Vés enrere Informe de tendències en l’elaboració del TFG i la satisfacció de l’estudiantat respecte a la seva gestió i seguiment (promoció 2016-17)

Informe de tendències en l’elaboració del TFG i la satisfacció de l’estudiantat respecte a la seva gestió i seguiment (promoció 2016-17)

16.01.2018

 

Des de la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’Escola d’Enginyeries i TIC, i amb la col·laboració de la secretaria acadèmica i coordinació acadèmica del TFG, es va dissenyar un instrument per sistematitzar la recollida d’aquestes dades i informacions que s’aglutinen en dos blocs; un de caire més acadèmic/formal (referent a aspectes com la temàtica del TFG, l’idioma, l’àmbit/àrea i tipologia) i l’altre centrat en temes de satisfacció en referència a la gestió del TFG a nivell administratiu/secretaria, l’Aula Global, el suport acadèmic, etc.

Referent a la preferència de tòpics es destaquen “Applications”, escollit majoritàriament pels estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica, els quals també tenen tendència cap a tòpics com “Information Retrival and Data Mining” i “Graphics”. D’altra banda, pel que fa al Grau d’Enginyeria i Sistemes Audiovisuals hi ha una destacable tendència al tòpic “Sound and Music Computing”, que mostren també un interès per “Image Processing”, “Data Science” i “Applications”. La distribució dels tòpics escollits per l’estudiantat del Grau d’Enginyeria Telemàtica ha quedat més repartida tot i que cal destacar que un gran nombre (45% del total) han escollit el tòpic “Applications”.

En termes de tipologia de treball, els d’investigació són els més comuns amb una representació del 49% del casos, seguits per TFG vinculats amb empresa (22,5%) i d’emprenedoria (15,7%).

Pel que fa a l’idioma, entre català, castellà i anglès, el preferent és el castellà amb gairebé la meitat dels matriculats (49%). En canvi el català i l’anglès queden bastant equiparats a 31% i 25% respectivament.

En quant a la satisfacció de l’estudiantat respecte el suport rebut tant a nivell administratiu com acadèmic, l’Aula Global específica del TFG, el seguiment i tutorització del Treball i la sessió específica del CRAI sobre competències informacionals, s’observa un grau de satisfacció positiu amb modes concentrades al 3/4 en tots els casos excepte en el de Seguiment/Tutorització realitzat per la dirección del TFG on la moda es situa al 4/4.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact