Vés enrere Anàlisi dels convenis de pràctiques a grau, màster i doctorat del centre (cursos 2016-17, 2017-18 i 2018-19)

Anàlisi dels convenis de pràctiques a grau, màster i doctorat del centre (cursos 2016-17, 2017-18 i 2018-19)

20.01.2021

 

L’Equip d’Innovació i Qualitat Docent presenta un resum de les dades referents al nombre de convenis de pràctiques (incloent-hi renovacions), firmats entre l’estudiantat de grau, màster i doctorat del centre durant els cursos acadèmics 2016-17, 2017-18 i 2018-19. En la taula següent es mostra la distribució total de les dades segons el tipus d’organització.

Organització

Màster

Grau

Doctorat

# estudiants

%

# estudiants

%

# estudiants

%

Empresa

73

63,5

745

73,7

1

6,3

Hospital

1

0,9

15

1,5

0

0,0

Institució

33

28,7

32

3,2

14

87,5

Universitat

8

7,0

219

21,7

1

6,3

Total general

115

100

1011

100

16

100

 

La distribució dels convenis de grau segons tipologia de pràctiques, estudis i curs acadèmics és la següent:

GRAU

16-17

17-18

18-19

TOTAL GRAU

Extracurr.

Curr.

Extracurr.

Curr.

Extracurr.

Curr.

GEBM

21

26

22

68

24

66

227 (22,4 %)

GESA

49

49

32

49

41

66

286 (28,3 %)

GET

37

22

24

36

21

27

167 (16,5 %)

GEI

55

41

38

60

55

74

323 (32,0 %)

GEMCD

0

0

0

0

4

4

8 (0,8 %)

TOTAL PROMOCIÓ

300 (29,7 %)

329 (32,5 %)

382 (37,8 %)

1011

                   
 

Com a exemples d’organitzacions / institucions que acullen un nombre més elevat d’estudiants de la nostra UCA, destaquen:

Organització

Tipus

Total de convenis

UPF

Universitat

187

Worldline Iberia Sau

Empresa

32

Keonn Technologies, S.L.

Empresa

29

Avanade Spain, S.L.

Empresa

28

IBEC

Institució

28

Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Empresa

25

Atos Spain, sa

Empresa

23

CCMA

Empresa

20

Fundación Universidad-Empresa

Institució

17

Parc de Salut Mar

Institució

17

Roche Diagnostics, S.L.U.

Empresa

17

 

Del total de convenis de grau firmats (1011), se n’han rebut un total de 211 avaluacions del tutor/a de pràctiques (21 % del total). Les conclusions més importants extretes d’aquests resultats són:

- Gran satisfacció per part dels tutors/es de pràctiques

- Tots els tutors/es creuen que les pràctiques dels estudiants amb conveni ajuden a la inserció laboral de l'alumnat més endavant

- Un percentatge important dels convenis finalitzen amb una oferta de feina (35,6% dels casos) o un plantejament d'oferta de feina futura (29,4% dels casos)

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact