Departaments

 • Departament de Medicina i Ciències de la Vida
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 

Instituts interuniversitaris

 • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 

Instituts universitaris de recerca adscrits

 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 • Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
 • Barcelona School of Economics (BSE)
 • Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Centres de recerca participats

 • Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
 • Institute for Political Economy and Governance (IPEG)
 • BarcelonaBeta Brain Research Center

Instituts mixtos de recerca

 • Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

Centres de recerca vinculats

 • Fundació Phonos  

Centres de recerca interuniversitaris

 • Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath)
 • Barcelona Institute of Analytic Philosophy (BIAP)
 • Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT)

Figures de recerca pròpies

Centres específics de recerca (CER)

 • Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM)
 • Centre d'Investigació en Salut Laboral (CISAL)
 • Center for Brain and Cognition (CBC)
 • Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
 • CER-Institut de Cultura
 • CER-Institut d'Història Jaume Vicens i Vives
 • CER-Institut de Lingüística Aplicada

Unitats de recerca UPF (amb grups que en formen part)

Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials

 • Grup de Recerca en Polítiques Públiques i Socials
 • Grup de Recerca en Govern, Gestió i Polítiques Públiques
 • Grup de Recerca en Teoria Política
 • Grup de Recerca en Sociodemografia
 • Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)
 • Grup de Recerca en Desigualtats de Salut (GREDS/EMCONET)
 • Grup de Recerca en Ciències Socials Experimentals i del Comportament (BESS)
 • Grup de Recerca en Institucions i Actors Polítics

Unitat de Recerca en Economia i Empresa  

 • Grup de Recerca Business Analytics (BARG)
 • Barcelona Center for Banking Studies (Barcelona CBS)
 • Grup de Recerca en Economia Aplicada i Història Econòmica
 • Grup de Recerca d'Anàlisi Microeconòmica
 • Grup de Recerca en Macroeconomia Aplicada i Mètodes Quantitatius
 • Grup de Recerca en Estratègies Empresarials
 • Grup de Recerca en Estadística i Investigació Operativa
 • Grup de Recerca Behavioral Experimental Sciences Laboratory (BESLab)
 • Grup de Recerca Applied Theory 
 • Grup de Recerca Accounting, Control, Management and Education (ACME)

Unitat de Recerca en Genètica

 • Grup de Recerca en Genètica Humana
 • Grup de Recerca en Genètica Mèdica i Models Animals de Malalties

Unitat de Recerca en Biologia Evolutiva

 • Grup de Recerca en Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica
 • Grup de Recerca en Biologia de la Diversitat Genòmica
 • Grup de Recerca en Sistemes Complexos

Unitat de Recerca en Immunologia

 • Grup de Recerca en Proteïnes NFAT i Resposta Immunològica
 • Grup de Recerca Human Natural Killer Cell Biology

Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB)

 • Grup de Recerca en Informàtica Molecular
 • Grup de Recerca en Genòmica Computacional
 • Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural
 • Grup de Recerca en Ciència Computacional

Unitat de Recerca en Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica (BAPP)

 • Grup de Recerca en Farmacologia
 • Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes

Unitat de Recerca en Virologia

 • Grup de Recerca en Biologia de la Infecció
 • Grup de Recerca en Virologia Molecular 

Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING)

 • Grup de Recerca en Lingüística Formal (GLIF)
 • Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP)
 • Grup de Recerca en Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM)
 • Grup de Recerca en Lingüística Computacional i Teoria Lingüística (COLT)
 • Grup de Recerca Grammar & Cognition (GRAC)

Unitat de Recerca en Cognició i Cervell

 • Grup de Recerca en Neurociència Computacional
 • Grup de Recerca en Adquisició i Percepció de la Parla
 • Grup de Recerca en Producció de la Parla i Bilingüisme
 • Grup de Recerca Multisensorial
 • Grup de Recerca Reasoning and Infant Cognition
 • Grup de Recerca Language and Comparative Cognition
 • Grup de Recerca Theoretical and Cognitive Neuroscience (TCN) 

Unitat de Recerca Wireless Network

 • Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions (NeTS)
 • Grup de Recerca Wireless Networking

Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital

 • Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc)
 • Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC)
 • Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP)

Unitat de Recerca en Tecnologia Musical (MTG)

 • Audio Signal Processing Lab (ASP lab)
 • Music Information Research Lab (MIR lab)
 • Music and Multimodal Interaction Lab (MMI lab)
 • Music and Machine Learning Lab (MTG-MML)

Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCN MedTech)

 • Grup de recerca Sensing in Physiology & Biomedicine (Physense)
 • Grup de recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys)
 • Grup de recerca Biomedical Electronics (BERG)

Unitat de Recerca en Comunicació Audiovisual (UNICA)

 • Grup de recerca MEDIUM
 • Grup de recerca Critical Communication (CRITICC)

Unitat de Recerca Barcelona en Imatge Digital Interactiva (IDI)

 • Grup de Recerca en Processament d'Imatge per al Realçament de la Fotografia Cinematogràfica (IP4EC)
 • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives

Unitat de Recerca en Arqueologia Social i Gènere (RASG)

 • Grup de Recerca en Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)
 • Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGM)

Grups de recerca UPF (GR-UPF)

 • Grup de Recerca en Història del Dret Català
 • Grup de Recerca en Dret Patrimonial
 • Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Grup de Recerca Law and Philosophy
 • Grup de Recerca en Dret Processal (ReDePro)
 • Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari
 • Grup de Recerca Observatori de l'Evolució de les Institucions (OBSEI)
 • Grup de Recerca en Dret Penal Econòmico-Empresarial
 • Grup de Recerca en Dret Constitucional, Europeu i de la Integració Supranacional
 • Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal
 • Grup de Recerca en Dret Mercantil del Segle XXI
 • Grup de Recerca en Societat Civil i Dret Internacional i Europeu 
 • Grup de Recerca del Laboratori d'Arqueologia 
 • Grup de Recerca d'Estudis d'Història de la Ciència i Cultura Moderna
 • Grup de Recerca d'Estudis de les Institucions i Societat a la Catalunya Moderna (Segles XVI-XVIII)
 • Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Aloïs M. Haas
 • Grup de Recerca en Literatura Comparada
 • Grup de Recerca en Moviments Socials
 • Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI)
 • Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)
 • Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)
 • Grup de Recerca en Etnografia, Contactes Culturals i Missions als Imperis Ibèrics (Segles XVII i XVIII) (ECERM)
 • Grup de Recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CASES)
 • Grup de Recerca en Art Primitiu i Primitivisme (CIAP)
 • Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS)
 • Grup de Recerca en l'Assaig Humanístic i la Prosa d'Idees 
 • Grup de Recerca Seminari d'Estudis Eslaus
 • Grup de Recerca en Geohumanitats
 • Grup de Recerca en Estrès Oxidatiu i Cicle Cel·lular
 • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular
 • Grup de Recerca Laboratori de Fisiologia Molecular
 • Grup de Recerca en Biologia del Desenvolupament
 • Grup de Recerca de l'Observatori sobre les Relacions amb Amèrica Llatina
 • Grup de Recerca del Laboratori de Neurofarmacologia - Neurophar
 • Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament
 • Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut
 • Grup de Recerca en Biologia Cel·lular
 • Grup de Recerca Dynamical Systems Biology
 • Grup de Recerca Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Lab
 • Grup de Recerca Translational Synthetic Biology
 • Grup de Recerca Live-cell Structural Biology
 • Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques
 • Grup de Recerca Endocrine Regulatory Genomics
 • Grup de Recerca Enginyeria Stembryo
 • Grup de Recerca del Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA)
 • Grup de Recerca en Comunicació, Publicitat i Societat (CAS)
 • Grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIS.com)
 • Grup de Recerca Multimodal Vision Analysis (IMVA)
 • Grup de Recerca Web Science and Social Computing
 • Grup de Recerca Cognitive Media Technologies
 • Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN)
 • Grup de Recerca en Intel·ligència Artificial i Aprenentatge Automàtic
 • Grup de Recerca Wireless and Secure Communications (WiSeCom)
 • Grup de Recerca en Teoria de la Informació i la Codificació
 • Grup de Recerca en Ubiquitous Computing Applications Laboratory (UbiCA Lab)
 • Grup de Recerca Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)
 • Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE)
 • Grup de Recerca en Dinàmica Neuronal
 • Grup de Recerca en Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)
 • Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT)
 • Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL)
 • Grup de Recerca en Informació Lexicogràfica (InfoLex)
 • Grup de Recerca IULATERM (Lèxic i Tecnologia)