Visualització del contingut web

  2017 2018 2019 2020 2021
  Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
Sol·licituds 9 23 18 16 9 19 16 21 28 33
Certificats emesos 7 15 9 15 11 16 15 24 28 31

*En el recompte de les sol·licituds d’un any concret, s’inclouen totes les sol·licituds rebudes durant l’any. En el recompte dels certificats d’un any concret, es tenen en compte tots els certificats emesos durant l’any, s'hagi rebut la sol·licitud el mateix any o l’any anterior. Per tant, el valor de certificats emesos no és un subconjunt de les sol·licituds rebudes perquè pot incloure sol·licituds rebudes l'any anterior.