Origen (Imports en milers d'euros) 2017 2018  2019 2020 2021

Administració autonòmica

8.452 12.108 10.696 11.195 11.009

Administració estatal

10.049 6.114 12.407 10.902 10.779

Administració europea

21.340 12.940 12.492 14.935 6.769

Empreses i institucions

6.054 9.521 7.033 5.903 8.290

Total

45.895 40.683 42.628 42.935 36.847

 

La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement