Vés enrere Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF (2014-2018)

Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeries TIC a la UPF (2014-2018)

02.12.2019

 

Seguint amb la tònica dels estudis duts a terme en les anteriors promocions que es van graduar en Enginyeries TIC, la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’Escola d’Enginyeries UPF ha realitzat enguany l’estudi sobre la promoció de graduats i graduades en enginyeries TIC 2014-2018.

La participació ha estat equilibrada en els tres graus TIC; concretament, amb valors del 31,8% (GEI), 31,8% (GESA) i 36,4% (GET). La representació en funció del gènere en l’estudi és de 81,8% en el cas dels homes i del 18,2% en el cas de les dones. D’altra banda, l’edat mitjana dels participants en l’estudi és de 25,4 anys, i el 86,4% estava treballant en el moment de recollir les dades, desenvolupant tasques de programació/consultoria (15,8%), enginyeria de sistemes (10,6%) i aplicacions mòbils (10,6%), entre d’altres. En edicions anteriors, les tasques estaven més relacionades amb la programació (vegeu els resums de les edicions anteriors a la secció de notícies d’aquesta mateixa web).

Dels 22 casos enregistrats, el 72,7% afirma que va treballar al llarg del grau però no en tots els cursos, i un 9,1% diu que sí que ho va fer durant tot el grau. Davant la pregunta de com de relacionada estava la feina que tenien mentre cursaven el grau, la resposta va ser prou contundent: pràcticament el 93% va afirmar que sí que hi tenia relació, bé perquè treballaven en empreses privades de l’àmbit TIC, bé perquè es trobaven fent pràctiques, beques UPF, etc.

Pel que fa a les competències que els graduats i graduades participants en l’estudi perceben com a més integrades i assumides, van destacar les relacionades amb la “capacitat per a reconèixer i comprendre la diversitat, la multiculturalitat i la no discriminació per raó de gènere” (valoració mitjana de 5/5) i “l’ètica professional” (valoració mitjana de 4,5/5), amb una moda en tots dos casos de 5/5.

L’enquesta inclou també un llistat d’aspectes acadèmics i organitzatius per tal que els valorin en funció del seu grau de satisfacció. En aquesta edició, els aspectes millor valorats han estat els següents: “El pla d’estudis (4 anys) és coherent”, “Els horaris i distribució de les sessions de teoria-pràctiques-seminaris em van semblar adequats”, “La docència rebuda ha estat, globalment, satisfactòria”, “El campus Poblenou m’ha ofert els recursos (espais, material informàtic, etc.) necessaris per a desenvolupar els meus estudis satisfactòriament”, “El TFG em va permetre treballar competències de manera integrada” i “Ha estat positiu haver cursat assignatures en anglès”, tots ells amb una valoració mitjana de 4/5.

Quant als punts forts de la seva formació, destaquen l’autogestió i autocrítica, la investigació, el treball en equip, la resolució de problemes i l’organització. Dins de competències específiques es destaquen el domini de les TIC, i l’aprofundiment en coneixements d’empresa. Per acabar, es destaquen altres elements com les pràctiques, la gestió de projectes, el professorat, la visió global que ofereix la formació rebuda, les tutories, les assignatures optatives i les instal·lacions i serveis.

Finalment, quant a la visió de futur, el 56,52% es veien, d’aquí a dos anys, treballant a l’empresa privada, creant una empresa pròpia o treballant-hi, i ampliant formació, en un 17,39% en tots dos casos.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact