Branca (Imports en milers d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021
Ciències de la Salut i de la Vida 2.193 - 2.892 1.696 2.026
Ciències Socials i Humanes 772 - 876 580 1.559
Comunicació i Tecnologies de la Informació 771 - 1.443 1.796 1.032

Total

3.736 - 5.211 4.071 4.617

Les dades d'aquesta taula corresponen a les convocatòries de projectes R+D+i Retos i Excelencia / Generación del Conocimiento del Plan Estatal.
2018: la convocatòria 2018 es va resoldre l'any 2019