Aquesta secció de la web de la USQUID ESUP/DTIC conté els documents, resums i links referents a indicadors i evidències de la qualitat dels programes formatius del centre (Graus, Màsters i Doctorat) seguint els punts de marcats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

 

Estudis/tòpics transversals:

Gènere i TIC (2017)

Relació Escola/Departament d’Enginyeries i TIC i empresa (2016)

Satisfacció de l’estudiantat de Grau vers el sistema de pràctiques externes (2014)

Ús i impacte de l’anglès en el procés d’ensenyament-aprenentatge en els Graus d’Enginyeria de la UPF (2016)

Ús de vídeos acadèmics: percepció de l’estudiantat (2014)

 

GRAUS:

Estàndard 3: Eficacia del SGIQ de les titulacions (2015)

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu (2015)

Estàndard 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje (2015)

Metanàlisi del funcionamento global del curso (2018)

Graduats/des i Inserció Laboral:

Graus TIC (primera, segona, tercera, quarta, cinquena promoció) i anàlisi transversal

Grau Biomèdica (primera, segona, tercera promoció)

Rendiment del TFG de primera, segona i tercera promoció (2016)

Tendències en l’elaboració dels TFGs i la satisfacció respecte la seva gestió i seguiment (2016-2017)

 

MÀSTERS:

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu (2016)

Satisfacció de l’estudiantat dels diferents programes formatius:

Màster en Tecnologies del So i de la Música (16-17, 15-16)

Màster en Sistemes Cognitius i Media Interactius (16-17)

Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius (16-17, 15-16)

Màster en Cervell i Cognició (16-17)

Màster en Comunicacions mòbils (16-17)

Enginyeria Biomèdica Computacional (16-17)

 

DOCTORAT en TIC:

Satisfacció de l’estudiantat amb el programa (16-17)