Vés enrere Anàlisi en termes de rendiment del TFG (2022-2023)

Anàlisi en termes de rendiment del TFG (2022-2023)

23.01.2024

 

L'Espai d'Innovació de l'UCA EITIC ha dut a terme una anàlisi del rendiment dels TFG defensats al 2023. A continuació, se'n presenten les conclusions més significatives a partir dels resultats globals i específics per cada grau TIC i el Grau en Enginyeria Biomèdica.

Començant per les dades generals, podem observar el següent:

 • S’han presentat un total de 179 TFGs.
 • La nota mitjana és 8,60/10 si considerem els treballs qualificats entre 5 i 10.
 • La moda se situa en 9/10, igual que en la promoció anterior, i la desviació estàndard és 1,15.

Respecte a les dades específiques en funció del grau, es pot observar el següent:

Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI)

 • 47 TFGs han estat presentats aquest curs.
 • La nota mínima continua en 4/10 i la nota màxima de mateixa manera es manté en el valor de 10/10.
 • La moda ha augmentat 0,5 punts respecte a la promoció anterior, de manera que se sitúa en 8/10.
 • La nota mitjana ha augmentat, de 8,07/10 a 8,67/10, essent la nota mitjana més alta entre els quatre graus TIC. La desviació estàndard assoleix 1,16 punts. La disparitat de les dades registrades és més baixa que en la promoció anterior, en la qual la desviació estàndard va ser 1,40 punts.

Grau d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (GESA)

 • El nombre de treballs presentats aquest any és 39.
 • El límit inferior del rang de notes augmenta 2 punts respecte a la promoció anterior, assolint una nota mínima de 5/10. 
 • La moda es manté en 9 i la desviació típica disminueix fins a 1,05 (- 0,31 punts respecte a l'any anterior). 
 • La nota mitjana augmenta 0,11 punts fins a situar-se en 8,58 el curs 2022-2023.

Grau d'Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades (GEMCD)

 • Aquest any s'han presentat 44 Treballs de Fi de Grau (TFG).
 • La nota mitjana augmenta fins a un valor de 8,60/10 (+ 0,13 punts respecte a la darrera promoció, corresponent al curs 2021-2022). 
 • La nota mínima disminueix 0,5 punts i així queda el rang de notes entre 5,50 i 10.
 • La moda es manté en un valor de 9 i la desviació típica, que és 1,2; 0,12 punts per sobre de la del curs passat (2021-2022).

Grau d'Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (GEXT)

 • Aquest any s'han presentat 13 Treballs de Fi de Grau (TFG).
 • La nota mitjana és 8,19 (+ 0,1 punts respecte a la promoció 2021-2022).
 • La nota mínima per primer cop es situa per sota del 5 amb un valor de  4/10 i la nota màxima de mateixa manera és per primera vegada 10/10.
 • La moda obté un valor de 9,5, essent aquest el valor més alt de l’històric d’aquest grau.
 • La desviació típica es situa en 1,73, de manera que el GEXT és el grau amb una dispersió més alta entre els graus TIC analitzats. En aquesta línia dir que, sense considerar el TFG que ha obtingut una nota per sota de 5/10, la desviació correspon a 1,23.

Grau d'Enginyeria Biomèdica

 • En aquesta promoció s'han defensat un total de 36 TFG, 19 menys respecte la promoció anterior.
 • La nota mitjana és 8,44/10 i el rang de notes està entre 6 i 10.
 • Els valors de la moda són 8,9 i 9 i la desviació típica disminueix fins a 0,94.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact