Des de la UPEQ es gestionen les enquestes que periòdicament es fan als diferents col·lectius de la Universitat: estudiants, graduats, PDI.

Els resultats de les enquestes són molt útils per conèixer la satisfacció respecte a diferents aspectes de la Universitat i s'integren en els polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Tractament de les dades personals.

Enquestes als estudiants Enquestes als estudiants

Enquestes als graduats Enquestes als graduats

Enquestes al professorat Enquestes al professorat