Els Espais d'Innovació són les estructures que donen suport tant a les iniciatives d'innovació que inicia el professorat com a la qualitat de l'educació de cadascun dels centres de la UPF, en el nostre cas concret, l'Escola d'Enginyeria i el Departament TIC.

A grans trets, la nostra missió és vetllar perquè les actuacions dirigides a la innovació docent i a la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge a l'Escola es desenvolupin òptimament, oferint el nostre suport i orientació en cada cas. D'altra banda, tenim l'objectiu de dissenyar els nostres propis mecanismes de gestió de qualitat, així com planificar i implantar iniciatives innovadores que maximitzin la qualitat de la formació que s'ofereix a l’Escola.

Finalment, l’impuls de la renovació pedagògica i la promoció de la millora constant són elements clau de la nostra filosofia. Per tant, les nostres funcions es deriven de la interrelació entre aquestes activitats i d'altres que emergeixen de la quotidianitat de l'Escola i el Departament. Són aquestes:

  • Elaborar estudis per informar sobre decisions de l’Escola, acreditació de programes, etc.
  • Fomentar el debat i la discussió sobre la qualitat de l'ensenyament i la innovació en el nostre context (Escola i Departament).
  • Vetllar per la qualitat de la docència i coordinar, promoure i desenvolupar projectes d’innovació institucionals a escala de la nostra Escola finançats per la UPF, el Ministeri d’Educació, etc., així com participar-hi.
  • Oferir suport al professorat en iniciatives relacionades amb la docència i la innovació, particularment, en els cas d'aquells que acaben d’arribar a l’Escola o el Departament i als assistents de docència, sobre aspectes bàsics de docència i eines d’organització.
  • Fer suggeriments, mediar i participar en accions conjuntes de la Universitat, com ara les del Centre d’Aprenentatge i Innovació de la UPF (CLIK), altres Espais d'Innovació, CRAI/La Factoria, eLearning, etc.
  • Proporcionar suport pedagògic a l’alumnat en aspectes acadèmics i formatius relacionats especialment amb competències transversals.
  • Coordinar oportunitats d’aprenentatge informal dirigides al nostre alumnat (via HackLab).
  • Disseminar la informació mitjançant conferències d’innovació docent i el nostre espai web.