Vés enrere Estudi quarta promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

Estudi quarta promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC @ UPF

30.01.2018

 

La Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries @ UPF ha realitzat un estudi sobre la quarta promoció de Graduats/des en Enginyeries TIC: Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica: Promoció 2012-2016 (veure resum de primera, segona i tercera).


Recordem que l'estudi que ja ha arribat a la seva quarta edició cobreix tres  dimensions: l'acadèmica, la personal i la professional/visió de futur. Enguany han participat a l'estudi gairebé un 46% dels graduats/des. Desglossant la dada, la participació segons el Grau ha estat de 38,8% (GEI), 36,7% (GESA) i 24,5% (GET).

La distribució dels graduats/des participants segons el gènere respon al 81,6% homes i 18,4% dones.


Com a competències que els graduats i graduades participants a l’estudi perceben com a més integrades i assumides hi destaquen les relacionades amb la Capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat, la multiculturalitat i la no discriminació per raó de gènere  (4,7/5), la Capacitat de treball en equip (4,2/5), la Capacitat de comunicar-se amb propietat (oral i escrit) en català i castellà front d’audiències expertes i inexpertes (4/5) i la Capacitat crítica i autocrítica (4/5).


Els graduats/des TIC de quarta promoció destaquen com a elements especialment positius el haver cursat assignatures en anglès, el TFG doncs perceben que els permet treballar competències de manera integrada i també la millora percebuda en el seu nivell d’anglès.

Apuntar que, davant la pregunta d’on es veien en dos anys vista, el 51% va respondre que treballant a l’empresa privada, seguit de creant/treballant a una pròpia empresa, d’ampliant formació i fent recerca.

La USQUID realitza també un estudi mitjançant LinkdIn sobre la inserció laboral dels graduats/des uns mesos després d’haver finalitzat el Grau. Es van trobar un total de 96 perfils dels 107 graduats/des, dels quals 85 semblaven actualitzats (79,4% del total). Com a conclusions de les dades trobades a la xarxa professional LinkedIn cal destacar que 27 (31,77%) han continuat formant-se i que 78 (91,77%) es troben, en el moment de fer la cerca, en actiu i ocupant llocs de treball relacionats amb l’enginyeria TIC. El tipus de feina trobada es diferencia segons el grau al que pertanyen. Els titulats/des GESA treballen més en temes d’audiovisuals (46,43%), els GEI de programació (62,15%), i els GET de consultoria (54,55%), dels quals el 45,45% desenvolupa una feina de programació.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact