Visualització del contingut web

EUTOPIA és una aliança de 10 universitats europees, emmarcada en un projecte internacional de gran rellevància, que treballa conjuntament per crear una comunitat acadèmica connectada i inclusiva. La iniciativa, finançada per la Comissió Europea, pretén adaptar el model d’educació superior a les necessitats del segle XXI i posar a prova mètodes innovadors de col·laboració per augmentar progressivament la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu acadèmic de l’ensenyament superior.

L’aliança de la qual forma part la Universitat Pompeu Fabra inicialment va ser formada per cinc altres universitats: Universitat Lliure de Brussel·les, Universitat de Göteborg, Universitat CY Cergy París, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Warwick i Universitat de Ljubljani.

D'acord amb la voluntat de la Comissió Europea d’ampliar les aliances de 6 a 9 universitats, prenent com a possibles candidates universitats de totes les regions d'Europa, el setembre del 2021 tres universitats més es van sumar al consorci: Universitat Ca’Foscari de Venècia (Itàlia), Universitat Tècnica de Dresden (Alemanya) i Universitat NOVA de Lisboa (Portugal). Durant l'EUTOPIA Week, organitzada per la UPF el novembre del 2021, es va sumar l’última universitat a l’aliança, la Universitat Babeș-Bolyai (Romania). L'objectiu és que el 10% de les universitats europees participin en aliances, és a dir, 500 universitats (actualment n’hi ha 280). Totes aquestes institucions són altament compromeses, ambicioses i agosaradament transformadores. L'aliança uneix més de 213.000 estudiants i 50.000 membres de personal de 10 països, amb 90.000 alumnes internacionals vinculats a través de les universitats sòcies, i amb centres de recerca en 760 àrees de coneixement diferents.

 

Missió

L’aliança va presentar, el 28 de febrer del 2019 a Brussel·les, la seva candidatura a la convocatòria del programa Erasmus+ ‘Universitats Europees’, amb la finalitat d’impulsar la seva missió de treballar com una xarxa de campus europeus que afronten els reptes mundials, a través de la recerca col·laborativa, una major mobilitat d'estudiants i personal, i amb innovacions compartides que serveixin a un públic més ampli que el de les seves comunitats regionals.

EUTOPIA aspira a crear una comunitat d’aprenentatge comú, una multiversitat amb una forta agenda multilingüe, multicultural, multidisciplinària capaç de provocar impactes a escala planetària i abordar objectius de desenvolupament sostenible, per assegurar un desenvolupament equilibrat en totes les regions de la Unió Europea.

Al centre d’EUTOPIA hi ha una comunitat d'aprenentatge oberta, creada conjuntament amb acadèmics, estudiants i socis no acadèmics. Està previst que amb el temps, l'aliança pugui incloure altres institucions d'educació superior, tant d’Europa com de la resta del món.

 

Organigrama i equip tècnic

EUTOPIA està format per un equip dedicat totalment i exclusivament al projecte, encapçalat pel vicerector d’internacional, i format per una coordinació general i una oficina tècnica. EUTOPIA compta també amb una coordinadora acadèmica i diferents tècnics, a temps parcial, per a la majoria de Work Packages específics.

Per la mateixa naturalesa del projecte, EUTOPIA manté una estreta coordinació amb el Vicerectorat de Docència, amb el Vicerectorat per a la Recerca i el comissionat per a Projectes d’Educació i Comunicació. Destaquen també, per la seva implicació, el Servei de Recerca, el Servei de Gestió Acadèmica, el Servei de Biblioteca i Informàtica, la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, la Fundació UPF, i professorat de diverses disciplines i àmbits acadèmics de la UPF.

Des del primer moment, EUTOPIA també s’ha dotat del suport, l’expertesa i la col·laboració de diversos agents externs: associate partners i stakeholders que s’han compromès en tot moment a abordar qüestions locals i internacionals que van més enllà de les institucions i que afecten la vida de tots els ciutadans europeus, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible i del Benestar Planetari.

 

Comunicació i difusió

Pel que fa a lestratègia comunicativa, les universitats membres de laliança segueixen la línia EUTOPIA, complint amb els paràmetres institucionals europeus. La missió comunicativa dels socis de laliança està centrada en la narrativa de la pròpia universitat. Així doncs, les institucions que formen EUTOPIA es posicionen en l’àmbit de lensenyament superior en relació amb els valors, objectius, disciplines, especialitats, informació i eines dinfluència local, nacional i internacional.

EUTOPIA disposa de diverses plataformes de disseminació per transmetre els seus missatges: la web institucional central EUTOPIA, la web EUTOPIA-UPF i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin i YouTube), tant a escala central, com en cadascuna de les universitats. El setembre del 2021, es va publicar la plataforma virtual conjunta de laliança. Encara sestà treballant per desenvolupar totes les seves funcionalitats, perquè aquesta plataforma esdevingui una veritable eina i punt de trobada, discussió i debat tant destudiants com dels altres membres del projecte.

Cadascuna de les universitats que conformen laliança té organitzacions, institucions i empreses afiliades al projecte. Aquest Pool of Partners simplica, juntament amb tots els membres de laliança, en el desenvolupament de les activitats i accions del projecte. En el cas de la Universitat Pompeu Fabra aquests socis/col·laboradors són: Ajuntament de Barcelona, 22@, Incasòl i Fundació UPF.

En termes de comunicació en l’àmbit intern, tots els membres de laliança comparteixen un espai a la plataforma SharePoint, on es publiquen totes les actualitzacions dels diferents projectes, informes, calendari i resum de reunions, esdeveniments, notícies, etc. Els membres també reben EUTOPIA Updates, un butlletí quinzenal dedicat a informar sobre qualsevol notícia, novetat o canvi relacionat amb el projecte. Periòdicament, es mantenen reunions entre els diferents equips per consensuar les diferents estratègies.

Entre tots els responsables de comunicació de les universitats, sha creat i consensuat una estratègia de comunicació i disseminació comuna. Lobjectiu principal és garantir un flux eficaç de comunicació de totes les activitats dEUTOPIA. Com a tal, aquesta estratègia preveu el mateix fi i objectius del projecte EUTOPIA2050.

 

Work packages

EUTOPIA està constituïda per set Work packages, i com passa habitualment amb aquest tipus de projectes europeus el primer Work package i l’últim fan referència a aspectes transversals relacionats amb la governança, la sostenibilitat i la disseminació del projecte. La resta de mòduls corresponen a àmbits específics i cadascun està liderat i coliderat per una universitat de l’aliança.

WP 1: Governance structures and strategy for managing a European University

WP 2: Common Learning Communities

WP 3: Common Knowledge creation communities across research and innovation

WP 4: Place-making capacity, policy and practice

WP 5: Inclusion and capacity development

WP 6: Grounded and global internationalisation

WP 7: Sustainability and dissemination policy practice

La Universitat Pompeu Fabra lidera el WP4, Place-making capacity, policy and practice, juntament amb el colideratge de la Universitat de Warwick, i en aquest sentit ha dissenyat un procés d’innovació oberta que ha de contribuir a construir un campus universitari global, fomentar dinàmiques d’aprenentatge impulsades pels reptes, i alhora, afavorir la connexió de la universitat amb el seu entorn. Concretament, la iniciativa tracta reptes globals a escala local, com per exemple l’emergència climàtica, l’accés a l’habitatge, l’envelliment i la qualitat de vida, o la reducció de desigualtats.

La Universitat Pompeu Fabra també té un paper destacat en el WP6 - Grounded and global internationalisation - que colidera, juntament amb la Universitat de Warwick. La internacionalització és un pilar fonamental del projecte, sobretot ara que la mobilitat ha estat virtual.

El WP2, Common Learning Communities, liderat per la Universitat Lliure de Brussel·les i coliderat per la Universitat de Göteborg, és també central en el projecte, atès que estableix el model educatiu de l’aliança, un model basat en unitats d'aprenentatge que han d’acabar convertint-se en comunitats d’aprenentatge interconnectades entre si.

Des del WP3, Common Knowledge creation communities across research and innovation, liderat per la Universitat de Göteborgt i coliderat per la Universitat CY Cergy París s’implementen totes les convocatòries i propostes relacionades amb l’àmbit de la recerca i Open Science.

El WP5, Inclusion and capacity development, liderat per la Universitat de Ljubljani i coliderat per la Universitat Lliure de Brussel·les, tracta el tema de la inclusió i la desigualtat i es coordina des d’Eslovènia perquè és la institució més ben situada i posicionada per projectar els progressos i assoliments a la zona dels Balcans.

Finalment, el WP1, liderat per la Universitat de Ljubljani, i el WP7, liderat per la Universitat CY Cergy París, sobre governança i disseminació respectivament, obren i tanquen el projecte.

 

Gestió econòmica i financera

El projecte EUTOPIA és una de les 41 iniciatives escollides a tot Europa en el marc de convocatòria competitiva ‘Iniciatives Universitats Europees’, llançada per la Comissió Europea. La selecció ha tingut dues convocatòries.

La primera, comportava una subvenció de 5 milions d’euros per desenvolupar projectes conjunts, per a cada aliança. El pressupost total del programa consistia en 85 milions d’euros en una convocatòria que va comptar amb la participació de 54 projectes i 114 institucions d’educació superior. D’aquests 60 projectes, van sortir escollides 17 aliances, en total.

La segona convocatòria, va comptar amb la participació de 62 projectes més i 165 institucions d’educació superior, així com un nou finançament: Horizon 2020.

El pressupost total d’aquesta nova convocatòria ascendia a 287 milions d’euros, pel nou total de 41 aliances i 280 institucions que hi estan involucrades.

Cada aliança, doncs, rep 5 milions d’euros d’Erasmus+ Programme i 2 milions d’euros d'Horizon 2020.

Finalment, la UPF disposa de 713.669,24 euros  (570.935,39 euros provinents de la UE i 142.733,85 euros de la mateixa institució).

 

EUTOPIA, horitzó 2050

La crisi sanitària causada per la covid-19 ens insta a replantejar el funcionament de les nostres universitats. Les urgents mesures que s’han hagut d’aplicar arreu del món han resultat en l’ús extensiu d’eines digitals per a l’educació, i EUTOPIA no n’ha quedat al marge. Els membres de l’aliança han treballat de manera eficaç, a distància, mantenint reunions i trobades virtuals que han pogut fer-se més enllà de qualsevol frontera. Aquesta nova situació, amb nous mètodes de treball, ja forma part de la identitat internacional i innovadora d’EUTOPIA.

És evident que les circumstàncies recents han impactat en les activitats acadèmiques i socials inicials d’EUTOPIA. Així i tot, mentre es volen preservar totes les iniciatives i oportunitats del projecte, els presidents, rectors i vicerectors de l’aliança EUTOPIA reafirmen els ideals de lliure circulació per a tots els estudiants i el personal. Així doncs, s’aplicaran mesures col·laboratives dissenyades per promoure els beneficis socials, acadèmica i econòmics de la mobilitat física i digital.

Tot treballant pel benestar i la seguretat de tothom, volem adaptar-nos al que sembla una nova realitat organitzativa i així reinventar les nostres universitats. El gran repte és superar els efectes de les pandèmies sense retallar la xarxa i la mobilitat necessàries per a l’educació i la investigació a les universitats europees del futur. La resposta serà digital i europea. A EUTOPIA estem preparats per afrontar el repte.

Com s'ha esmentat anteriorment, s'ha treballat intensivament en el desenvolupament de l'estratègia més enllà de l'etapa de prova pilot dels projectes 2050 i TRAIN. Aquesta estratègia constitueix la base de la nou bid per la continuació del projecte pilot de la Comissió Europea per a Universitats Europees. El febrer del 2022, es va lliurar la nova bid per obtenir 14,4 milions d'euros per a 4 anys de projecte distribuïts entre les 9 universitats, prenent en compte que la Universitat de Warwick no podrà rebre fons a causa del Brexit. A finals de juliol del 2022, la Comissió Europea informarà quines són les aliances que han estat seleccionades per continuar. En el cas positiu de rebre fons, la UPF liderarà la coordinació del projecte, mentre que la coordinació de l'aliança serà liderada per la Secretaria General, que estarà a Brussel·les.