Vés enrere Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica (2015-2019)

Estudi sobre la promoció de graduats i graduades en Enginyeria Biomèdica (2015-2019)

01.02.2021

 

Com els cursos anteriors, l’Equip d’Innovació i Qualitat Docent de l’Escola d’Enginyeria i el DTIC de la UPF ha dut a terme un estudi sobre els titulats del grau d’Enginyeria Biomèdica (promoció 2015-2019).

Aquest curs, la taxa de participació en l’estudi ha estat 34,5 % (10 titulats d’un total de 29). Quant al perfil de l’alumnat, la distribució per gèneres va ser d’un 70 % de dones (7) i un 30 % d’homes (3), i l’edat mitjana va ser 22,5. Un 60 % de l’alumnat (6) no estava treballant en el moment de respondre el qüestionari, mentre que un 40 % (4) sí que estava treballant.

Pel que fa a la valoració dels participants del propi grau de desenvolupament de competències, destaquen les següents (amb una puntuació mitjana de 4,5/5, 4,2/5 i 4,2/5, respectivament): “habilitat de treball en grup”, “capacitat de comunicar-se amb adequació, oralment i per escrit, en català i castellà, davant de públics experts i no experts”, i “capacitat de reconèixer i comprendre la diversitat, el multiculturalisme i la no discriminació per gènere”.

Quant al nivell de satisfacció amb aspectes acadèmics i organitzatius, van destacar els ítems “Cursar assignatures en anglès ha resultat una experiència positiva”, “Considero que el meu domini de l’anglès és més elevat ara que al principi de la carrera” i “La docència rebuda ha estat positiva”. Les puntuacions mitjanes respectives van ser 4,9/5, 4,3/5 i 4,2/5. Els ítems amb valoració més baixa, en canvi, van ser els següents: “Els horaris” i “Estic satisfet amb la gestió acadèmica i formativa del TFG”, amb una valoració mitjana de 2,3/5 i 1,9/5, respectivament.

Pel que fa a la formació, alguns punts forts indicats per l’alumnat van ser la multidisciplinarietat, la resolució de problemes i el bon equilibri percebut entre coneixements mèdics i tecnològics.

Quant a les activitats en les quals els enquestats van participar durant la seva titulació, el programa ERASMUS i UPFeina són les més ben valorades, amb puntuacions mitjanes de 4,63/5 i 3,88/5, respectivament.

Finalment, quant a perspectives laborals, el 60 % (6) dels enquestats s’imaginaven treballant en una empresa provada d’aquí a dos anys, mentre que el 20 % (2) s’imaginaven treballant a l’administració pública i el 20 % (2) restant s’imaginava continuant amb els seus estudis.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact