Patrocini i mecenatge (UPF). Evolució dels convenis


2017


2018


2019


2020


2021

Aportacions corporatives

42

47

38

30

20

Càtedres d'empresa

2

1

2

2

3

Contractes de patrocini publicitari

--

--

1

1

14

Contractes de donació 18 19 15 8 11
Total 62 67 56 41 50