Durant el curs 2020-2021, a la UPF s'han impartit els estudis propis següents:

 

Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 22a. (2020-2021)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 1 any
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 26
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (biennal)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 34a. (2020-2021 / 2021-2022)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 15
 
Nom Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals (biennal)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret (en coordinació amb la Universitat de Barcelona i la IL3 Fundació UB)
Edició 33a. (2019-2020 / 2020-2021)
Director Jesús M. Silva Sánchez
Durada 2 anys
Nombre de crèdits 70
Nombre d'estudiants matriculats 9

 

Nom Magíster en Derecho Penal 
Òrgan acadèmic responsable Departament de Dret i Universitat de Talca
Edició 12a. (2020-2021)
Director Jesús M. Silva
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60 
Nombre d'estudiants matriculats 50
  
   
Nom Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS)
Òrgan acadèmic responsable Departament de Comunicació
Edició 9a. edició (2020-2021)
Director Alan Salvadó
Durada 1 any
Nombre de crèdits 60
Nombre d'estudiants matriculats 0