriol Mir Puig Pelat, Josep Joan Moreso Mateos, Pere Notó Brullas, Eulalia Nualart Dexeus, Miquel Oliver Riera, Ester Oliveras Sobrevias, Manuel Palencia-Lefler Ors, Magí Panyella Roses, Enric Peig Olivé, Oliver Perez Latorre, Joan Picó Junoy, Gema Piella Fenoy, Rafael Pous Andrés, Antoni Rubi Puig, Elena Rufat Perello, Josep Sandiumenge Farré, Sergi Torner Castells, Mireia Trenchs Parera, Frederic Udina Abello, Enric Vallduví Botet, Maria Isabel Valverde Zaragoza, Pelegrí Viader Canals, Silvia Morgades Gil.

 

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña, Jésica de Armas Adrián, Vicente Ortún Rubio, Meritxell Ferrer Martin, Attila Tomas Macsotay Bunt, Albert Bel Pereira, Mario Bisiada.

 

Resta de professorat i personal investigador en formació

Diego Agustín Rodríguez Chiaradia, Ona Anglada i Pujol, Gerard Llorens Decesaris, Santiago Frigola Segimon.

 

Estudiants

Miquel Amengual Moreno, Paula González González-Vila, Pau Mateo Serra, Berta Codina Belmar, Francesca Fabregas-Eceiza Araki, Ana Rubió Jiménez, Mateo Cabrero Gimenez, Ferran Gil Molas, Marc Ledesma De Miguel, Judith Lopera González, Dunia Madhoun Maarda, David Paredes i Pelejà, Júlia Raventós i Mateo, Jordi Solsona Sanjuan, Candela Arboix Garcia, Maria Compte Reixach, Mariona Garriga Paraira, Ferran Piqué i Anguera, Eduard Pla Farriol, Mireia Arguijo Badia, Bernat Payà Majó, Maria Puig Montagut, Laisa Bonin Rallo, Marc Martínez Romeu, Marcel Marabelli Puig.

 

Personal d'administració i serveis

Beatriz Abad Escobar, Aitor Santiago Canal Cases, Cristina Capilla Palacios, Lidia Fosalba Lopez, Lydia Garcia Escobosa, Vanessa Jimenez Garcia, Ramón Lopez Iglesias, Ramon Maseda Puga, Olga Monterde Rubiras, Maria Teresa Pagès i Claus, Maria Eulalia Palet Dalmau, Eva Parera Ferrer, Esther Rocabayera Jordan, Pau Solà i Ysuar.

 

Principals acords

Sessió del 26 d’octubre del 2021

Acord del 26 d’octubre del 2021 pel qual el clasutre aprova l’elecció de la Mesa del Claustre.

 

Sessió de l’1 de desembre del 2021

Acord d’1 de desembre del 2021 pel qual el Claustre aprova la Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans de 23 de juny del 2021 en relació amb el procediment sancionador iniciat pel Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol contra nombrosos antics membres del Govern català.

Acord d’1 de desembre del 2021 pel qual el Claustre expressa la seva preocupació per la situació lingüística de la llengua catalana i insta els òrgans competents a comprometre’s per contribuir activament a revertir la situació.

Acord d’1 de desembre del 2021 pel qual el Claustre expressa la seva defensa dels principis rectors i dels fins establerts als Estatuts de la UPF.

Acord d’1 de desembre del 2021 pel qual el Claustre proposa a l’òrgan competent l’aplicació de les mesures oportunes per assegurar el compliment de la Carta de Serveis de Biblioteca i TIC i garantir el dret dels usuaris a trobar un espai amb condicions idònies per al treball intel·lectual amb un horari d'obertura ampli, recuperant els horaris habituals de funcionament fins a la 1.00 h (les 3.00 h en període d’exàmens).

Acord d’1 de desembre del 2021 pel qual el Claustre insta l’òrgan competent a desenvolupar mesures per fer efectiu el dret dels estudiants que ho requereixin  a “rebre una atenció que faciliti compaginar els estudis amb l’activitat laboral”, tal com estableix l’article 84 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i que també recull altra legislació universitària. Les mesures han d’estar enfocades a facilitar el seguiment docent per tal de poder afavorir la conciliació entre l’estudi i la vida laboral.

 

Sessió del 26 de gener del 2022

Acord de 26 de gener del 2022 pel qual el Claustre aprova la Declaració sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF.

 

Sessió del 31 de maig del 2022

Acord de 31 de maig del 2022 pel qual el Claustre aprova un seguit de mesures per tal d’afavorir la normalització del català.

Acord de 31 de maig del 2022 pel qual el Claustre aprova la moció de millora del transport per als estudiants.

Acord de 31 de maig del 2022 pel qual el Claustre aprova la modificació del calendari acadèmic.

Acord de 31 de maig del 2022 pel qual el Claustre aprova la Declaració en defensa de la immersió lingüística.