Visualització del contingut web

Servei

Àmbit

Nombre històric de graduats*

Percentatge d'inscripció dels graduats a Alumni UPF*
Economia 14.558 46,2%
Dret 11.496 47,8%
Comunicació 4.4664 51%
Polítiques 3.729 20%
Traducció i Llengües Aplicades 3.499 51,7%

Humanitats

2.824 41%

Enginyeries

2.140

53,1%
Ciències de la Salut i de la Vida 1.377 56,9%
TOTAL 44.286 45,7%

*Dades a 12/06/2022. No inclou màster ni doctorat.

L'àmbit Dret inclou el doble grau en Dret i Economia.