Vés enrere Anàlisi del rendiment del TFG (curs 2021-2022)

Anàlisi del rendiment del TFG (curs 2021-2022)

13.01.2023

 

L'Espai d'Innovació de l'UCA EITIC ha dut a terme una anàlisi del rendiment dels TFG en la promoció 2021-2022. A continuació, se'n presenten les conclusions més significatives a partir dels resultats globals i específics per cada grau TIC i BIO.

Començant per les dades generals, podem observar el següent:

 • La nota mitjana és 8,37/10 si considerem els treballs qualificats entre 5 i 10.
 • La moda se situa en 9/10, igual que en la promoció anterior, i la desviació estàndard és 1,18 (– 0,09 respecte a l'any anterior, és a dir, ha augmentat l'homogeneïtat en la distribució de notes).

Respecte a les dades específiques en funció del grau, es pot observar el següent:

Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI)

 • La nota mínima ha disminuït 1 punt enguany: es posiciona, amb un suspens, en 4/10. La nota màxima es manté en el valor de 10/10.
 • La moda ha disminuït 1 punt respecte a la promoció anterior, de manera que se situa en 7,5/10.
 • La nota mitjana ha disminuït lleugerament, de 8,55/10 a 8,07/10. Si s'obvia el cas de suspens registrat, aquest valor seria 8,17/10. La desviació estàndard assoleix 1,40 punts, valor que disminueix notablement si obviem el cas del suspens (1,26 punts). En tot cas, la disparitat de les dades registrades és més alta que en la promoció anterior, en la qual la desviació estàndard va ser 1,14 punts.

Grau d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (GESA)

 • El límit inferior del rang de notes disminueix 2 punts respecte a la promoció anterior a causa d'un únic cas de suspens, que fa que el valor de la nota mínima baixi a 3/10. Sense tenir en compte el suspens, la nota mínima hauria estat 7/10 (+ 2 punts respecte al curs acadèmic anterior). Tanmateix, la moda es manté en 9 i la desviació típica augmenta lleugerament fins a 1,36 (+ 0,05 punts respecte a l'any anterior). Sense tenir en compte la dada excepcional del suspens amb un 3/10, el valor de la desviació s'hauria situat en 0,95 punts. És a dir, – 0,36 punts respecte a la promoció 2020-2021.
 • La nota mitjana disminueix 0,06 punts fins a situar-se en 8,47 el curs 2021-2022 i, sense considerar el cas excepcional, la mitjana seria 8,64 punts, lleugerament superior al valor obtingut en la promoció anterior (8,53/10).

Grau d'Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades (GEMCD):

 • La nota mitjana disminueix lleugerament fins a un valor de 8,47/10 (– 0,03 punts respecte a la primera promoció graduada, la del 2020-2021). No obstant això, es manté més alta que la nota global dels graus del centre.
 • La nota mínima augmenta dos punts i així queda el rang de notes entre 6 i 10.
 • La moda disminueix 1 punt fins a un valor de 9 i la desviació típica, que és 1,08, disminueix 0,27 punts respecte a la promoció anterior i 0,10 punts respecte a la global (1,18), de manera que el GEMCD 2021-2022 presenta una desviació estàndard més baixa que la promoció anterior.

Grau d'Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (GEXT):

 • La nota mitjana és 8,09 (– 0,01 punts respecte a la promoció 2020-2021 i – 0,22 punts respecte a la mitjana global).
 • El rang de notes se situa entre 6 i 9,5.
 • S'identifiquen dues modes, concentrades en els valors 8 i 8,5.
 • La desviació típica se situa en 0,93, de manera que el GEXT és el grau amb una dispersió més baixa entre els graus TIC analitzats.

Grau d'Enginyeria Biomèdica

 • En aquesta promoció s'han defensat un total de 55 TFG.
 • La nota mitjana és 8,35/10 i el rang de notes està entre 5 i 10.
 • El valor de la moda és 8,5 i el de la desviació típica1.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact