Projectes concedits* 2017 2018 2019 2020 2021
  N k€ N k€ N k€ N k€ N k€

Ciències de la Salut i de la Vida

5 4.793 5 5.026 8 4.453 5 798 2 2.709

Ciències Socials i Humanes

7 7.184 10 4.502 11 5.045 10 2.834 7 1.116

Comunicació i Tecnologies de la Informació

14 9.303 8 3.216 10 2.655 16 9.929 2 2.851
Institucional             2 1.047    

Total

26 21.280 23 12.744 29 12.153 33 14.608 11 6.676

*S'inclouen el projectes concedits dels diferents programes marc de la Unió Europea