El curs 2021-2022 ha estat el curs de la recuperació de la mobilitat global, que consolida la tendència al creixement que s’apuntava abans de la pandèmia, alhora que a escala docent emergeixen noves fórmules híbrides i virtuals per explorar i explotar per una internacionalització més inclusiva i sostenible.

La pandèmia i l’exercici de reflexió estratègica, encetat just abans, han conduit a la priorització de l’aprofundiment de relacions amb socis seleccionats i a un seguit d’iniciatives institucionals que donen dimensió global a àmbits fonamentals per al posicionament i la projecció internacional de la UPF.

Prioritats de l'estratègia global, a cavall entre la comissió d'internacionalització i el nou GLOAB

El curs 2021-2022 ha marcat l’inici d’una nova dinàmica de treball de la Comissió d’Internacionalització de la UPF, participada per tots els àmbits de coneixement de la UPF, amb reunions més freqüents i compartició de temes i decisions de rellevància per al desplegament de l’acció internacional de la Universitat. 

Al mateix temps, s’ha constituït el Global Advisory Board (GLOAB), un òrgan consultiu integrat per experts internacionals en l’àmbit de l’educació superior, que té com a objectiu proporcionar assessorar i orientar sobre activitats i iniciatives estratègiques de desenvolupament internacional. El GLOAB compta entre els seus membres amb Raquel Bernal Salazar, rectora de la Universitat de Los Andes (Colòmbia); Hans de Wit, professor emèrit, membre distingit i exdirector del Centre per l’Educació Superior Internacional (CIHE) del Boston College (Estats Units); Funmi Olonisakin, vicepresidenta de Compromís Global del King's College de Londres (Regne Unit); Jan Palmowski, secretari general de The Guild; Francesc Pedró, director de l’Institut Internacional de la UNESCO per l’Educació Superior a Amèrica Llatina i el Carib (UNESCO IESALC); Rocky S. Tuan, president de la Universitat Xinesa de Hong Kong; Leila Triki, degana de l’Escola de Negocis del Mediterrani de Tunísia; Dorcas Muthoni, enginyera i empresària keniana, doctora honoris causa per la UPF, i Randall Martin, director executiu del British Columbia Council for International Education (Canadà).

Postcovid i nous posicionaments

La UPF manté un ampli catàleg de relacions institucionals amb universitats d’arreu del món, com un actiu important que s’ha mantingut viu fins i tot en temps de crisi. La crisi, però, també ha posat de manifest el que ja apuntava el Pla Estratègic respecte a la necessitat de seleccionar socis amb qui desenvolupar projectes de mobilitat i d’internacionalització en sentit ampli, amb vocació de major impacte i valor afegit. Aquesta és la línia seguida amb EUTOPIA, The Guild i una selecció de socis no europeus.

Aquest reposicionament quant a les relacions institucionals s’acompanya d’una aposta determinada en relació als alumni, amb la inauguració dels Chapters internacionals a Londres, París, Califòrnia i Xile, amb l’objectiu de mantenir i potenciar els vincles entre els alumni, que són també un actiu de la UPF a l’exterior.

Mobilitat

Després d’un curs 2020-2021 en què es van fer palesos els efectes de  la covid-19, la mobilitat es recupera al curs 2021-2022 per assolir xifres prepandèmia, apuntant una tendència a l’alça que sembla consolidar-se en el cas dels estudiants, tant sortints com entrants, i en el marc dels diversos programes.

Pel que fa al personal, el curs 2021-2022 ha permès fer efectives la major part de les mobilitat estroncades al curs anterior, amb uns indicadors excepcionals com a conseqüència de la demanda continguda. També s’ha pogut materialitzar la primera edició dels International Staff Training Days, com a espai per a l’acollida i formació de personal d’administració i serveis provinent d’universitats sòcies de la UPF, amb gran èxit de participació tant externa com interna, mobilitzant els actius per afavorir la internacionalització a casa. 

En definitiva, les xifres del curs 2021-2022 mostren que l’interès per les experiències de mobilitat continua més vigent que mai, si bé ara sabem que es pot complementar amb alternatives de col·laboració i intercanvi més inclusives i sostenibles que la UPF no renuncia a explorar i testar.

 

Mobilitat sortint d’estudiants

La mobilitat dels estudiants ha tornat a la normalitat al curs 2021-2022, recuperant les xifres de mobilitat del curs 2018-2019 i resorgint amb força després de la pandèmia, amb una tendència a l’alça de les mobilitats internacionals dels estudiants de la UPF.

En total 1.061 estudiants de grau, màster i doctorat, han pogut gaudir d’una experiència de mobilitat internacional durant el curs 2021-2022. Tot i que el 96% de les mobilitats continuen tenint lloc en el grau, aquest curs cal destacar el creixement de les mobilitats de màster i doctorat, que aporten una nova dimensió qualitativa en termes d’impacte acadèmic i relacional amb les universitats sòcies, alhora que diversifiquen els col·lectius de la mobilitat internacional.

A través dels programes de mobilitat, els 1.061 estudiants de la UPF que han fet una estada a 43 països, segons la distribució següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa) i Suïssa: 720 
 • Erasmus+ pràctiques (Europa): 37 
 • Convenis bilaterals:  260
 • SICUE (Espanya): 21
 • Programes d’estiu: 23

La majoria d’estudiants de la UPF han optat per la mobilitat acadèmica a Europa i per acollir-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques, i també reconeix estades amb component virtual d’acord al model de programa Erasmus 2021-2027, amb mobilitats híbrides i virtuals. 

Els ajuts Erasmus+ han permès que tots els estudiants que han fet una estada a Europa hagin marxat becats a estudiar-hi o fer-hi pràctiques, alguns complementats amb els ajuts Santander Erasmus. 

Respecte als ajuts per a mobilitat fora d'Europa per la via dels convenis bilaterals, el nombre de beneficiaris entre UPF World, Erasmus Internacional i Santander Iberoamèrica ha estat de 162 estudiants. 

Més enllà de la mobilitat de curs acadèmic, també s’han recuperat els programes d’estiu de Global Cities (trimestre d’estiu UPF-UCLA), el MApS (mobilitat en aprenentatge i servei) i la segona edició de l’EURSS (Eutopia Undergraduate Research Summer Scheme), fórmules de mobilitat curta d’alta qualitat i amb beca associada.

Com a resultat, durant el curs 2021-2022, el 90% de la mobilitat ha rebut algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb la beca MOBINT de l’AGAUR, que la gran majoria d’estudiants UPF obtenen. A tots els estudiants se’ls aplica exempció de matrícula a les universitats de destinació, de manera que el compromís amb la mobilitat és doble: com a catàleg d’oportunitats a l’abast i com a política activa d’ajuts.

 

Mobilitat entrant d’estudiants

Les xifres de mobilitat entrant durant el curs 2021-2022 també s’han recuperat i la UPF ha rebut 2.137 estudiants de 52 països, indicador que ja s’atansa al del curs 2018-2019 i on s’afegeixen nous països d’origen que contribueixen a la diversitat de la comunitat internacional al campus. Concretament i desglossat per programa, han fet una estada acadèmica entre nosaltres:

 • Erasmus+ acadèmic Europa (inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 607
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 181
 • SICUE (Espanya): 36 
 • Visitants: 54
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 14 
 • Programes Internacionals (BaPIS, International Business i cursos a mida): 1.078
 • Escola d’Estiu Internacional (BISS): 167 estudiants internacionals

Cal destacar la ràpida recuperació de la mobilitat en el marc dels Programes Internacionals i l’Escola d’Estiu, que fa objecte de secció específica, així com un increment en la mobilitat acadèmica que ens arriba dels socis europeus a través del programa Erasmus. Tradicionalment, hi ha hagut un desequilibri a favor de la UPF en els intercanvis Erasmus, que sembla que es comença a corregir, amb el consegüent increment en l’entrada d’estudiants europeus. 

Per facilitar l’acollida i la instal·lació del col·lectiu internacional, s’ha continuat el treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria. Cal destacar l’obertura del Barcelona Internacional Welcome Desk com a nou servei municipal d'atenció al talent internacional que vol venir a residir a la ciutat o nouvingut. Amb el Barcelona Centre Universitari, es reforça l’aposta per garantir l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional (amb canvi de proveïdor del servei), oferint garanties i recursos als estudiants que vénen a Barcelona. 

Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per als estudiants entrants a fi de facilitar-los la integració a la UPF i a la ciutat i se n’ha fet seguiment des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida. És important destacar i agrair la contribució i la col·laboració estreta amb l’Erasmus Student Network (ESN), que s’ha mantingut com a punt de referència per als estudiants internacionals a la UPF, complementant l’acció institucional amb accions de mentoratge i activitats de trobada i intercanvi.

 

Mobilitat del personal 

Amb la pròrroga i la modulació dels projectes de mobilitat Erasmus, el curs 2021-2022 ha permès el gaudi dels ajuts i beques adjudicats amb anterioritat i la represa de la mobilitat de personal docent i administratiu de la UPF tant a escala europea com global per als pròxims cursos.

Mobilitat europea

 • 18 mobilitats: 15 de PDI i 3 de PAS
 • Països: Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Portugal, Eslovàquia i Regne Unit
 • Departaments UPF més actius: Traducció i Ciències del Llenguatge, Dret i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Mobilitat internacional

 • 33 mobilitats: 12 de sortida i 21 d’entrada
 • Països: Botswana, Filipines, Israel, Indonèsia, Iran, Kenya, Líban, Namíbia, Rússia, Sud-àfrica i Vietnam
 • Departaments UPF més actius: Medicina i Ciències de la Vida, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Humanitats i el Servei de Relacions internacionals com a facilitador de la resta. 

1a. edició dels International Staff Training Days

Sota el lideratge compartit d’Internacional i Comunitat Universitària, i com a derivada i acció clau del pla estratègic d’internacionalització, enguany s’han dut a terme les jornades anomenades International Staff Training Days, del 9 a l’11 de maig, amb l’objectiu d’incrementar la projecció internacional de la Universitat i, alhora, facilitar la “internacionalització a casa”, particularment del PAS.

Efectivament, l’objectiu d’aquestes jornades adreçades al personal de gestió de la UPF i de les universitats sòcies ha estat debatre sobre els àmbits essencials de la internacionalització i la recerca, sobretot pel que fa a l’àmbit d’organització. El disseny de la trobada ha permès compartir experiències i bones pràctiques en el món universitari, fomentant les oportunitats de desenvolupament professional pròpies i dels assistents.

En la mateixa organització i impartició de les jornades s’hi han implicat membres del PAS de diferents serveis, coordinats des del Servei de Relacions Internacionals, resultant en un esforç coral que dóna mostra de la capacitat i compromís amb la internacionalització a la UPF.

Pel que fa a l’assistència, s'ha comptat amb 30 participants internacionals, amb la participació privilegiada d’universitats d’Eutopia, Europaeum i The Guild, per facilitar la interlocució i enfortir els vincles interinstitucionals amb les aliances internacionals de la UPF. La resta han vingut d’Alemanya, França, Indonèsia, Itàlia, Kenya, Namíbia, Polònia, Sud-àfrica, Turquia i Vietnam, com a mosaic de les relacions que s’estan teixint a través de la dimensió internacional Erasmus.

 

Programes internacionals

Amb 1.311 estudiants, els programes internacionals s’han recuperat completament durant aquest curs 2021-2022, i han assolit xifres històriques, superiors als millors anys previs (en el cas dels programes BaPIS i Negocis Internacionals), i equiparables en el BISS i els programes a mida. 

Les perspectives, contrastades amb els socis, fan pensar que es tracta d’una tendència que persistirà, amb  previsions per a la tardor 2022 d’un augment del 98,3% respecte al 2021. Aquestes circumstàncies obliguen a revisar el model actual per a trobar l’equilibri òptim entre quantitat d’estudiants que s’hi acullen i qualitat acadèmica i serveis associats als programes.

Enguany, també s’han reprès els programes a mida, que han acollit uns 200 estudiants. S’han tornat a editar els cursos per a les universitats de Chicago, Texas a Austin, Georgetown, ISCPA Toulouse, ITAM, Northwestern, Texas A&M i s’han encetat dues col·laboracions noves amb Boston College (acollida per ESCI) i amb la Pontificia Católica Universidad de Perú (acollida per la Facultat de Ciències Polítiques i de l’Administració). Segons l'acordat a la Comissió de Programes Internacionals, aquests programes seran gestionats en el futur pels centres a fi d’assegurar-ne les màximes garanties d’integració acadèmica i elements de valor afegit.    

 

Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)

El Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) ha tingut la seva primera edició en condicions de normalitat, plenament presencial. Les incidències causades per casos de covid-19 entre estudiants i professors han estat gestionades amb la hibridització de la docència, amb bons resultats.

Les xifres anteriorment esmentades i les previsions per al pròxim curs confirmen que la reorientació acadèmica dels programes amb l'obertura del BaPIS ha estat un encert no només des del punt de vista d’innovació acadèmica i internacionalització a casa, sinó també pel que fa al públic que poden atraure. Les expectatives més optimistes d’atracció d’estudiants internacionals han estat plenament superades i acompanyades d’excel·lents avaluacions docents i valoracions molt positives dels socis internacionals. Les previsions d’estudiants per al curs 2022-2023 permeten sustentar aquests punts i parlar de la consolidació definitiva del programa BaPIS en només dues edicions com a oferta acadèmica de qualitat i font de generació d’ingressos per a la Universitat.

Per al pròxim curs, 2022-2023, s’ha ampliat la programació ajustant-la a aquestes expectatives, amb 16 assignatures al primer trimestre i 28 assignatures al segon. Aquesta programació és consistent amb la recuperació de la mobilitat global i les estimacions.

Un dels objectius del BaPIS era la diversificació del públic, més enllà del tradicional públic nord-americà que tenia el seu antecessor (el programa d’estudis hispànics i europeus). En aquest sentit, cal destacar que al trimestre de tardor del BaPIS van participar 25 estudiants becats pel programa International Indonesian Student Mobility Awards del govern d’Indonèsia. Aquest és un programa de beques molt competitiu per a facilitar la mobilitat dels millors estudiants d’Indonèsia. El programa BaPIS de la UPF va ser triat com una de les 75 destinacions aprovades a tot el món, i una de les dues úniques a Espanya (juntament a la Universitat de Granada). La qualitat de l’experiència i la valoració feta per part dels estudiants i dels professors del BaPIS ha fet d’aquesta primera col·laboració un èxit i la col·laboració s’ha renovat pel 2022-2023. 

Quant a la dimensió d’internacionalització a casa del BaPIS, 66 estudiants UPF s’hi han matriculat. Convé continuar millorant la comunicació interna per donar a conèixer el BaPIS i incentivant la participació en aquesta oferta, que forma part de la formació transversal de lliure elecció a la UPF.

 

Barcelona International Summer School (BISS)

En la seva cinquena edició, la Barcelona International Summer School es consolida com a programa de referència i oferta d’estiu, amb un catàleg de 24 assignatures i la participació de 233 estudiants de 17 nacionalitats diferents (66 de la UPF i 167 internacionals).

A diferència d’altres edicions, creix la proporció de públic internacional, que representa un 70% dels estudiants. El programa se situa així dins dels objectius de sostenibilitat econòmica i esdevé l’entorn acadèmic i intercultural desitjat per a la internacionalització a casa, a promoure adequadament entre els estudiants UPF.

El BISS d’enguany, a més de presentar una recuperació del nombre d’estudiants i de la presencialitat, continua sent un espai òptim per al llançament i pilotage de noves experiències d’innovació docent. En aquest sentit, s’hi ha desenvolupat una iniciativa conjunta amb el Departament d’Humanitats i el mínor en Humanitats Digitals: un Erasmus Blended Intensive Program (BIP) en Humanitats Digitals que consisteix en un curs híbrid, amb una setmana de classes en línia i una de classes presencials a Barcelona, incorporant la participació d’acadèmics però també d’empreses i institucions del sector. El mòdul és molt transversal i aplicat. Enguany, s’ha gestat el projecte acadèmic i les relacions institucionals per fer-hi partícips socis preferents de la UPF en el marc d’EUTOPIA, de manera que durant la pròxima edició del BISS es pugui posar en marxa com un projecte innovador.

En el marc de les col·laboracions internacionals durant l’estiu, al 2022 s’ha tornat a reeditar el programa Global Cities: Barcelona-Los Angeles, en col·laboració amb l’UCLA. Aquest programa de trimestre d’estiu combinat, amb una cohort mixta UPF (8) i UCLA (7), s’acompanya en el cas de la UPF d’una convocatòria de beques.

 

Cooperació acadèmica internacional

Durant el curs 2021-2022, la UPF ha adquirit una posició de lideratge en relació amb el seu nou posicionament en xarxes i aliances multilaterals. Això s’ha manifestat en l’elecció del rector Oriol Amat com a nou membre del Consell de Direcció a The Guild i en la coordinació per part de la UPF del projecte EUTOPIA More, que suposa la revalidació de l’aliança europea a la qual pertany la UPF i obre un horitzó de 6 anys de treball conjunt, mentre que la professora Isabel Valverde continua com a membre del Comitè Executiu de l’Europaeum. 

Aquest posicionament s’ha acompanyat de la promoció, també en el marc del nou programa Erasmus, de projectes amb una visió de reforçar aquestes aliances i altres relacions amb universitats seleccionades fora d’Europa.

 

Participació en xarxes 

En el posicionament estratègic a Europa, la UPF continua el seu camí com universitat europea amb els socis d’EUTOPIA, ara ampliada amb la incorporació de les universitats Nova de Lisboa, Ca’ Foscari de Venècia, Babes-Bolyai a Romania i la Tecnològica de Dresden, per generar noves oportunitats i aprofundir en col·laboracions en benefici d’estudiants i personal.

En clau de mobilitat, els socis originals d’EUTOPIA han fet eclosionar els intercanvis amb la fita que cada soci enviï i rebi 100 estudiants Erasmus, oportunitat que la UPF ja ha començat a promoure per al curs 2022-2023. D’aquesta manera, es creuen uns fluxos privilegiats entre les universitats i es posa la primera pedra cap a un campus sense fronteres. En el marc del projecte, s’ha continuat amb les iniciatives pilot de diversificació de les oportunitats de mobilitat i internacionalització (EURSS-EUtopia Research Summer Scheme, ICUR-International Conference for Undergraduate Research i EUCI-EUtopia Certificate of Internationalization). 

El primer any de pertinença a The Guild, on la UPF coincideix amb 20 universitats europees de primer nivell en recerca i docència, ha estat un any per explorar els seu potencial en termes d’influència i de col·laboracions, des del punt de vista institucional i acadèmic. 

Així, els diferents representants de la UPF als grups de treball han participat regularment a les reunions de discussió que han donat lloc, entre altres, a posicionaments rellevants respecte la política i agenda d’innovació europea, principis per a la cooperació internacional (amb focus en els reptes globals i l’Àfrica al punt de mira) i referents per a una universitat inclusiva i diversa. A través de The Guild també s’ha respost ràpidament a la crisi d’Ucraïna i s’han canalitzat les primeres reaccions respecte a la implementació dels nous programes europeus Erasmus i Horizon i l’estratègia d’universitats europees. En àmbits més sectorials, es continua treballant en l’espai europeu de dades de salut i la legislació sobre intel·ligència artificial.

Juntament amb un compromís cada vegada més estret amb EUTOPIA i The Guild, la UPF ha continuat la seva acció internacional a través de l’A4U i l’Europaeum. 

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M, amb el suport de l’ICEX, també en l’àmbit internacional, establint noves relacions en països africans i cimentant les relacions iniciades en països emergents. Aquesta cooperació s’ha traduït en diverses línies d’activitat:

 • Realització d’un cicle de quatre debats amb Àfrica sobre aspectes de la seva realitat social, econòmica i cultural, durant la tardor del 2021, a iniciativa de la UPF i amb la coordinació acadèmica del bloc temàtic dedicat a la Cultura i Patrimoni africà, abordant la qüestió complexa i d’actualitat a diversos països europeus sobre la restitució del patrimoni africà.

 • Reunions i sessions amb personal d’universitats sòcies comuns: la Namíbia University of Science and Technology, Binus University-Indonèsia, University of Western Cape i University of the Free State a Sud-àfrica, Wolaita Sodo a Etiòpia, University of Nairobi, Kenyatta University, Botswana International University of Science and Technology. 

 • L’execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia, Iran, Malàisia, Vietnam, Botswana i Namíbia, han reprès l’activitat i s’han pogut dur a terme un total de 105 mobilitats, 26 de les quals a la UPF. 

En el marc de l’Europaeum, aquest curs s’ha tornat a la presencialitat en les activitats habituals (escoles i seminaris temàtics en els àmbits de ciències socials i humanes) i la UPF ha acollit i organitzat amb èxit l’Escola d’hivern sobre Benestar Planetary al febrer del 2022. Enguany, s’ha impulsat una nova edició del programa de formació de joves investigadors, amb participació de 3 estudiants de doctorat (Dret i Ciència Política) de la UPF dins d’aquesta tercera cohort.

 

Participació en projectes europeus i internacionals

Amb la renovació de la carta Erasmus, des del Servei de Relacions Internacionals es referma l’aposta per una mobilitat de qualitat i per promoure de manera proactiva entre tots els departaments la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, aprofitant el potencial de les aliances.

Durant curs 2020-2021 es van presentar 17 propostes en les convocatòries regulars, una mica menys del que és habitual degut al fet que algunes accions no es van convocar o van patir retards. D’aquestes, 8 han rebut finançament, és a dir, el 45% de les presentades. Es tracta de projectes que s’han iniciat durant el curs 2021-2022, amb un total de finançament obtingut de 500.355 euros.

El curs 2021-2022 del programa Erasmus+ s’ha regularitzat el calendari i ha tornat a incloure la convocatòria de fons de la dimensió internacional del programa per a projectes de mobilitat fora d’Europa,. S’han acompanyat fins a 17 propostes i el total de pressupost sol·licitat a final d’aquest curs ha estat el més alt fins ara pel que fa a aquesta àrea d’activitat del Servei: 6.030.145 euros, especialment perquè la UPF es presenta com a universitat coordinadora del projecte de màster Erasmus Mundus en Intel·ligència Artificial, IMAN.

Del total de projectes finançats en la convocatòria 2020-2021, un 38% són coordinats per dones. Pel que fa a la convocatòria 2021-2022, del total de propostes presentades un 47% són liderades per dones.

 

 

Relació de propostes presentades a la convocatòria 2021-2022:

Eramus+ Acció clau 1 - Mobilitat Internacional

Mobilitat:

 • Consorci Campus Iberus per pràctiques a Europa

 • Mobilitat Internacional amb l’A4U a Àfrica subsahariana, Sud-est asiàtic i Orient Mitjà

 • Mobilitat Internacional UPF a Austràlia, Àsia industrialitzada, països del Mediterrani i Amèrica Llatina

Màsters conjunts Erasmus Mundus:

 • 2022 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “IMAN: International Master in Artificial Intelligence”. Coordinador: UPF. Responsable acadèmic: Vicenç Gómez (DTIC). Socis: Universitat Radboud, La Sapienza, Universitat de Ljubljana. Pressupost: 4.288.000 euros

 • 2022 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “REPARA: International Master in Slavery, Forced Migration and Reparative Justice”. Coordinador: Universitat de Glasgow, Regne Unit. Responsable acadèmic UPF: Jorge Luengo (Humanitats)

 • 2022 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “EMLE: European Master in Law and Economics” (Renovació). Coordinador: Universitat de Rotterdam, Holanda. Responsable acadèmic UPF: Carlos Gómez (Dret) 

 • 2022 Erasmus Mundus Joint Master EMJM “MAPP: Erasmus Mundus Master in Public Policy” (Renovació). Coordinador: CEU-Central European University, Àustria. Responsable UPF: IBEI

 • 2022 Erasmus Mundus Design Measures EMDM “Migration, Diversity and Governance (MiDiGo)” Coordinador: Universitat Bahçeşehir, Turquia. Responsable acadèmic UPF: Ricard Zapata

Erasmus+ Acció clau 2 - Cooperació Educativa

Aliances de Cooperació  

 • 2022 “MediaTales. Coordinador: UPF. Responsables acadèmics: Davínia Hernández-Leo i Laia Albó (DTIC), 250.000 euros

 • 2022 “ARGIE: Alternate Reality Games as inclusive practice”. Coordinador: ALLI, Grècia. Responsable acadèmic: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 52.020 euros

 • 2022 “FLED: Learning design for flexible education”. Coordinador: Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable acadèmic: Davínia Hernández-Leo (DTIC), 63.300 euros

 • 2022 “FUTURE PROOF: Future Proof Citizens’ Skills for the World of Work.” Coordinador: Lifelong Learning Institute, Grècia. Responsable acadèmic: Davínia Hernández-Leo  (DTIC), 40.000 euros

 • 2022 “CRITERION: Critical Spanish Language Teacher Education” Coordinador: University of Gottingen, Alemanya. Responsable acadèmic: Encarna Atienza (TRADUCCIÓ), 57.485 euros

Desenvolupament de capacitats

 • 2022 “CAN INNOVATE: Building a Mesoamerican Network for higher education teaching innovation labs” Coordinador: Universidad Veracruzana, Mèxic. Responsable acadèmic: Manel Jiménez (CLIK)

Erasmus+ Acció clau 2 - Esport. Aliances de Cooperació

 • 2022 “BetSI: Improving Education and Policy-Making Processes on Sport Betting Integrity and sport actors’ Gambling Practices” Coordinador: AiCEI, Portugal. Responsable acadèmic: Alberto Carrió (DRET), 42.225 euros

 • 2022 “IntegriBall”:  Coordinador: Foundation for Sport Integrity (CSCF). Responsable acadèmic: José Luis López Triviño (DRET), 26.000 euros

Erasmus+ Accions Jean Monnet - Estudis Europeus

 • 2022 Centres d’Excel·lència “BACES: Barcelona Centre of Excellence in European Studies” Coordinador: UPF. Titular acadèmic: Javier Arregui (DCPIS), 99.000 euros

Com a balanç, cal destacar que en els darrers tres cursos la UPF ha presentat propostes en totes les accions del programa Erasmus+, fet que demostra l’interès i la finestra d’oportunitat que el programa representa per captar recursos alternatius a la recerca i per impulsar projectes d’innovació educativa i col·laboració acadèmica.

 

Activitats

Enguany, la UPF ha estat seu de la cimera Europea del Times Higher Education del 16 al 17 de maig del 2022 sota el títol “Alliances for the future: bridging education across Europe”, i amb el suport de l’aliança EUTOPIA i de la UPF Barcelona School of Management. La cimera va acollir prop de 300 participants i més de 20 ponents destacats del món de l’educació superior, i es va celebrar just abans de la Conferència Mundial d’Educació Superior de la UNESCO a Barcelona, on també hi ha estat present el sistema català i la UPF.

 

Participació en conferències internacionals

Durant el curs 2021-2022 s’ha anat recuperant part de l’activitat congressual, i malgrat algunes cites encara s’hagin mantingut en format virtual, la UPF ha participat i presentat a les trobades de les principals associacions en l’àmbit d’educació internacional: 

 • CICUE (Comissió per la Internacionalització i la Cooperació de les Universitats Espanyoles), reunions de tardor a València i primavera a Granada, amb l’elecció del vicerector de la UPF, el prof. Antoni Luna, com a vocal de l’Executiva d’aquesta sectorial de la CRUE 

 • EAIE (European Association for International Education) Community Exchange, 28 de setembre a 1 d’octubre de 2021 (en línia), sota el paraigua de Study in Catalonia, amb agenda de reunions

 • Conferència anual de CIEE al novembre del 2021 (en línia), amb agenda de reunions)

 • Assemblea d’universitats espanyoles i nord-americanes d’APUNE al febrer del 2022 a Còrdova

 • Conferència anual del Forum on Education Abroad, març 2022 (en línia)  

 • APAIE (Asia-Pacific Association for International Education), març 2022 (en línia), sota el paraigua de Study in Catalonia

 • Conferencia Anual de NAFSA, Juny 2022 a Denver (Colorado, EUA), sota el paraigua de Study in Catalonia, amb agenda de reunions i presentació per part de la directora de Relacions Internacionals, Sara López Selga, a la sessió "Europe's international higher education roadmap: innovative, inclusive, networked"

 

Visites i missions institucionals

La progressiva aixecada de les restriccions de mobilitat ha fet que s’hagin tornat a acollir visites institucionals, sobretot dels Estats Units i Àfrica, tot i que encara s’han mantingut molts contactes de forma virtual amb institucions nord-americanes, asiàtiques i del Mediterrani.

Visites acollides:

Àfrica: Universitat de Wolaita Sodo (Etiòpia), Universitat Kenyatta (Kènia), Institut Catholique de Kabgayi -ICK (Ruanda), Universitat de Western Cape (Sud-àfrica)

Amèrica Llatina: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colòmbia), Universidade Santa Cecília (Brasil)

Estats Units: Universitat de Califòrnia, Universitat d’Illinois, Universitat de Vanderbilt, Universitat de Wisconsin Madison, Universitat de Colorado a Boulder, Universitat de Minnesota, Universitat de Texas a Austin, Hillsdale College, Universitat Elon, Universitat Tulane, Academic Programs International (API)

Delegació d’universitats francòfones: Universitat de Luxemburg, Universitat de Lausana i ARES (Acadèmia de Recerca i Educació Superior a Brussel·les)

A més de les visites, s’han aprofitat particularment els contactes en el marc de les reunions de xarxes i associacions acollides a la UPF i les conferències organitzades a Barcelona, amb particular atenció als socis d’EUTOPIA (Eutopia Week, del 22 al 26 de novembre) i The Guild (visita de la Secretaria General), i als contactes internacionals de l’A4U, així com l’acollida de les mobilitats de personal a través del programa Erasmus.

Mobilitats de personal Erasmus: Botswana University of Science and Technology (Botswana), Hanoi University i Vietnam National University (Vietnam), Namibia University (Namíbia), American University of Beirut (Líban), CEU-Central European University (Àustria), Université de Carthage (Tunísia) 

 

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2021-2022, la UPF ha revisat el seu catàleg de convenis, amb la voluntat de concentrar i aprofundir relacions (EUTOPIA i The Guild a Europa, i selecció de socis estratègics a la resta del món) i només ampliar a noves institucions si constitueixen una millora qualitativa o contribueixen a una diversificació geogràfica de valor afegit.

 • Institute of Archaeology of the Czech Academy of the Sciences, Prague (República Txeca)
 • Universitat dee Colònia (Alemanya)
 • Trinity College Dublin (Irlanda)
 • Universitat de Guam (Estats Units)
 • The Regents of the University of Michigan (Estats Units)
 • Michigan State University (Estats Units)
 • Academia Interamericana de Derechos Humanos (Mèxic)
 • Universitat de Porto (Portugal)
 • Universitat de Picardie Jules Verne (França)
 • Universitat de Vilnius (Lituània)
 • Universitat de Bethlehem (Palestina)
 • Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) per a programa a mida
 • Universitat del Sinaí (Egipte) per al BISS
 • Govern d’Indonèsia (Indonèsia) per al BaPIS

Arran del Brexit, es continua fent un seguiment molt estret per garantir la continuïtat de les col·laboracions amb les universitats britàniques, que constitueixen una de les principals fonts i destinacions de la mobilitat, així com de col·laboracions més estratègiques.