(Juliol del 2022)

Gerent

Oriol Escardíbul Ferrà

Campus de la Ciutadella
Cristina Oliva Berini

Campus del Poblenou
Anna Belchi Divison

Campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Jordi Campos Díaz

 

Àrea de Docència

Vicegerenta
Coro Pozuelo Batista

Servei de Gestió Acadèmica
M. Pilar Carrasco Delgado

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis
Pau Solà Ysuar 

 

Àrea de Recerca i Innovació

Vicegerent
Josep Jofre i Santamaria

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Ana Sagardoy Muñoz
 

Àrea de Recursos Humans i Organització

Vicegerenta
Rosa Maria Pujante i Mitjavila

Servei de PDI
Míriam Sort Ticó

Servei de PAS
Joan Carles Carrión Blanch

Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d'Informació
Marc López Hernández

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
Sergi Jarque Salas

Oficina d'Organització i Desenvolupament
Iolanda Sabater Anell

 

 

Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerenta
Mercè Cabo Rigol

Servei d'Informàtica
Manel Lozano Nebro

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

 

Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

Vicegerent
Manuel Giménez Sanz

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei d'Infraestructures i Patrimoni
Toni González Cubo

Unitat de Contractació Administrativa
Santi Lewin-Richter Vidal-Quadras

 

Gabinet del Rector

Eulàlia Solé Tomàs

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

Secretaria del Rectorat
Mireia Marquilles Padullés

 

Secretari general

Pere Torra Pla

Servei d'Assessoria Jurídica
Enric Arranz Serrano