Vés enrere Anàlisi en termes de rendiment del TFG (dades de la 1a, 2a i 3a promocions)

Anàlisi en termes de rendiment del TFG (dades de la 1a, 2a i 3a promocions)

22.02.2018

 

La USQUID del centre ha desenvolupat durant els primers tres cursos dels Graus TIC un estudi per conèixer quin és el rendiment del Treball Fi de Grau en termes de qualificacions. D’acord amb els resultats obtinguts en els diferents estudis s’observen els següents aspectes rellevants:

 • En quant a les “Dades generals”:
  • El rang de notes es troba, en les tres promocions, entre el 5 i el 10 (sent aquests els valors corresponents a les notes mínima i màxima).
  • El valor promig de les notes de les tres promocions analitzades és 8,92, 8,68 i 8,39 sobre 10 respectivament.
  • La moda de les notes es concentra al 9 a la primera promoció, 10 a la segona i 9 a la tercera.
  • S’observa un lleuger creixement en la desviació de les notes, sent aquesta de 1,11 (primera promoció) de 1,17 (segona promoció) i de 1,22 punts a la tercera promoció.

 

 • En quant a “Dades específiques” segons el Grau s’observa que:
  • En el cas del GEI:
   • En la primera promoció la nota mínima enregistrada en la primera promoció va ser de 7. En el cas de la segona i tercera promoció el rang de notes és de 5 a 10.
   • En la tercera edició de l’estudi s’observa una disminució de 0,23 punts en la desviació respecte el valor obtingut en la segona promoció. Pel que fa a la nota promig, s’observa un lleuger decreixement, passant de 9,13/10 a 8,87/10 fins arribar al 8,43/10 en l’estudi de la tercera promoció.
  • En el cas del GET:
   • El rang de notes fou de 5-10 en la primera i tercera promoció i de 7-10 en la segona. El promig ha disminuït més de 0.5 punts entre la segona i tercera promoció, passant de 8,7 a 8,16/10. La desviació però, ha augmentat assolint a la tercera edició de l’estudi el valor màxim dels casos analitzats i incrementant-se, respecte l’estudi de segona promoció en 0,54 punts.
  • El GESA:
   • És el grau que, al curs 2012-2013, va concentrar els valors més alts en quant a les notes, al 2013-2014 concentrava els més baixos i al 2014-2015 va tenir novament la nota promig més alta, concretament de 8,44 (superant per només 0,01 punt al GEI). La desviació es manté en 1,29 i la passa de 10 en primera i segona promoció a 9 en la tercera.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact